ISO 14001 çevre yönetim sistemi

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik artık şirketler için yalnızca iletişim konuları değil, aynı zamanda değer katan faktörlerdir. Çevre koruma yönergelerine tutarlı bir şekilde uyulması, gerçek rekabet avantajları yaratır. Aynı zamanda şirket ekolojik sorumluluğunu da yerine getirmektedir. Uluslararası kabul gören ISO 14001 standardı, böyle bir çevre yönetim sistemi için gereklilikleri tanımlar.

Operasyonel çevre korumasının optimizasyonu

Risklerin ve fırsatların sistematik olarak tanımlanması

Artan yasal uygunluk ve azalan çevresel riskler

Rekabet gücünün arttırılması

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14001'e göre çevre yönetimi nedir?

İlk olarak 1996 yılında yayınlanan ISO 14001, çevre yönetim sistemleri (ÇYS) için dünya çapında tanınan bir standarttır. Standardın gereklilikleri, şirketlerin operasyonel çevre korumalarını sürdürülebilir bir şekilde geliştirmesini, uygulanması için kendi hedeflerini belirlemesini ve olumsuz etkiyi azaltmasını sağlamayı amaçlar. Ürün ve hizmetlerinin yaşam döngüsü değerlendirmesi de dahil olmak üzere, çevre üzerindeki tüm iş operasyonları dahil.

ISO 14001'in standart gereksinimleri, yalnızca herhangi bir şirket büyüklüğüne ve sektöre değil, aynı zamanda farklı coğrafi ve kültürel koşullara da uygulanabilir. Standardın temel odak noktalarından birisi de "uyum yükümlülükleri" dir. Bunlar; çevresel yönler, çevresel hedefler ve gönüllü taahhütlerle ilgili fırsatlar ve risklerin değerlendirilmesine dayalı olarak sertifikalı şirketin kendisi için belirlediği bağlayıcı yükümlülüklerdir.

Uluslararası kabul gören ISO 14001 standardı, "Üst Düzey Yapı" (HLS) olarak adlandırılan standart yapısını takip eder. Bu temel yapı, ana hatların, terminolojinin ve tanımların tek tip kullanımına dayanmaktadır. Böylece ISO 14001 sertifikası, entegre bir yönetim sisteminde diğer sertifikalı standartlarla birleştirilebilir - örneğin ISO 9001 (kalite yönetimi) veya ISO 50001 (enerji yönetimi). ISO 14001:2015 standardı gibi.

Standartlar ISO web sitesinden indirilebilir.

Daha fazla göster
Daha az göster
Mehrwert
Loading...

ISO 14001 sertifikası hangi kuruluşlara, nasıl fayda sağlar?

ISO 14001, bir şirketin büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun uygulanabilir. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşları, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar da ISO 14001 çevre yönetim sisteminden yararlanabilir. Başarılı uygulama ve belgelendirme, şirketinizin değerli rekabet avantajları kazanmasına yardımcı olacaktır.

Avantajlarından bazıları:

 • Güvenilir çevre yönetimi ile artan müşteri güveni
 • Çevresel performansın sürekli iyileştirilmesi
 • Sistematik bir yaklaşımla yasal ve düzenleyici gerekliliklere güvenilir uyum
 • Risk önleme - potansiyel tehlikelerin erken tespiti ve en aza indirilmesi
 • Proaktif, ileriye dönük eylem yoluyla maliyet azaltma
 • Kaynak ve enerji tasarrufu
 • Çevresel hedeflere ulaşmak

Şu anda dünya çapında yaklaşık 350.000 şirket ve kuruluş, ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikasına sahiptir (kaynak: ISO Survey 2020).

Daha fazla göster
Daha az göster
Anforderungen
Loading...

ISO 14001 sertifikası için önemli gereklilikler

Şirketinizin veya kuruluşunuzun ISO 14001:2015'e göre belgelendirilebilmesi için bir takım ön koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar; şirket yönetimi tarafından hazırlanan, çevrenin korunmasına gönüllü bir taahhüt ve şirket içinde çevre koruma önlemlerinin optimizasyonunu içeren bir çevre politikasını içerir.

Ayrıca şirketiniz, faaliyetleriniz, ürünleriniz ve/veya hizmetlerinizle ilgili; yasal ve düzenleyici gereklilikleri belirlenmeli, "hareket etme yükümlülükleri" şirket içi talimatlara dönüştürülmeli ve uyumluluk düzenli olarak izlenmelidir.

Daha fazla göster
Daha az göster
Chancen und Risiken
Loading...

ISO 14001'e göre riskler ve fırsatlar nelerdir?

Uyum yükümlülüklerini belirlemek için şirketler, çevresel performansları ve çevresel boyutları ile ilgili riskleri ve fırsatları kaydetmelidir. Ancak fırsatları ve riskleri değerlendirmek için kullanılan yöntemler şirketinize bağlıdır.

Ancak, "yüksek", "orta" veya "düşük" olarak şeffaf bir risk sınıflandırması için, oluşturulan değerlendirme kriterleri objektif ve anlaşılır olmalıdır. Fırsatlara ve risklere dayalı olarak şirketler, çevre korumada yeni eylem alanlarını belirlemek ve iklim değişikliği konusunda ilerlemek için stratejiler geliştirmek üzere ISO 14001'den faydalanabilir.

Daha fazla göster
Daha az göster
Business28.png
Loading...

ISO 14001 sertifikası nasıl alınır?

Şirketler DQS'e, ISO 14001 belgelendirme başvurusu yaptıklarında çok aşamalı bir belgelendirme sürecinden geçerler. Sertifikalı bir yönetim sistemi mevcutsa süreç kısaltılabilir.

İlk adımda, ISO 14001 yönetim sisteminizin belgelendirilmesi ile ilişkilendirdiğiniz hedefleri birlikte tanımlıyoruz. Bu temelde, ihtiyaçlarınıza göre hazırlanan ayrıntılı ve şeffaf bir teklif tarafınıza sunulur.

Sözleşmeye istinaden, ilgili tüm şirket departmanları ve pozisyonları için özgün bir denetim planı ve programı geliştiririz. Talep üzerine ilk performans değerlendirmesi olarak ön denetim gerçekleştiriyoruz. DQS denetçileri çevre yönetiminizin tüm standart gereksinimlerini kapsayıp kapsamadığını inceleyecektir. Her iki hizmet de isteğe bağlıdır.

Belgelendirme denetimi; sistem analizi (1. aşama denetimi) ve dökümanlarınızın, hedeflerinizin, yönetim incelemenizin ve iç denetim sonuçlarınızın değerlendirilmesiyle başlar. Böylece, yönetim sisteminizin yeterince gelişmiş ve belgelendirmeye hazır olup olmadığını belirleriz.

Bir sonraki adımda (2. aşama sistem denetimi) denetçiniz, ISO 14001 standardını uygulayarak sahadaki tüm yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir. Denetim sonucu nihai bir toplantıda sunulur. Gerekirse, aksiyon planları üzerinde anlaşmaya varılır.

Sertifikasyon denetiminde, çevre yönetim sisteminizin bir değerlendirmesi yapılır ve bu da bir raporla sonuçlanır. Şirketinizin tüm standart gerekliliklerini karşılaması halinde ISO 14001 sertifikanız düzenlenir.

Belgelendirme denetimi sonrasında firmanızın ISO 14001:2015'in tüm önemli kriterlerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için yıllık olarak gözetim denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu, yönetim sisteminizin ve iş süreçlerinizin sürekli iyileştirilmesi için yetkin bir destek almanızı sağlar.

ISO 14001 sertifikası üç yıl geçerlidir. Geçerlilik süresi dolmadan önce, yeniden belgelendirme denetimi yapılır. Böylece, standardın tüm gereksinimlerinin kalıcı olarak karşılanmasını sağlanır. Tüm gereksinimler karşılanmaya devam ederse, üç yıl geçerli olacak yeni bir sertifika düzenlenir.

 

Banking13.png
Loading...

ISO 14001 sertifikasının maliyeti nedir?

Her şirketin farklı gereksinimleri olduğundan ve özgün bir çevre yönetim sistemi uyguladığından, ISO 14001 denetim ve belgelendirme maliyetleri genel olarak hesaplanamaz. Şirketinizin veya kuruluşunuzun sertifikalandırılmasını istiyorsanız, objektif bir değerlendirme ile mevcut durumunuza bağlı olarak size özel bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız.

Business2.png
Loading...

Neden DQS?

 • ISO 14001 sertifikasyonunda yirmi yıldan fazla deneyim
 • "Avrupa Akreditasyon İşbirliği (EA)"nin mevcut tüm endüstri sektörlerinde üst düzeyde yeterlilik.
 • Çevre yönetim sisteminize değer katan analizler
 • Uzmanlarımızdan şirketinize özel sorunsuz destek - bölgesel, ulusal ve uluslararası
 • Gizli maliyetler olmadan esnek sözleşme süreleri ile özgün teklifler
 • Uluslararası kabul gören akredite sertifikalar
Daha fazla göster
Daha az göster
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Teklif isteyin

Sueda Tuncal ile şimdi iletişime geçin.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikasyonu için size özel bir teklif hazırlamaktan memnuniyet duyarız.