Sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001

Varstvo okolja in trajnostni razvoj za podjetja nista več le komunikacijski temi, temveč tudi dejavnika, ki ustvarjata dodano vrednost. Dosledna skladnost s smernicami za varstvo okolja ustvarja resnične konkurenčne prednosti. Hkrati podjetje izpolnjuje svojo ekološko odgovornost. Mednarodno priznani standard ISO 14001 opredeljuje zahteve za takšen sistem okoljskega ravnanja.

Optimizacija operativnega varstva okolja

Sistematično prepoznavanje tveganj in priložnosti

Večja pravna varnost in manjša okoljska tveganja

Krepitev konkurenčnosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Kaj je okoljski menedžment v skladu s standardom ISO 14001?

ISO 14001 je svetovno priznan standard za sisteme okoljskega ravnanja (EMS), ki je bil prvič objavljen leta 1996. Namen zahtev standarda je zagotoviti, da podjetja trajnostno spodbujajo svoje operativno varstvo okolja, določajo svoje cilje za njegovo izvajanje in zmanjšujejo negativne vplive svojih poslovnih dejavnosti na okolje - vključno z oceno življenjskega cikla svojih izdelkov in storitev.

Zahteve standarda ISO 14001 se lahko uporabljajo ne le za katero koli velikost podjetja in panogo, temveč tudi za različne geografske in kulturne okoliščine. Osrednje področje standarda so tako imenovane "obveznosti skladnosti". To so zavezujoče obveznosti, ki jih certificirano podjetje določi samo, in sicer na podlagi ocene priložnosti in tveganj v zvezi z okoljskimi vidiki, okoljskimi cilji in prostovoljnimi obveznostmi.

Mednarodno priznani standard ISO 14001 sledi tako imenovani"strukturi na visoki ravni" (HLS). Ta osnovna struktura temelji na enotni uporabi orisov, terminologije in opredelitev. Na ta način je mogoče certifikat ISO 14001 združiti z drugimi certificiranimi standardi v integriran sistem vodenja - na primer s standardom ISO 9001 (upravljanje kakovosti) ali ISO 50001 (upravljanje energije). Standard ISO 14001:2015 je na voljo na spletni strani ISO.

Pokaži več
Pokaži manj
Mehrwert
Loading...

Kako certificiranje ISO 14001 koristi posameznim organizacijam?

Standard ISO 14001 se lahko izvaja ne glede na velikost in industrijski sektor podjetja. Tako imajo lahko od sistema ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001 koristi tudi zasebne, nevladne in neprofitne organizacije. Uspešno izvajanje in certificiranje bosta vašemu podjetju pomagala pridobiti dragocene konkurenčne prednosti.

Te vključujejo:

 • večje zaupanje strank zaradi zanesljivega okoljskega ravnanja
 • nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti
 • zanesljivo izpolnjevanje zakonskih in regulativnih zahtev s sistematičnim pristopom
 • preprečevanje tveganj - zgodnje prepoznavanje in zmanjševanje morebitnih nevarnosti
 • zmanjšanje stroškov s proaktivnim, v prihodnost usmerjenim ukrepanjem
 • Varčevanje z viri in energijo
 • Doseganje okoljskih ciljev v vašem podjetju

Trenutno ima približno 350.000 podjetij in organizacij po vsem svetu certificiran sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001 (vir: ISO Survey 2020).

Pokaži več
Pokaži manj
Anforderungen
Loading...

Pomembne zahteve za pridobitev certifikata ISO 14001

Da bi vaše podjetje ali organizacija pridobila certifikat v skladu s standardom ISO 14001:2015, je treba izpolniti več predpogojev. Ti med drugim vključujejo okoljsko politiko, ki jo je pripravilo vodstvo podjetja in vsebuje prostovoljno zavezo k varstvu okolja ter optimizacijo ukrepov za varstvo okolja v podjetju.

Poleg tega mora vaše podjetje opredeliti zakonske in regulativne zahteve, ki se nanašajo na vaše dejavnosti, izdelke in/ali storitve, te "obveznosti ukrepanja" prenesti v notranja navodila in redno spremljati njihovo izpolnjevanje.

Pokaži več
Pokaži manj
Chancen und Risiken
Loading...

Katere so priložnosti in tveganja, povezana s standardom ISO 14001?

Da bi določila obveznosti glede skladnosti, morajo podjetja evidentirati tveganja in priložnosti v zvezi s svojo okoljsko uspešnostjo in okoljskimi vidiki. Vendar pa so metode, ki se uporabljajo za ocenjevanje priložnosti in tveganj, odvisne od vašega podjetja.

Vendar pa morajo biti za pregledno razvrstitev tveganj v "visoka", "srednja" ali "nizka" določena merila za ocenjevanje objektivna in razumljiva. Na podlagi priložnosti in tveganj lahko podjetja uporabijo standard ISO 14001 za določitev novih področij ukrepanja na področju varstva okolja in razvoj strategij za obvladovanje napredujočih podnebnih sprememb.

Pokaži več
Pokaži manj
Business28.png
Loading...

Kako poteka certificiranje po standardu ISO 14001?

Ko podjetja zaprosijo za certificiranje po standardu ISO 14001 pri DQS, gredo skozi večstopenjski postopek certificiranja. Če je bil certificiran sistem vodenja že vzpostavljen, se postopek lahko skrajša.

V prvem koraku skupaj opredelimo cilje, ki jih povezujete s certificiranjem vašega sistema vodenja v skladu s standardom ISO 14001. Na podlagi tega boste takoj prejeli podrobno in pregledno ponudbo, prilagojeno vašim individualnim potrebam.

Po oddaji naročila pripravimo individualni program presoje in urnik presoje za vse vključene oddelke in lokacije podjetja. Na zahtevo izvedemo predrevizijo kot prvo oceno uspešnosti. Revizor DQS bo preveril, ali vaš okoljski menedžment že pokriva vse standardne zahteve. Obe storitvi sta neobvezni.

Certifikacijska presoja se začne z analizo sistema (1. stopnja presoje) in oceno vaše dokumentacije, ciljev, rezultatov vodstvenega pregleda in notranjih presoj. Pri tem ugotovimo, ali je vaš sistem vodenja dovolj razvit in pripravljen za certificiranje.

V naslednjem koraku (2. stopnja presoje sistema) vaš presojevalec na podlagi opazovanj, razgovorov in pregledov oceni učinkovitost vseh procesov sistema vodenja na kraju samem. Rezultate presoje predstavimo na zaključnem sestanku. Po potrebi se dogovorimo o akcijskih načrtih.

Na podlagi certifikacijske presoje se izvede vrednotenje vašega sistema ravnanja z okoljem, katerega rezultat je poročilo. Če je vaše podjetje izpolnilo vse zahteve standarda, boste prejeli certifikat ISO 14001.

Da bi zagotovili, da vaše podjetje po certifikacijski presoji še naprej izpolnjuje vsa pomembna merila standarda ISO 14001:2015, vsako leto izvajamo nadzorne presoje. To zagotavlja našo kompetentno podporo pri nenehnem izboljševanju vašega sistema vodenja in vaših poslovnih procesov.

Certifikat v skladu s standardom ISO 14001 velja tri leta. Pred iztekom veljavnosti se pravočasno izvede ponovna certifikacija. To zagotavlja, da so vse zahteve standarda stalno izpolnjene. Če so vse zahteve še naprej izpolnjene, se izda nov certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko stane certificiranje ISO 14001?

Ker ima vsako podjetje drugačne zahteve in vzdržuje individualen sistem ravnanja z okoljem, stroškov presoje in certificiranja v skladu s standardom ISO 14001 ni mogoče določiti na splošno. Če želite, da se vaše podjetje ali organizacija certificira, vam bomo z veseljem pripravili prilagojeno ponudbo na podlagi objektivne ocene in vaših individualnih okoliščin.

Business2.png
Loading...

Zakaj DQS?

 • Več kot dvajset let izkušenj na področju certificiranja po standardu ISO 14001
 • Visoka raven usposobljenosti v vseh trenutnih industrijskih sektorjih "Evropskega sodelovanja za akreditacijo (EA)".
 • Analize vašega sistema ravnanja z okoljem z dodano vrednostjo
 • Osebna in nemotena podpora naših strokovnjakov - regionalnih, nacionalnih in mednarodnih
 • Individualne ponudbe s prilagodljivimi pogodbenimi obdobji brez skritih stroškov
 • Akreditirani certifikati z mednarodnim priznanjem
Pokaži več
Pokaži manj
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtevajte ponudbo

Vaša lokalna kontaktna oseba

Z veseljem vam bomo pripravili prilagojeno ponudbo za certificiranje ISO 14001.