Система екологічного менеджменту відповідно до ISO 14001

Захист довкілля та сталість більше не є лише темами спілкування, а й факторами додавання вартості для компаній. Послідовне дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища створює реальні конкурентні переваги. При цьому компанія виконує свою екологічну відповідальність. Міжнародно визнаний стандарт ISO 14001 визначає вимоги до такої системи екологічного менеджменту.

Оптимізація оперативного захисту навколишнього середовища

Системне визначення ризиків і можливостей

Підвищення правової визначеності та зниження екологічних ризиків

Посилення конкурентоспроможності

Що таке екологічний менеджмент відповідно до ISO 14001?

ISO 14001 є всесвітньо визнаним стандартом для систем екологічного менеджменту (EMS - environmental management systems), який вперше був опублікований у 1996 році. Вимоги стандарту спрямовані на те, щоб компанії стабільно сприяли оперативного захисту навколишнього середовища, встановлювали власні цілі для його впровадження та зменшували негативний вплив їх бізнес-операцій щодо навколишнього середовища - включаючи оцінку життєвого циклу їхніх продуктів та послуг.

Вимоги стандарту ISO 14001 можуть застосовуватися не тільки до компанії будь-якого розміру та галузі, але й до різних географічних та культурних обставин. Основною сферою стандарту є так звані "зобов'язання щодо відповідності". Це обов’язкові зобов’язання, які сертифікована компанія визначає для себе на основі оцінки можливостей і ризиків щодо екологічних аспектів, екологічних цілей та добровільних зобов’язань.

Міжнародно визнаний стандарт ISO 14001 відповідає так званій «структурі високого рівня» (HLS - High Level Structure). Ця базова структура заснована на одноманітному використанні контурів, термінології та визначень. Таким чином, сертифікацію ISO 14001 можна об’єднати з іншими стандартами сертифікації в інтегрованій системі менеджменту – наприклад, із ISO 9001 (менеджмент якості) або ISO 50001 (управління енергосистемами). Стандарт ISO 14001:2015 доступний на веб-сайті ISO.

Показати більше
Показати менше
Loading...

Яку користь організаціям приносить сертифікація ISO 14001?

ISO 14001 може бути запроваджений незалежно від розміру та галузевого сектора компанії. Таким чином, приватні, недержавні та некомерційні організації також можуть скористатися системою екологічного менеджменту відповідно до ISO 14001. Успішне впровадження та сертифікація допоможе вашій компанії отримати цінні конкурентні переваги.

До них належать:

 • Підвищення довіри клієнтів завдяки надійному екологічному менеджменту
 • Постійне покращення ваших екологічних показників
 • Надійне дотримання законодавчих і нормативних вимог завдяки системному підходу
 • Попередження ризику – раннє виявлення та мінімізація потенційних небезпек
 • Зниження витрат за рахунок проактивних, спрямованих у майбутнє дій
 • Економія ресурсів та енергії
 • Досягнення екологічних цілей у вашій компанії

Currently, around 350,000 companies and organizations around the world have had their environmental management system certified to ISO 14001 (source: ISO Survey 2020).

Наразі близько 350 000 компаній та організацій у всьому світі пройшли сертифікацію системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 (джерело: ISO Survey 2020).

Показати більше
Показати менше
Loading...

Важливі вимоги до сертифікації ISO 14001

Для того, щоб ваша компанія чи організація була сертифікована відповідно до стандарту ISO 14001:2015, має бути виконано ряд передумов. До них, серед іншого, відноситься розроблена керівництвом компанії екологічна політика, яка містить добровільне зобов’язання щодо охорони навколишнього середовища та оптимізації природоохоронних заходів всередині компанії.

Крім того, ваша компанія повинна визначити юридичні та нормативні вимоги, що стосуються вашої діяльності, продуктів та/або послуг, перевести ці «зобов’язання діяти» у внутрішні інструкції та регулярно контролювати їх дотримання.

Показати більше
Показати менше
Loading...

Які можливості та ризики пов’язані з ISO 14001?

Щоб визначити зобов’язання щодо дотримання вимог, компанії повинні реєструвати ризики та можливості щодо їх екологічної ефективності та екологічних аспектів. Проте методи оцінки можливостей та ризиків залежать від вашої компанії.

Однак для прозорої класифікації ризику на «високий», «середній» або «низький», встановлені критерії оцінки мають бути об’єктивними та зрозумілими. Виходячи з можливостей і ризиків, компанії можуть використовувати ISO 14001 для визначення нових сфер діяльності в галузі охорони навколишнього середовища та розробки стратегій боротьби зі зміною клімату.

Показати більше
Показати менше
Business28.png
Loading...

Як проходить сертифікація за стандартом ISO 14001?

Коли компанії подають заявку на сертифікацію відповідно до ISO 14001 у DQS, вони проходять багатоетапний процес сертифікації. Якщо сертифікована система управління вже створена, процес можна скоротити.

На першому етапі ми спільно визначаємо цілі, які ви пов’язуєте із сертифікацією вашої системи менеджменту за стандартом ISO 14001. На основі цього ви швидко отримаєте детальну та прозору пропозицію з урахуванням ваших індивідуальних потреб.

 

Після введення в експлуатацію ми розробляємо індивідуальну програму аудиту та графік аудиту для всіх залучених відділів компанії і філій. За запитом ми проводимо попередній аудит як першу оцінку ефективності. Аудитор DQS перевірить, чи відповідає ваше екологічне управління всім стандартним вимогам. Обидві послуги є необов’язковими.

Сертифікаційний аудит починається з системного аналізу (етап аудиту 1) та оцінки вашої документації, цілей, результатів перевірки керівництва та внутрішнього аудиту. При цьому ми визначаємо, чи ваша система управління достатньо розвинена та готова до сертифікації.

На наступному кроці (етап аудиту системи 2) аудитор оцінює ефективність усіх процесів системи управління на місці на основі спостережень, інтерв’ю та оглядів. Результат аудиту представляється на підсумковому засіданні. При необхідності узгоджуються плани дій.

На основі сертифікаційного аудиту проводиться оцінка Вашої системи екологічного менеджменту, за результатами якої складається звіт. Якщо ваша компанія виконала всі стандартні вимоги, ви отримаєте сертифікат ISO 14001.

Щоб гарантувати, що ваша компанія продовжує відповідати всім важливим критеріям ISO 14001:2015 після сертифікаційного аудиту, ми проводимо наглядові аудити на щорічній основі. Це забезпечує нашу компетентну підтримку для постійного вдосконалення вашої системи управління та ваших бізнес-процесів.

Сертифікат відповідно до ISO 14001 дійсний протягом трьох років. Повторна сертифікація проводиться заздалегідь, до закінчення терміну дії, щоб забезпечити постійну відповідність стандартним вимогам. За умови дотримання умов видається новий сертифікат.

 

Banking13.png
Loading...

Скільки коштує сертифікація ISO 14001?

Оскільки кожна компанія має різні вимоги та підтримує індивідуальну систему екологічного менеджменту, витрати на аудит та сертифікацію відповідно до ISO 14001 не можуть бути кількісно визначені. Якщо ви хочете, щоб ваша компанія чи організація була сертифікована, ми з радістю надамо вам індивідуальну пропозицію на основі об’єктивної оцінки та ваших індивідуальних обставин.

Business2.png
Loading...

Чому DQS?

 • Більше двадцяти років досвіду в сертифікації ISO 14001
 • Високий рівень компетенції в усіх діючих галузях «Європейського співробітництва з акредитації (EA)»
 • Аналіз доданої вартості вашої системи управління навколишнім середовищем
 • Персональна, постійна підтримка від наших спеціалістів – регіональних, національних і міжнародних
 • Індивідуальні пропозиції з гнучким терміном дії договору без прихованих витрат
 • Акредитовані сертифікати з міжнародним визнанням
Показати більше
Показати менше
Loading...

Запит запит пропозиції

Альона Лоза

Ми будемо раді надати вам індивідуальну пропозицію щодо сертифікації ISO 14001.