Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema ISO 14001

Zaštita životne sredine i održivost više nisu samo teme komunikacije za kompanije, već i faktori za dobijanje dodatne vrednosti. Dosledno poštovanje smernica za zaštitu životne sredine stvara realne tržišne prednosti. Istovremeno, kompanija ispunjava svoju ekološku odgovornost.

Međunarodno priznati standard ISO 14001 definiše zahteve za takav sistem upravljanja životnom sredinom.

Optimizacija operativne zaštite životne sredine

Sistematska identifikacija rizika i mogućnosti

Povećana pravna sigurnost i smanjeni rizici po životnu sredinu

Jačanje konkurentnosti

Jačanje društvene odgovornosti

Ecology4.png
Loading...

Šta je upravljanje životnom sredinom prema ISO 14001?

ISO 14001 je globalno priznati standard za sisteme upravljanja životnom sredinom (EMS) koji je prvi put objavljen 1996. godine. Zahtevi standarda imaju za cilj da obezbede da kompanije na održiv način promovišu svoju operativnu zaštitu životne sredine, postave sopstvene ciljeve za njegovu primenu i smanje negativni uticaj njihovih poslovnih operacija na životnu sredinu – uključujući procenu životnog ciklusa sopstvenih proizvoda i usluga.

Standardni zahtevi ISO 14001 mogu se primeniti ne samo na bilo koju veličinu kompanije i industriju, već i na različite geografske i kulturne okolnosti. Osnovna oblast standarda su takozvane "obaveze usaglašenosti". Ovo su obavezujući zahtevi koje sertifikovana kompanija sama određuje na osnovu procene mogućnosti i rizika u vezi sa aspektima životne sredine, ekološkim ciljevima i dobrovoljnim obavezama.

Međunarodno priznati standard ISO 14001 prati takozvanu „strukturu visokog nivoa“ (HLS). Ovakva struktura zasnovana je na jednoobraznoj upotrebi nacrta, terminologije i definicija. Na ovaj način, sertifikacija ISO 14001 se može kombinovati sa drugim sertifikovanim standardima u integrisanom sistemu menadžmenta – na primer sa ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) ili ISO 50001 (upravljanje energijom).

Standard ISO 14001:2015 je dostupan na ISO veb lokaciji.

Prikaži više
Prikaži manje
Ecology8.png
Loading...

Kakve koristi donosi ISO 14001 kompanijama i organizacijama?

ISO 14001 se može primeniti bez obzira na veličinu i industrijski sektor kompanije. Stoga privatne, nevladine i neprofitne organizacije takođe mogu imati koristi od sistema upravljanja životnom sredinom prema ISO 14001. Uspešna implementacija i sertifikacija pomoći će Vašoj kompaniji da stekne vredne konkurentske prednosti.

Ove prednosti uključuju:

 • Povećano poverenje kupaca kroz pouzdano upravljanje životnom sredinom
 • Kontinuirano poboljšanje Vaših performansi za životnu sredinu
 • Pouzdana usaglašenost sa zakonskim i regulatornim zahtevima kroz sistematski pristup
 • Prevencija rizika – rano prepoznavanje i minimiziranje potencijalnih opasnosti
 • Smanjenje troškova kroz proaktivnu akciju koja je futuristički orjentisana 
 • Ušteda resursa i energije
 • Postizanje ekoloških ciljeva unutar Vaše kompanije

Trenutno, oko 350.000 kompanija i organizacija širom sveta ima svoj sistem upravljanja životnom sredinom sertifikovan prema ISO 14001 (izvor: ISO Istraživanje 2020).

Prikaži više
Prikaži manje
Business5.png
Loading...

Važni zahtevi za ISO 14001 sertifikaciju

Da bi vaša kompanija ili organizacija bila sertifikovana u skladu sa ISO 14001:2015, moraju biti ispunjeni određeni preduslovi. To uključuje, između ostalog, Politiku zaštite životne sredine (Environmental policy) koju je izradio menadžment kompanije, a koja sadrži dobrovoljnu posvećenost zaštiti životne sredine i optimizaciji mera zaštite životne sredine unutar kompanije.

Pored toga, kompanija je u obavezi da identifikuje zakonske i regulatorne zahteve koji se odnose na sve aktivnosti, proizvode i/ili usluge, zatim da prevede ove „obaveze delovanja“ u interna uputstva i da redovno nadgleda usaglašenost sa ovim zahtevima.

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Koje su mogućnosti i rizici povezani sa ISO 14001?

Za utvrđivanje obaveza usaglašenosti, kompanije moraju da evidentiraju rizike i prilike u vezi sa njihovim ekološkim učinkom i ekološkim aspektima. Međutim, metode koje se koriste za procenu mogućnosti i rizika su individualne za svaku kompaniju.

Za transparentnu klasifikaciju rizika na „visok“, „srednji“ ili „nizak“, utvrđeni kriterijumi procene moraju biti objektivni i razumljivi. Na osnovu mogućnosti i rizika, kompanije mogu da koriste ISO 14001 za određivanje novih oblasti delovanja u zaštiti životne sredine, i razvijanje strategije za suočavanje sa napredujućim klimatskim promenama.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše sertifikacija prema ISO 14001?

Kada se kompanije prijave za sertifikaciju prema ISO 14001 u DQS-u, one prolaze kroz višestepeni proces sertifikacije. Ukoliko je sistem upravljanja već uspostavljen i sertifikovan, proces se može skratiti.

U prvom koraku zajedno definišemo ciljeve koje povezujete sa sertifikacijom Vašeg sistema menadžmenta prema ISO 14001. Na osnovu dobijenih informacija, u najkraćem roku ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu prilagođenu Vašim individualnim potrebama.

Nakon implementacije sistema, razvijamo individualni program i raspored audita za sva uključena odeljenja kompanije i sve lokacije. Na zahtev, vršimo predocenjivanje kao prvu procenu učinka. Ocenjivač DQS Srbija će ispitati da li vaše upravljanje životnom sredinom već pokriva sve zahteve standarda.

Obe usluge su opcione.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i procenom vaše EMS dokumentacije, ciljeva, rezultata menadžmenta i internih audita. Ovom fazom utvrđuje se da li je vaš sistem menadžmenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju.

U sledećem koraku (faza 2 audita), auditor procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na lokaciji, na osnovu pregleda dokumentacije, intervjua zaposlenih, obilaska lokacije i svojih sopstvenim zapažanjima. Rezultat audita se prezentuje na završnom sastanku. Ukoliko je potrebno, definišu se akcioni planovi, definišu se rokovi za zatvaranje identifikovanih neusaglašenosti i diskutuje se o daljim koracima i budućim proverama.

Na osnovu sertifikacione provere, vrši se evaluacija vašeg sistema upravljanja životnom sredinom, koja rezultira izveštajem. Ako je vaša kompanija ispunila sve zahteve standarda, izdaje se sertifikat ISO 14001. Sertifikati imaju trogodišnji period važenja, uz obavezu uspešnog izvođenja redovnih godišnjih nadzornih provera.

Da bismo osigurali da vaša kompanija kontinualno ispunjava sve važne kriterijume ISO 14001:2015 i omogućili vam podršku za stalno unapređenje vašeg sistema upravljanja i vaših poslovnih procesa, sprovodimo nadzorne audite na godišnjem nivou. O rokovima i idealnim periodima realizacije nadzornih provera će Vas blagovremeno kontaktirati posvećeno administrativno osoblje DQS Srbija.

Sertifikat ISO 14001 važi tri godine. Resertifikacija se vrši blagovremeno, pre isteka postojećeg sertifikata. Ovo osigurava da su svi zahtevi standarda kontinuirano ispunjeni. Kada se ispunjenost zahteva potvrdi na resertifikacionoj proveri, izdaje se novi sertifikat za novi trogodišnji sertifikacioni ciklus.

 

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 14001 sertifikacija?

Pošto svaka kompanija ima različite zahteve i održava individualni sistem upravljanja životnom sredinom, troškovi ocenjivanja i sertifikacije prema ISO 14001 ne mogu se kvantifikovati u celosti. Ako želite da vaša kompanija ili organizacija bude sertifikovana, biće nam drago da kreiramo prilagođenu ponudu zasnovanu na objektivnoj proceni i vašim individualnim okolnostima.

Sagledavajući trenutno stanje na tržištu, budite slobodni da u zajedničkom dijalogu razmotrimo najbolji model plaćanja, u skladu sa mogućnostima Vaše kompanije. Tim DQS Srbija je realan, informisan i posvećen svojim klijentima.

Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

 • Više od dvadeset godina iskustva u ISO 14001 sertifikaciji
 • Visok nivo kompetentnosti u svim aktuelnim industrijskim sektorima „Evropske saradnje za akreditaciju (EA)“.
 • Ekspertski uvid i analiza vašeg sistema upravljanja životnom sredinom obezbeđuje dodatnu vrednost vašoj kompaniji
 • Domaći ocenjivači, iz različitih grana industrije
 • Tim DQS Srbija je kompetentan, informisan i dostupan svojim klijentima
 • Akreditovani i međunarodno priznati sertifikati
 • Puna podrška od naših stručnjaka, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Upit za ponudu

Dragana Radenković

Stojimo Vam na raspolaganju za sve potrebne informacije. Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za ISO 14001 sertifikaciju potpuno prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji.