Başarınız için etkin kalite yönetimi

Küresel pazarların kalite gereksinimleri çeşitli ve dinamiktir. Bu gereksinimler ancak sistematik bir kalite yönetim sistemi ile sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde karşılanabilir. Şu anda dünya çapında bir milyondan fazla şirket, uluslararası kabul gören ISO 9001 standardına göre sertifikalandırılmıştır. DQS, 1986 yılında Almanya'da ilk ISO 9001 sertifikasını yayınlayan belgelendirme kuruluşudur.

Optimize edilen kurumsal süreçler

Artan verimlilik ve azalan maliyetler

Geliştirilmiş müşteri memnuniyeti

Kurumsal bilgi birikiminin sistematik olarak ele alınması

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 9001 nedir?

ISO 9001 standardı, iç ve dış paydaşların beklentilerini karşılamak için şirketlerin uygulaması gereken kalite yönetim sistemi gereksinimlerini tanımlar. ISO 9001, kalite yönetiminin yedi ilkesine dayanmaktadır (kaynak: ISO 9000):

 • Müşteri odaklılık ve sürdürülebilir başarı
 • Yönetim ve liderlik
 • İnsanların katılımı
 • Süreç odaklı yaklaşım
 • Gelişim
 • Kanıta dayalı karar verme
 • İlişki yönetimi

1986 yılında DQS, Almanya'nın ilk ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasını yayınladı - standart o zaman için taslak halindeydi. O günden beri, bu başarılı kalite standardının gelişimi ve değer üretimine katkısı, DQS'in tarihi ile yakından bağlantılı olmuştur. ISO 9001:2015'in güncel versiyonu, ISO web sitesinde mevcuttur.

Daha fazla göster
Daha az göster
Zielgruppe
Loading...

ISO 9001 sertifikası hangi şirketler için uygun?

1987'den beri kullanımda olan ISO 900X standart serisi, endüstri ve hizmet sektöründe bir yönetim aracı olarak kendini kanıtlamıştır. Prensip olarak, belgelendirme her büyüklükteki ve tüm sektörlerdeki şirketler ve kuruluşlar için uygundur. ISO 9001 sertifikası, güvenilirliği işaret eder ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için kalite süreçlerini yönetme konusunda etkili bir araçtır. Sertifikalı şirketler bu nedenle yeni müşteriler ve ihaleler kazanırken ayırt edici avantajlara sahiptir.

Net süreçler ve açıkça tanımlanmış sorumluluklar, sistematik kalite yönetimini başarılı şirketlerin merkezi yapı taşı haline getirir. Etkili ve kapsamlı bir kalite yönetim sistemi, sürekli performans iyileştirmesi için esastır ve daha fazla verimlilik ve güvenilirliğe yol açar.

Daha fazla göster
Daha az göster
Mehrwert
Loading...

Etkin kalite yönetiminin şirketime faydası nedir?

Etkili ve verimli bir yönetim sistemi, net hedefler, ölçülebilir sonuçlar, yeterli kaynaklar, yapılandırılmış süreçler ve bunların sürekli iyileştirilmesi ile karakterize edilir. Böylece şirketinizin değerli rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur: Artan müşteri memnuniyeti, yeni pazar potansiyeli ve iyileştirilmiş süreçler. Aynı zamanda bir yönetim sistemi, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumun sağlanmasına yardımcı olur ve ilgili riskleri azaltır.

ISO 9001 standardı ile üst yönetim, kalite yönetim sisteminin sorumluluğuna güçlü bir şekilde dahil olur. KYS'nin odak noktası şirketinizin ortamıdır. Buna ek olarak, pratikte önemli bir iyileştirme potansiyeli ortaya çıkaran riskler ve fırsatlar yoğun bir şekilde değerlendirilmektedir. ISO 9001, "Üst Düzey Yapı" (HLS) ile uyumludur. Bu temel yapı, tüm modern ISO yönetim sistemi standartlarında ana hatların, terminolojinin ve tanımların tek tip kullanımına dayanmaktadır. Böylece örneğin; ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 veya ISO 45001 gibi mevcut bir yönetim sistemine farklı standartların entegre edilmesini kolaylaştırır.

Daha fazla göster
Daha az göster
Prozessorientierung
Loading...

ISO 9001 kalite yönetim sistemine neden ihtiyacım var?

Şeffaf süreçler ve açıkça tanımlanmış sorumluluklar içeren kalite yönetim sistemi, bütünsel yönetim için önemli bir yapı taşıdır. Etkin bir kalite yönetim sistemi, sürekli gelişen bir organizasyonun temelidir ve bu nedenle başarılı şirket gelişime yönelik rotayı belirler.

 • Belirli müşteri gereksinimlerinin yapılandırılmış ve hedeflenen uygulaması
 • Kanıtlanmış kalite yeteneği ile yurtiçinde ve yurtdışında yeni satış pazarlarına erişim
 • Girişimcilik riski daha yönetilebilir hale gelir; şeffaf süreçler yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasını destekler
 • İletişim, bilgilendirme ve eğitim yoluyla çalışanların katılımı
 • Diğer standartların ve yönetim sistemlerinin daha kolay entegrasyonu (örneğin ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 veya ISO 27001)
Auditplanung
Loading...

ISO 9001 denetimi ne kadar sürer?

Denetimler, birçok faktöre bağlı olarak bir günden birkaç haftaya kadar sürebilir. DQS denetçileri, sektör bilgilerine dayalı olarak; kuruluşunuz, hedefleriniz, tanımlı süreçler ve yönetim sisteminizle yetkin ve birebir etkileşim kurar. Başarılı bir belgelendirme sağlamak için her denetimi şirketinize göre uyarlıyor, net ve şeffaf bir şekilde planlıyoruz.

Planlamanın temeli olan denetim süresini belirlemek için IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) bağlayıcı dökümanı, IAF MD05'i kullanıyoruz. Böylece planlamamızla, sizi neler beklediğini her zaman bilirsiniz. Uzman, akredite bir belgelendirme kuruluşu olarak, üst düzey yeterlilik ve yenilikçi çözümlerle her zaman ihtiyacınıza ve talebinize uygun olacak süreçler geliştiririz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Daha fazla göster
Daha az göster
Business28.png
Loading...

ISO 9001 sertifikası nasıl alınır?

ISO 9001'in tüm gereklilikleri yerine getirildikten sonra yönetim sisteminizi sertifikalandırabilirsiniz. DQS'te çok aşamalı bir belgelendirme sürecinden geçeceksiniz. Şirketinizde onaylı bir yönetim sistemi mevcutsa süreç kısaltılabilir.

İlk adımda sizlerle şirketiniz, kalite yönetim sisteminiz ve ISO 9001 belgelendirme hedefleriniz hakkında görüşürüz. Bu temelde, ihtiyaçlarınıza göre hazırlanan ayrıntılı ve şeffaf bir teklif tarafınıza sunulur.

Proje planlaması özellikle daha büyük projeler için, sahalar veya departmanlar için programları ve denetimlerin performansını planlama konusunda faydalı olabilir. Ayrıca bir ön denetim, kalite yönetim sisteminizin güçlü yönlerini ve iyileştirme potansiyellerini önceden belirleme imkanı sunar. Her iki hizmet de isteğe bağlıdır.

Belgelendirme denetimi; sistem analizi (1. aşama denetimi) ve dökümanlarınızın, hedeflerinizin, yönetim incelemenizin ve iç denetim sonuçlarınızın değerlendirilmesiyle başlar. Böylece, yönetim sisteminizin yeterince gelişmiş ve belgelendirmeye hazır olup olmadığını belirleriz. Bir sonraki adımda (2. aşama sistem denetimi) denetçiniz, ISO 9001 standardını uygulayarak sahadaki tüm yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir. Denetim sonucu nihai bir toplantıda sunulur. Gerekirse, aksiyon planları üzerinde anlaşmaya varılır.

Belgelendirme denetiminden sonra sonuçlar, DQS'in bağımsız sertifikasyon kurulu tarafından değerlendirilir. Denetim sonuçlarını belgeleyen bir denetim raporu tarafınıza sunulur. Tüm standart gereksinimler karşılanırsa, ISO 9001 sertifikanız düzenlenir.

Sürekli iyileştirme ve kalite yönetim sisteminizin etkinliğinin devamı açısından, iyileştirme potansiyelini belirlemek için sisteminizin kilit bileşenlerinin yılda en az bir kez yerinde denetimleri yapılır.

ISO 9001 sertifikası en fazla üç yıl geçerlidir. Yeniden belgelendirme, geçerli standart gerekliliklerine sürekli uyumu sağlamak için, sertifika geçerlilik süresi sona ermeden gerçekleştirilir. Uygunluğa istinaden, yeni bir sertifika düzenlenir.

Banking13.png
Loading...

ISO 9001 sertifikasının ücreti nedir?

ISO 9001 sertifikasının maliyeti bir dizi faktöre bağlıdır. Örneğin, halihazırda onaylanmış bir yönetim sisteminin olup olmaması gibi. Ayrıca firmanızın büyüklüğü ve kalite yönetim sisteminin karmaşıklığı da denetimlerin süresi ve fiyatı üzerinde etkilidir. Bu nedenle, ISO 9001 belgelendirme maliyetleri ortalama olarak verilemez. Şirketiniz, organizasyonunuz veya kurumunuz için özgün bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız.

Business2.png
Loading...

Neden DQS?

 • ISO 9001 sertifikasyonunda 35 yılı aşkın deneyim
 • Kuruluşunuz hakkında değer katan bilgiler sağlayan denetimler
 • Pratik deneyime ve yüksek düzeyde endüstri yetkinliğine sahip denetçiler
 • Uluslararası kabul gören akredite sertifikalar
 • Uzmanlarımızdan şirketinize özel, sorunsuz destek - bölgesel, ulusal ve uluslararası
 • Gizli maliyetler olmadan esnek sözleşme süreleri ile özgün teklifler
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Teklif isteyin

DQS uzmanlarıyla şimdi iletişime geçin.

ISO 9001 belgelendirme sürecinde size destek olmaktan ve özgün bir teklif hazırlamaktan memnuniyet duyarız.

Kalite Yönetiminin Yedi İlkesi

Kalite yönetim sisteminin etkinliği için mutlaka dikkate alınması gereken bir takım kriterler bulunur. Yedi ilke hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

İncele