İş sağlığı ve güvenliği

Şirketinizi; çalışanlara yönelik kazalardan kaynaklanan riskleri ve sağlıklarına yönelik olası zararları belirleyecek, en aza indirecek ve en yüksek oranda önleyecek bir konuma mı getirmek istiyorsunuz? En uygun temel: ISO 45001 standardına uygun sertifikalı bir yönetim sistemi. Uluslararası standart, iş sağlığı ve güvenliğini stratejik olarak önemli bir yönetim konusu statüsüne yükseltir ve güçlendirir.

İş güvenliğine odaklanan taahhüt

Risk azaltma yoluyla maliyet tasarrufu

Kuruluşunuzun iyileştirilmiş imajı

Tüm gerekliliklere uygunluk yoluyla yasal kesinlik

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 45001 nedir?

ISO 45001, etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması için uluslararası kabul gören bir standarttır. Standart, şirketlerin çalışanlarına yönelik sağlığa, kazalara ve yaralanmalara ilişkin işle ilgili riskleri belirlemelerine ve bunları önleyici tedbirler kullanarak önlemelerine yardımcı olur. Ayrıca şirketler ISO 45001'e göre sertifikalandırılabilir.

İş sağlığı ve güvenliği standardının amacı, iş sağlığı ve güvenliğinde üst düzeyde güvenlik sağlayan şeffaf ve etkili süreçler oluşturmaktır. Temel alanlar; çalışma politikası, çalışan danışmanlığı ve katılımı, tehlike tanımlama ve risk değerlendirmesinin yanı sıra risk yönetimini içerir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal konulara da odaklanılmaktadır.

ISO 45001:2018, 12 Mart 2018'de İngiliz standardı BS OHSAS 18001'in (İş Sağlığı ve Güvenliği) yerini alarak yayınlandı. Böylece Eylül 2021'in sonunda BS OHSAS 18001'den ISO 45001'e geçiş tamamlandı. Bu nedenle eski standarda göre sertifikalar, geçerliliğini yitirdi.

Daha fazla göster
Daha az göster
Zielgruppe
Loading...

ISO 45001 sertifikası hangi şirketler için uygun?

ISO 45001 standardı, her büyüklükteki ve sektördeki şirket ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Böylece küçük kuruluşlar, kamu kuruluşları veya belediye idareleri bile standarttan faydalanabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, şirketteki her bir çalışanı etkiler. Şirketler veya kuruluşlar, ISO 45001 gerekliliklerine uyarak iş yerinde üst düzey güvenlik sağlar.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, Üst Düzey Yapı (HSL) olarak adlandırılan diğer önemli yönetim sistemi standartlarının temel yapısını takip eder. Bu ISO 45001'i, örneğin ISO 9001 (kalite) ve ISO 14001 (çevre) ile uyumlu hale getirir ve bu nedenle entegre bir yönetim sisteminin parçası olarak uygulanabilir.

Daha fazla göster
Daha az göster
Mehrwert
Loading...

ISO 45001 sertifikasına neden ihtiyacım var?

Bazı ülkelerde zaten çok katı iş sağlığı ve güvenliği yasaları vardır ancak ISO 45001:2018 sertifikası, şirketinizin veya kuruluşunuzun yasal gereklilikleri iç süreçlerine dahil etmesine yardımcı olur. Bu birçok avantaj sağlar:

 • İş sağlığı ve güvenliğindeki eksikliklerin tespiti

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (İSG), mevcut sistemdeki eksiklikleri başarılı ve verimli bir şekilde tespit etmenize ve gidermenize destek olurken iş kazalarının veya güvenlik olaylarının önlenmesine yardımcı olur.

 • İşgücü sağlığını ve motivasyonunu güçlendirmek

Yapılandırılmış bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sayesinde şirketin sağlığı önemli ölçüde iyileştirilebilir. Fiziksel ve zihinsel stres azaltılır, bu da daha yüksek motivasyon ve daha düşük devamsızlık sağlar.

 • Daha fazla yasal kesinlik

Temel uyum sorunu aynı zamanda sağlık ve güvenliği de etkiler. Şirketler ISO 45001 sertifikası alarak hukuki güvenliklerini sağlamlaştırır. İş sağlığı ve güvenliğini uyumla birleştirirler ve bu şekilde sorumluluk risklerini ve sonuçta ortaya çıkan yüksek maliyet tehlikesini azaltırlar.

 • Rekabet avantajı

ISO 45001 sertifikası olan şirketler, çalışanlar için çekicidir. Çünkü bu firmalar sadece iş sağlığı ve güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu göstermekle kalmaz. Belgelendirme ile önemli standart ve gereksinimlere uyumu da garanti ederler. Özellikle kalifiye işçi sıkıntısının yüksek olduğu zamanlarda, kalifiye işçi rekabetinde bir işveren olarak ISO 45001 sertifikası sizin için önemli bir artıdır.

 • Maliyet tasarrufu ve daha fazla üretkenlik

Yapılandırılmış sağlık yönetimi hastalık izinlerini önemli ölçüde azaltır. Bu şekilde şirketler sadece tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda operasyonlarda daha az kesinti ile sürekli olarak yüksek bir üretkenlik düzeyine ulaşırlar.

 • Çalışanlar arasında geliştirilmiş güvenlik bilinci

ISO 45001 sertifikası, çalışanların sağlık ve güvenlik konularında farkındalığını artırır. Standart, tüm çalışanların ilgili çalışma ortamlarına aktif katılımını gerektirir. İşyerinde güvenliğin sürdürülebilir bir şekilde nasıl sağlanabileceğinin çarpanları haline gelirler.

 • Mevcut yönetim sistemine entegrasyon

ISO 45001, tüm modern yönetim sistemlerinin temel yapısı olan Üst Düzey Yapıya dayanmaktadır. Bu, sağlık ve güvenlik yönetiminin mevcut bir yönetim sistemine, örneğin ISO 9001 veya ISO 14001'e göre bir sisteme entegre edilebileceği anlamına gelir.

Daha fazla göster
Daha az göster
Business28.png
Loading...

ISO 45001 belgelendirme süreci nasıldır?

DQS'e ISO 45001 sertifikası talebinde bulunduğunuzda çok aşamalı bir belgelendirme sürecinden geçersiniz. Sertifikalı bir yönetim sistemi mevcutsa süreç kısaltılabilir. İlk adımda sizlerle; şirketiniz, iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleriniz ve ISO 45001 belgelendirme hedefleriniz hakkında görüşürüz. Bu temelde, ihtiyaçlarınıza göre hazırlanan ayrıntılı ve şeffaf bir teklif tarafınıza sunulur.

Sözleşmeye istinaden, denetimi belgelendirme için hazırlarız. En iyi şekilde planlama için, ihtiyacınıza uygun programın belirlenmesi ve yerinde uygulama için koordinasyon gereklidir. Dilerseniz sizin için bir ön denetim gerçekleştirebiliriz. Bu, sertifikasyonun tam olarak hedefe yönelik gerçekleştirilebilmesi için önemli başlangıç noktalarını belirlememizi sağlar. Her iki hizmet de isteğe bağlıdır.

Belgelendirme denetimi iki aşamada gerçekleşir: 1. Aşamada (sistem analizi) yönetim sisteminizi yerinde analiz eder ve değerlendiririz. 2. Aşamada (sistem denetimi), denetim yerinde gerçekleştirilir. Denetçilerimiz, yönetim sisteminizin standartlara uygun olup olmadığını inceler ve iyileştirme potansiyelini belirler. Denetim sonuçları nihai bir toplantıda sunulur. Gerekirse, aksiyon planları üzerinde anlaşmaya varılır.

Kapsamlı bir sistem değerlendirmesi sırasında yazılı bir rapor hazırlarız. Şirketinizin tüm standart gereklilikleri yerine getirmesi halinde ISO 45001 sertifikanız düzenlenir.

Başarılı bir sertifikasyondan sonra, şirketinizin ISO 45001'in tüm temel kriterlerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için yıllık gözetim denetimi gerçekleştiririz. Bu, sağlık ve güvenlik yönetim sisteminizin sürekli iyileştirilmesi için uzman desteği sağlar.

ISO 45001 sertifikası üç yıl geçerlidir. Yeniden belgelendirme, standardın gerekliliklerine uygunluğun sürekliliğini sağlamak için sertifika geçerlilik süresi dolmadan, uygun bir zamanda gerçekleşir. Gereksinimler karşılanırsa, yeni bir sertifika düzenlenir.

Banking13.png
Loading...

ISO 45001 sertifikasının maliyeti nedir?

ISO 45001 sertifikasının maliyeti bir dizi faktöre bağlıdır. Örneğin, şirketinizin halihazırda sertifikalı bir ISO yönetim sistemine sahip olup olmaması önemli bir rol oynar. Ayrıca şirketinizin büyüklüğü, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin karmaşıklığı da fiyatı etkileyecektir.

Bu nedenlerden dolayı, ISO 45001 sertifikasının maliyeti, genel bir rakam olarak verilememektedir. Lütfen bizimle iletişime geçin, size özel bir teklif hazırlamaktan memnuniyet duyarız.

Daha fazla göster
Daha az göster
Business2.png
Loading...

Neden DQS?

 • Yönetim sistemleri ve süreçlerinin belgelendirilmesinde 35 yılı aşkın deneyim
 • Sağlık ve güvenlik yönetim sisteminize değer katan analizler
 • Sektörde pratik deneyime sahip denetçiler
 • Uluslararası kabul gören akredite sertifikalar
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ile kişisel, sorunsuz destek - bölgesel, ulusal ve uluslararası
 • Gizli maliyetler olmadan esnek sözleşme koşullarına sahip özgün teklifler
Daha fazla göster
Daha az göster
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Teklif isteyin

DQS uzmanlarıyla şimdi iletişime geçin.

ISO 45001 sertifikası için ihtiyaç ve isteklerinize göre uyarlanmış bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız.

ISO 45001 - Aksiyon planlama

Tehlikelerin etkin bir şekilde ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılmasına yönelik kitapçık DQS uzmanları tarafından hazırlandı.

Ücretsiz indirin