Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

Θέλετε να θέσετε την εταιρεία σας σε θέση να αναγνωρίζει, να ελαχιστοποιεί και, στην καλύτερη περίπτωση, να αποφεύγει τους κινδύνους για τους εργαζομένους από ατυχήματα και βλάβες στην υγεία τους; Η κατάλληλη βάση: ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001. Το διεθνές πρότυπο αναβαθμίζει και ενισχύει την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια σε στρατηγικά σημαντικό θέμα διαχείρισης.

Εστιασμένη δέσμευση για την καλύτερη δυνατή επαγγελματική ασφάλεια

Εξοικονόμηση κόστους μέσω της μείωσης των κινδύνων

Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού σας

Νομική ασφάλεια λόγω συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι το ISO 45001;

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη χρήση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (OHS). Το πρότυπο βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία για τους εργαζόμενους με τη μορφή βλάβης της υγείας, ατυχημάτων και τραυματισμών και να τους προλαμβάνουν με τη χρήση προληπτικών μέτρων. Οι εταιρείες μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το ISO 45001.

Στόχος του προτύπου για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια είναι η καθιέρωση διαφανών και αποτελεσματικών διαδικασιών που οδηγούν σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Οι βασικοί τομείς περιλαμβάνουν την πολιτική εργασίας, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων, τον εντοπισμό κινδύνων και την εκτίμηση αυτών, καθώς και τη διαχείρισή τους. Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε νομικά θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Το πρότυπο ISO 45001:2018 δημοσιεύθηκε ως διάδοχος του βρετανικού προτύπου BS OHSAS 18001 (Υγεία και ασφάλεια στην εργασία) στις 12 Μαρτίου 2018. Το BS OHSAS 18001 αντικαταστάθηκε από το ISO 45001 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Συνεπώς, τα πιστοποιητικά σύμφωνα με το παλαιό πρότυπο έχουν χάσει την ισχύ τους.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιους είναι κατάλληλη η πιστοποίηση κατά ISO 45001;

Το πρότυπο ISO 45001 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες και οργανισμούς όλων των μεγεθών και κλάδων. Έτσι, ακόμη και μικροί οργανισμοί, δημόσιες αρχές ή δημοτικές διοικήσεις μπορούν να επωφεληθούν από το πρότυπο. Η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια επηρεάζει κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία. Με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 45001, οι εταιρείες ή οι οργανισμοί εξασφαλίζουν αξιόπιστη ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Ένα σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 45001 ακολουθεί τη βασική δομή άλλων σημαντικών προτύπων συστημάτων διαχείρισης, τη λεγόμενη Δομή Υψηλού Επιπέδου (HSL). Αυτό καθιστά το ISO 45001 συμβατό, για παράδειγμα, με το ISO 9001 (ποιότητα) και το ISO 14001 (περιβάλλον) και, ως εκ τούτου, κατάλληλο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Γιατί η πιστοποίηση κατά ISO 45001 έχει νόημα;

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη πολύ αυστηρούς νόμους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018 βοηθά την εταιρεία ή τον οργανισμό σας να ενσωματώσει τις νομικές απαιτήσεις στις εσωτερικές διαδικασίες της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά πλεονεκτήματα:

 • Εντοπισμός ελλείψεων στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια
  Ένα σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (OHS) σύμφωνα με το ISO 45001 σας βοηθά να εντοπίζετε διαδοχικά αλλά και αποτελεσματικά τις ελλείψεις στο υπάρχον σύστημα και να τις εξαλείφετε. Η πιστοποίηση συμβάλλει έτσι στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων ή των συμβάντων ασφάλειας.
 • Ενίσχυση της υγείας και των κινήτρων του εργατικού δυναμικού
  Χάρη σε ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης της OHS, η υγεία της επιχείρησης μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η σωματική και ψυχική καταπόνηση, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερα κίνητρα και λιγότερες απουσίες.
 • Μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου
  Το μείζον ζήτημα της συμμόρφωσης επηρεάζει επίσης την υγεία και την ασφάλεια. Με την απόκτηση της πιστοποίησης ISO 45001, οι εταιρείες ενισχύουν τη νομική τους ασφάλεια. Συνδυάζουν την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια με τη συμμόρφωση και μειώνουν με αυτόν τον τρόπο τους κινδύνους ευθύνης και τον κίνδυνο υψηλών συνεπειών.
 • Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
  Οι εταιρείες που είναι πιστοποιημένες κατά ISO 45001 είναι ελκυστικές για τους εργαζόμενους. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εταιρείες αυτές όχι μόνο δείχνουν ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι σημαντικές για αυτές, αλλά με την πιστοποίηση εγγυώνται επίσης τη συμμόρφωση με σημαντικά πρότυπα και απαιτήσεις. Ειδικά σε περιόδους μεγάλης έλλειψης εξειδικευμένων εργαζομένων, το πιστοποιητικό ISO 45001 αποτελεί το σημαντικό σας πλεονέκτημα ως εργοδότης στον ανταγωνισμό για εξειδικευμένους εργαζόμενους.
 • Εξοικονόμηση κόστους και υψηλότερη παραγωγικότητα
  Η δομημένη διαχείριση της υγείας μειώνει σημαντικά τις αναρρωτικές άδειες. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις όχι μόνο εξοικονομούν χρήματα, αλλά επιτυγχάνουν και σταθερά υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας με λιγότερες διακοπές στη λειτουργία.
 • Βελτιωμένη ευαισθητοποίηση του εργατικού δυναμικού σε θέματα ασφάλειας
  Η πιστοποίηση ISO 45001 αυξάνει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Το πρότυπο απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο αντίστοιχο περιβάλλον εργασίας τους. Οι ίδιοι γίνονται πολλαπλασιαστές του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 • Ενσωμάτωση σε υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης
  Το ISO 45001 βασίζεται στη βασική δομή όλων των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης, τη δομή υψηλού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης, για παράδειγμα σε ένα σύστημα σύμφωνα με το ISO 9001 ή το ISO 14001.
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Ποια είναι τα βήματα μιας πιστοποίησης κατά ISO 45001;

Όταν οι εταιρείες υποβάλλουν αίτηση για πιστοποίηση κατά ISO 45001 στην DQS, περνούν από μια διαδικασία πιστοποίησης πολλαπλών σταδίων. Εάν έχει ήδη καθιερωθεί ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης, η διαδικασία μπορεί να συντομευτεί.

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας την εταιρεία σας, τις απαιτήσεις σας για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια και τους στόχους της πιστοποίησης ISO 45001. Βάσει των παραπάνω, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Αφού τεθεί σε λειτουργία, προετοιμάζουμε τον έλεγχο για την πιστοποίηση. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός βαθμός αξιοπιστίας του σχεδιασμού, αυτό απαιτεί συνήθως κατάλληλο συντονισμό για τα χρονοδιαγράμματα και την επιτόπια υλοποίηση. Εάν το επιθυμείτε, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έναν προ-έλεγχο για λογαριασμό σας. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίσουμε σημαντικά σημεία εκκίνησης, ώστε η πιστοποίηση να πραγματοποιηθεί με ακόμη πιο στοχευμένο τρόπο. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο πραγματικός έλεγχος πιστοποίησης πραγματοποιείται σε δύο στάδια: Στο στάδιο 1 (ανάλυση συστήματος), αναλύουμε το σύστημα διαχείρισής σας επιτόπου και το αξιολογούμε. Στο δεύτερο στάδιο (έλεγχος συστήματος), ο έλεγχος πραγματοποιείται επιτόπου. Μεταξύ άλλων, οι ελεγκτές μας εξετάζουν αν το σύστημα διαχείρισής σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα και εντοπίζουν δυνατότητες βελτίωσης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται σε μια τελική συνάντηση. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Κατά τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης του συστήματος, συντάσσουμε μια γραπτή έκθεση. Εάν η εταιρεία σας έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε το πιστοποιητικό ISO 45001.

Μετά την επιτυχή πιστοποίηση, διενεργούμε ετήσιο έλεγχο επιτήρησης για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας εξακολουθεί να πληροί όλα τα βασικά κριτήρια του ISO 45001. Αυτό παρέχει υποστήριξη από ειδικούς για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας που εφαρμόζετε.

Ένα πιστοποιητικό σύμφωνα με το ISO 45001 ισχύει για τρία έτη. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου. Εάν οι απαιτήσεις πληρούνται, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει μια πιστοποίηση κατά ISO 45001;

Το κόστος της πιστοποίησης ISO 45001 εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, σημαντικό ρόλο παίζει το αν η εταιρεία σας διαθέτει ήδη πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ISO. Επιπλέον, το μέγεθος της εταιρείας σας καθώς και η πολυπλοκότητα του συστήματος υγείας και ασφάλειας θα επηρεάσουν την τιμή.

Για τους λόγους αυτούς, το κόστος της πιστοποίησης κατά ISO 45001 δεν μπορεί να δοθεί ως ένα συνολικό ποσό. Επικοινωνήστε μαζί μας - θα χαρούμε να συντάξουμε μια αξιόπιστη προσφορά για εσάς - προσαρμοσμένη στην εταιρεία σας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Γιατί η DQS;

 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
 • Ανάλυση του συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας που εφαρμόζετε με προστιθέμενη αξία
 • Ελεγκτές με πρακτική εμπειρία στον κλάδο
 • Διαπιστευμένα πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-us16.png
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε την τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση ISO 45001.