Työterveys ja -turvallisuus

Haluatko antaa yrityksellesi mahdollisuuden tunnistaa, minimoida ja parhaassa tapauksessa välttää työntekijöille aiheutuvia tapaturma- ja terveyshaittariskit? Sopiva perusta: ISO 45001 -standardin mukainen sertifioitu johtamisjärjestelmä. Kansainvälinen standardi nostaa ja vahvistaa työterveyden ja -turvallisuuden strategisesti tärkeäksi johtamiskysymykseksi.

Keskittynyt sitoutuminen parhaaseen mahdolliseen työturvallisuuteen

Kustannussäästöt riskien vähentämisen kautta

Organisaation imagon parantuminen

Oikeusvarmuus kaikkien vaatimusten noudattamisen ansiosta

Mikä on ISO 45001?

ISO 45001 on kansainvälisesti tunnustettu standardi tehokkaan työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän käytöstä. Standardi auttaa yrityksiä tunnistamaan työhön liittyviä riskejä, joita työntekijöille aiheutuu terveyshaittojen, tapaturmien ja vammojen muodossa, ja ehkäisemään niitä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden avulla. Yritykset voivat saada ISO 45001 -sertifikaatin.

Työterveys- ja työturvallisuusstandardin tavoitteena on luoda läpinäkyvät ja tehokkaat prosessit, jotka johtavat työterveyden ja -turvallisuuden korkeaan turvallisuustasoon. Keskeisiä osa-alueita ovat työpolitiikka, työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen, vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi sekä riskienhallinta. Lisäksi keskitytään työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviin oikeudellisiin aiheisiin.

ISO 45001:2018 julkaistiin brittiläisen standardin BS OHSAS 18001 (työterveys ja -turvallisuus) seuraajana 12. maaliskuuta 2018. BS OHSAS 18001 korvattiin ISO 45001:llä syyskuun 2021 lopussa. Vanhan standardin mukaiset sertifikaatit ovat siten menettäneet voimassaolonsa.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Kenelle ISO 45001 -sertifiointi sopii?

ISO 45001 -standardia voivat käyttää kaikenkokoiset ja kaikentyyppiset yritykset ja organisaatiot. Siten myös pienet organisaatiot, viranomaiset tai kunnallishallinnot voivat hyötyä standardista. Työterveys ja -turvallisuus vaikuttavat yrityksen jokaiseen työntekijään. Noudattamalla ISO 45001 -standardin vaatimuksia yritykset tai organisaatiot varmistavat luotettavan turvallisuuden työpaikalla.

ISO 45001 -standardin mukainen työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä noudattaa muiden tärkeiden johtamisjärjestelmästandardien perusrakennetta, niin sanottua High Level Structure (HSL) -rakennetta. Tämän ansiosta ISO 45001 on yhteensopiva esimerkiksi ISO 9001: n (laatu) ja ISO 14001:n (ympäristö) kanssa ja soveltuu siten hyvin osaksi integroitua johtamisjärjestelmää.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Miksi ISO 45001 -sertifiointi on järkevää?

Joissakin maissa on jo hyvin tiukat työterveys- ja työturvallisuuslait. ISO 45001:2018 -sertifiointi auttaa yritystäsi tai organisaatiotasi sisällyttämään lakisääteiset vaatimukset sisäisiin prosesseihinsa. Tästä seuraa monia etuja:

 • Työterveyden ja -turvallisuuden puutteiden havaitseminen
  ISO 45001 -standardin mukainen työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä auttaa sinua havaitsemaan ja poistamaan puutteet olemassa olevassa järjestelmässä peräkkäin sekä tehokkaasti. Sertifiointi auttaa siten ehkäisemään työtapaturmia tai työturvallisuusonnettomuuksia.
 • Työntekijöiden terveyden ja motivaation vahvistaminen
  Jäsennellyn työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän ansiosta yrityksen terveyttä voidaan parantaa merkittävästi. Fyysinen ja henkinen stressi vähenee näin, mikä johtaa motivaation lisääntymiseen ja poissaolojen vähenemiseen.
 • Suurempi oikeusvarmuus
  Säännösten noudattamiseen liittyvä tärkeä kysymys vaikuttaa myös terveyteen ja turvallisuuteen. Hankkimalla ISO 45001 -sertifioinnin yritykset vahvistavat oikeusturvaansa. Ne yhdistävät työterveyden ja -turvallisuuden vaatimustenmukaisuuteen ja vähentävät näin vastuuriskejä ja suurten seurannaiskustannusten vaaraa.
 • Kilpailuedut
  ISO 45001 -sertifioidut yritykset ovat houkuttelevia työntekijöille. Tämä johtuu siitä, että nämä yritykset eivät ainoastaan osoita, että työterveys ja -turvallisuus on niille tärkeää. Sertifioinnilla ne myös takaavat tärkeiden standardien ja vaatimusten noudattamisen. Etenkin aikoina, jolloin ammattitaitoisista työntekijöistä on suuri pula, ISO 45001 -sertifikaatti on työnantajana tärkeä etu kilpailussa ammattitaitoisista työntekijöistä.
 • Kustannussäästöt ja parempi tuottavuus
  Strukturoitu terveysjohtaminen vähentää merkittävästi sairauspoissaoloja. Näin yritykset paitsi säästävät rahaa, myös saavuttavat tasaisen korkean tuottavuuden ja vähemmän toimintakatkoksia.
 • Työntekijöiden parempi turvallisuustietoisuus
  ISO 45001 -sertifiointi lisää työntekijöiden tietoisuutta terveys- ja turvallisuusasioista. Standardi edellyttää kaikkien työntekijöiden aktiivista osallistumista omassa työympäristössään. Heistä itsestään tulee kertojia siitä, miten turvallisuus työpaikalla voidaan saavuttaa kestävästi.
 • Integrointi olemassa olevaan johtamisjärjestelmään
  ISO 45001 perustuu kaikkien nykyaikaisten johtamisjärjestelmien perusrakenteeseen, korkean tason rakenteeseen. Tämä tarkoittaa, että työterveyden ja työturvallisuuden hallinta voidaan integroida olemassa olevaan johtamisjärjestelmään, esimerkiksi ISO 9001:n tai ISO 14001:n mukaiseen järjestelmään.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Mitkä ovat ISO 45001 -sertifioinnin vaiheet?

Kun yritykset hakevat ISO 45001 -sertifiointia DQS:ltä, ne käyvät läpi monivaiheisen sertifiointiprosessin. Jos sertifioitu johtamisjärjestelmä on jo olemassa, prosessia voidaan lyhentää.

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksistasi sekä ISO 45001 -sertifioinnin tavoitteista. Tämän perusteella saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Käyttöönoton jälkeen valmistelemme auditoinnin sertifiointia varten. Jotta saavutetaan korkea suunnitteluvarmuus, tämä edellyttää yleensä koordinointikierroksia aikataulujen ja paikan päällä tapahtuvan toteutuksen osalta. Halutessasi voimme suorittaa ennakkotarkastuksen puolestasi. Näin voimme tunnistaa tärkeät lähtökohdat, jotta sertifiointi voidaan suorittaa entistä kohdennetummin. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Varsinainen sertifiointiauditointi tapahtuu kahdessa vaiheessa: Vaiheessa 1 (järjestelmäanalyysi) analysoimme johtamisjärjestelmänne paikan päällä ja arvioimme sen. Toisessa vaiheessa (järjestelmän auditointi) auditointi tapahtuu paikan päällä. Auditoijamme tutkivat muun muassa, onko johtamisjärjestelmäsi standardien mukainen, ja tunnistavat parannusmahdollisuuksia. Auditoinnin tulokset esitellään loppukokouksessa. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Laadimme kattavan järjestelmäarvioinnin yhteydessä kirjallisen raportin. Jos yrityksesi on täyttänyt kaikki standardin vaatimukset, saat ISO 45001 -sertifikaatin.

Sertifioinnin onnistumisen jälkeen suoritamme vuosittaisen valvonta-auditoinnin varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää edelleen kaikki ISO 45001 -standardin keskeiset kriteerit. Tämä tarjoaa asiantuntijatukea terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmänne jatkuvaan parantamiseen.

ISO 45001 -standardin mukainen sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta varmistetaan, että standardin vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Jos vaatimukset täyttyvät, uusi sertifikaatti myönnetään.

Banking13.png
Loading...

Mitä ISO 45001 -sertifiointi maksaa?

ISO 45001 -sertifioinnin kustannukset riippuvat useista tekijöistä. Esimerkiksi sillä, onko yritykselläsi jo sertifioitu ISO-johtamisjärjestelmä, on tärkeä merkitys. Lisäksi yrityksesi koko sekä terveys- ja turvallisuusjärjestelmän monimutkaisuus vaikuttavat hintaan.

Näistä syistä ISO 45001 -sertifioinnin hintaa ei voida antaa yleisenä lukuna. Ota yhteyttä - laadimme mielellämme luotettavan tarjouksen, joka on räätälöity yrityksellesi yksilöllisesti.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Miksi DQS?

 • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
 • Terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmänne arvoa lisäävät analyysit
 • Tarkastajat, joilla on käytännön kokemusta alalta
 • Akkreditoidut sertifikaatit, joilla on kansainvälinen hyväksyntä
 • Asiantuntijoidemme henkilökohtainen, sujuva tuki - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän

Pyydä tarjous

Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, markku.siivonen@dqs.fi, puhelin 0400 455 292

Laadimme sinulle mielellämme räätälöidyn tarjouksen ISO 45001 -sertifioinnista.