Bezpieczeństwo i higiena pracy

Czy chcesz, aby Twoja firma była w stanie rozpoznać, zminimalizować, a w najlepszym przypadku uniknąć ryzyka dla pracowników związanego z wypadkami i uszczerbkiem na zdrowiu? Odpowiedzią jest: certyfikowany system zarządzania zgodny z normą ISO 45001. Ta międzynarodowa norma podnosi i umacnia bezpieczeństwo i higienę pracy do poziomu ważnego dla strategii zarządzania.

Zaangażowanie skoncentrowane na zapewnieniu możliwie najlepszego bezpieczeństwa pracy

Oszczędność kosztów dzięki redukcji ryzyka

Poprawa wizerunku organizacji

Bezpieczeństwo prawne dzięki zgodności z wszystkimi wymaganiami

Business10.png
Loading...

Co to jest ISO 45001?

ISO 45001 jest uznawaną na całym świecie normą dotyczącą stosowania skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Norma pomaga firmom identyfikować związane z pracą zagrożenia dla pracowników skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, wypadkami i urazami. Pomaga także zapobiegać im poprzez stosowanie skutecznych środków zapobiegawczych. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać certyfikat na zgodność z ISO 45001.

Celem normy jest ustanowienie przejrzystych i skutecznych procesów, które prowadzą do wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kluczowe obszary obejmują politykę pracy, konsultacje i udział pracowników, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka, a także zarządzanie ryzykiem. Ponadto, nacisk jest położony na zagadnienia prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Norma ISO 45001:2018 została opublikowana jako następca brytyjskiej normy BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety) w dniu 12 marca 2018 roku. Norma BS OHSAS 18001 została zastąpiona przez ISO 45001 z końcem września 2021 roku. Certyfikaty według starej normy straciły więc swoją ważność.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Dla kogo certyfikacja ISO 45001 jest odpowiednia?

Norma ISO 45001 może być stosowana przez firmy i organizacje każdej wielkości i z każdej branży. Tak więc nawet małe organizacje, władze publiczne lub administracja miejska mogą czerpać korzyści z tej normy. Bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczy każdego pracownika w firmie. Spełniając wymagania normy ISO 45001, organizacje zapewniają sobie niezawodne bezpieczeństwo w miejscu pracy.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001 posiada strukturę taką, jaką posiadają inne normy dotyczące systemów zarządzania - tzw. strukturę wysokiego poziomu (HSL). Dzięki temu norma ISO 45001 jest kompatybilna na przykład z normami ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) i dlatego dobrze nadaje się do stosowania jako część zintegrowanego systemu zarządzania.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Technology22.png
Loading...

Dlaczego certyfikacja ISO 45001 ma sens?

W niektórych krajach obowiązują już bardzo surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Certyfikacja na zgodność z normą ISO 45001:2018 pomaga każdej organizacji włączyć wymagania prawne do procesów wewnętrznych. Skutkuje to wieloma korzyściami, takimi jak:

 • Wykrywanie braków w zakresie bezpieczeństwa ihigieny pracy
  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) zgodny z normą ISO 45001 pomaga sukcesywnie, jak również skutecznie wykrywać i eliminować braki w istniejącym systemie. Certyfikacja pomaga w ten sposób zapobiegać wypadkom przy pracy lub zdarzeniom związanym z bezpieczeństwem.
 • Wzmocnienie zdrowia i motywacji pracowników
  Dzięki zorganizowanemu systemowi zarządzania BHP można znacznie poprawić stan zdrowia w organizacji. Zmniejsza się w ten sposób obciążenie fizyczne i psychiczne, co prowadzi do zwiększenia motywacji i zmniejszenia absencji.
 • Większe bezpieczeństwo prawne
  Główny problem zgodności z przepisami dotyczy również zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Uzyskując certyfikat ISO 45001, firmy wzmacniają swoje bezpieczeństwo prawne. Łączą one bezpieczeństwo i higienę pracy z zachowaniem zgodności z przepisami i w ten sposób zmniejszają ryzyko odpowiedzialności oraz niebezpieczeństwo wystąpienia wysokich kosztów wtórnych.
 • Przewaga konkurencyjna
  Firmy posiadające certyfikat ISO 45001 są atrakcyjne dla pracowników. Dzieje się tak dlatego, że firmy te nie tylko pokazują, że bezpieczeństwo i higiena pracy są dla nich ważne. Posiadając certyfikat, gwarantują również zgodność z ważnymi normami i wymaganiami. Szczególnie w czasach dużego niedoboru wykwalifikowanych pracowników, certyfikat ISO 45001 jest ważnym atutem pracodawcy w konkurencji o wykwalifikowanych pracowników.
 • Oszczędność kosztów i wyższa wydajność
  Strukturalne zarządzanie zdrowiem znacznie zmniejsza liczbę zwolnień lekarskich. W ten sposób firmy nie tylko oszczędzają pieniądze, ale także osiągają stały, wysoki poziom produktywności przy mniejszej liczbie przerw w działalności.
 • Większa świadomość bezpieczeństwa wśród pracowników
  Certyfikacja ISO 45001 zwiększa świadomość pracowników w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Norma wymaga aktywnego zaangażowania wszystkich pracowników w bezpieczeństwo ich środowiska pracy. Pracownicy stają się orędownikami tego, jak w sposób zrównoważony można osiągnąć bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Integracja z istniejącym systemem zarządzania
  ISO 45001 opiera się na podstawowej strukturze wszystkich nowoczesnych systemów zarządzania - tzw. strukturze wysokiego poziomu. Oznacza to, że zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może być zintegrowane z istniejącym systemem zarządzania, na przykład z systemem zgodnym z ISO 9001 lub ISO 14001.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO14.png
Loading...

Kto jest uprawniony do przeprowadzania certyfikacji ISO 45001?

Podobnie jak inne certyfikacje, certyfikacja według DIN ISO 45001 może być przeprowadzana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. DQS posiada niezbędną akredytację Niemieckiej Jednostki Akredytującej DAkkS zgodnie z normą ISO/IEC 17021 i dlatego może wydawać certyfikaty ISO 45001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Business28.png
Loading...

Jakie są etapy certyfikacji ISO 45001?

Gdy organizacje ubiegają się w DQS o certyfikację ISO 45001, przechodzą przez wieloetapowy proces certyfikacji. Jeśli certyfikowany system zarządzania jest już wdrożony, proces ten może zostać skrócony.

W pierwszym etapie omawiają Państwo z nami swoją organizację, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz cele certyfikacji ISO 45001. Na tej podstawie szybko otrzymają Państwo szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Po wdrożeniu przygotowujemy proces audytu w celu przeprowadzenia certyfikacji. Dla osiągnięcia wysokiego stopnia niezawodności planowania certyfikacji, wymagane jest z reguły przeprowadzenie rozmów koordynacyjnych odnośnie harmonogramu i realizacji audytów na miejscu. Na życzenie klienta możemy przeprowadzić audyt wstępny. W ten sposób możemy zidentyfikować ważne elementy wyjściowe, dzięki czemu certyfikacja może być przeprowadzona w sposób jeszcze bardziej ukierunkowany. Obie usługi są opcjonalne.

Właściwy audyt certyfikacyjny odbywa się w dwóch etapach: W etapie 1 (analiza systemu), analizujemy Państwa system zarządzania na miejscu i oceniamy go. W drugim etapie (audyt systemu), audyt odbywa się na miejscu. Nasi audytorzy sprawdzają między innymi, czy Państwa system zarządzania jest zgodny z normą oraz identyfikują możliwości i potrzebę poprawy. Wyniki audytu są przedstawiane na spotkaniu zamykającym. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

W trakcie kompleksowej oceny systemu przygotowujemy pisemny raport. Jeżeli Państwa firma spełniła wszystkie wymagania normy, otrzymują Państwo certyfikat ISO 45001.

Po pomyślnej certyfikacji przeprowadzamy coroczny audyt nadzoru, aby upewnić się, że Państwa firma nadal spełnia wszystkie kluczowe kryteria normy ISO 45001. Gwarantuje to wsparcie ekspertów w zakresie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Certyfikat zgodny z normą ISO 45001 jest ważny przez trzy lata. Recertyfikacja odbywa się w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem certyfikatu w celu zapewnienia ciągłej zgodności z wymaganiami normy. Jeśli wymagania są spełnione, wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 45001?

Koszt certyfikacji ISO 45001 zależy od wielu czynników. Na przykład od tego, czy firma posiada już certyfikowany system zarządzania ISO. Ponadto na cenę wpływa wielkość firmy oraz złożoność systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Z tych powodów koszt certyfikacji ISO 45001 nie może być podany w sposób ogólny. Prosimy o kontakt z nami - z przyjemnością opracujemy dla Państwa rzetelną ofertę - indywidualnie dopasowaną do Waszej firmy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS?

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
 • Analiza wartości dodanej dla Państwa systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Audytorzy z praktycznym doświadczeniem w branży
 • Akredytowane certyfikaty z uznaniem międzynarodowym
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy, bez kosztów ukrytych
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytanie ofertowe

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISO 45001.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001

Dowiedz się więcej o tym, czym dokładnie jest profesjonalny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, dla kogo certyfikacja jest opłacalna i jakie wymagania należy spełnić w tym wpisie na blogu autorstwa Altana Dayankaca, Menedżera Programu Grupy DQS dla m.in. ISO 45001.

Zobacz post na blogu