Zdravje in varnost pri delu

Želite svojemu podjetju omogočiti, da prepozna, zmanjša in v najboljšem primeru prepreči tveganja za zaposlene zaradi nesreč in poškodb zdravja? Ustrezna podlaga: certificiran sistem vodenja v skladu s standardom ISO 45001. Mednarodni standard povzdiguje in krepi varnost in zdravje pri delu v status strateško pomembnega vprašanja upravljanja.

Osredotočena zavezanost najboljši možni varnosti pri delu

Prihranek stroškov z zmanjšanjem tveganja

Izboljšana podoba vaše organizacije

Pravna varnost zaradi skladnosti z vsemi zahtevami

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Kaj je ISO 45001?

ISO 45001 je mednarodno priznan standard za uporabo učinkovitega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu. Standard pomaga podjetjem prepoznati z delom povezana tveganja za zaposlene v obliki poškodb zdravja, nesreč in poškodb ter jih preprečiti z uporabo preventivnih ukrepov. Podjetja se lahko certificirajo v skladu s standardom ISO 45001.

Cilj standarda za varnost in zdravje pri delu je vzpostaviti pregledne in učinkovite procese, ki vodijo do visoke ravni varnosti na področju zdravja in varnosti pri delu. Osrednja področja vključujejo politiko dela, posvetovanje z zaposlenimi in njihovo sodelovanje, ugotavljanje nevarnosti in oceno tveganja ter obvladovanje tveganja. Poleg tega je poudarek na pravnih temah, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu.

Standard ISO 45001:2018 je bil 12. marca 2018 objavljen kot naslednik britanskega standarda BS OHSAS 18001 (Varnost in zdravje pri delu). Standard BS OHSAS 18001 je bil konec septembra 2021 nadomeščen s standardom ISO 45001. Certifikati v skladu s starim standardom so zato izgubili svojo veljavnost.

Pokaži več
Pokaži manj
Zielgruppe
Loading...

Za koga je primeren certifikat ISO 45001?

Standard ISO 45001 lahko uporabljajo podjetja in organizacije vseh velikosti in panog. Tako lahko standard koristijo tudi majhne organizacije, javni organi ali občinske uprave. Varnost in zdravje pri delu vplivata na vsakega zaposlenega v podjetju. Z izpolnjevanjem zahtev standarda ISO 45001 podjetja ali organizacije zagotavljajo zanesljivo varnost na delovnem mestu.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v skladu s standardom ISO 45001 sledi osnovni strukturi drugih pomembnih standardov sistemov vodenja, tako imenovani strukturi na visoki ravni (HSL). Zaradi tega je standard ISO 45001 združljiv na primer s standardoma ISO 9001 (kakovost) in ISO 14001 (okolje) in je zato primeren kot del integriranega sistema vodenja.

Pokaži več
Pokaži manj
Mehrwert
Loading...

Zakaj je certificiranje ISO 45001 smiselno?

Nekatere države že imajo zelo stroge zakone o zdravju in varnosti pri delu. Certificiranje po standardu ISO 45001:2018 pomaga vašemu podjetju ali organizaciji, da zakonske zahteve vključi v svoje notranje procese. To prinaša številne prednosti:

 • Odkrivanje pomanjkljivosti na področju varnosti in zdravja pri delu
  Sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu (ZVZD) v skladu s standardom ISO 45001 vam pomaga pri zaporednem ter učinkovitem odkrivanju in odpravljanju pomanjkljivosti v obstoječem sistemu. Certifikat tako pomaga pri preprečevanju nezgod pri delu ali varnostnih incidentov.
 • Krepitev zdravja in motivacije zaposlenih
  S strukturiranim sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu je mogoče znatno izboljšati zdravje zaposlenih v podjetju. Na ta način se zmanjša telesni in duševni stres, kar vodi k večji motivaciji in manjši odsotnosti z dela.
 • Večja pravna varnost
  Na zdravje in varnost vpliva tudi pomembno vprašanje skladnosti. S pridobitvijo certifikata ISO 45001 podjetja okrepijo svojo pravno varnost. Zdravje in varnost pri delu združijo z zagotavljanjem skladnosti ter tako zmanjšajo tveganja odgovornosti in nevarnost visokih posledičnih stroškov.
 • Konkurenčne prednosti
  Podjetja s certifikatom ISO 45001 so privlačna za zaposlene. To pa zato, ker ta podjetja ne le kažejo, da sta jim zdravje in varnost pri delu pomembna. S certifikatom zagotavljajo tudi skladnost s pomembnimi standardi in zahtevami. Zlasti v času velikega pomanjkanja kvalificiranih delavcev je certifikat ISO 45001 vaša pomembna prednost kot delodajalca v konkurenci za kvalificirane delavce.
 • Prihranek stroškov in večja produktivnost
  Strukturirano upravljanje zdravja bistveno zmanjša bolniške odsotnosti. Na ta način podjetja ne le prihranijo denar, temveč tudi dosežejo stalno visoko raven produktivnosti z manj prekinitvami poslovanja.
 • Boljša varnostna ozaveščenost zaposlenih
  Certifikat ISO 45001 poveča ozaveščenost zaposlenih o vprašanjih zdravja in varnosti. Standard zahteva aktivno sodelovanje vseh zaposlenih v njihovih delovnih okoljih. Sami postanejo multiplikatorji tega, kako je mogoče trajnostno doseči varnost na delovnem mestu.
 • Vključitev v obstoječi sistem vodenja
  ISO 45001 temelji na osnovni strukturi vseh sodobnih sistemov vodenja, strukturi na visoki ravni. To pomeni, da je upravljanje varnosti in zdravja pri delu mogoče vključiti v obstoječi sistem upravljanja, na primer v sistem v skladu s standardoma ISO 9001 ali ISO 14001.
Pokaži več
Pokaži manj
Business28.png
Loading...

Kateri so koraki certificiranja po standardu ISO 45001?

Ko podjetja zaprosijo za certificiranje po standardu ISO 45001 pri DQS, gredo skozi večstopenjski postopek certificiranja. Če je certificiran sistem vodenja že vzpostavljen, se lahko postopek skrajša.

V prvi fazi se z nami pogovorite o svojem podjetju, zahtevah glede varnosti in zdravja pri delu ter ciljih certificiranja ISO 45001. Na podlagi tega boste nemudoma prejeli podrobno in pregledno ponudbo, prilagojeno vašim individualnim potrebam.

Po uvedbi v obratovanje pripravimo presojo za certificiranje. Da bi dosegli visoko stopnjo zanesljivosti načrtovanja, so pri tem običajno potrebni usklajevalni krogi za urnike in izvajanje na kraju samem. Če želite, lahko za vas izvedemo predrevizijo. S tem lahko opredelimo pomembna izhodišča, tako da lahko certificiranje izvedemo še bolj ciljno usmerjeno. Obe storitvi sta neobvezni.

Dejanska certifikacijska presoja poteka v dveh fazah: V prvi fazi (analiza sistema) analiziramo vaš sistem vodenja na kraju samem in ga ocenimo. V drugi fazi (presoja sistema) presoja poteka na kraju samem. Naši presojevalci med drugim preverijo, ali je vaš sistem vodenja skladen s standardi, in ugotovijo možnosti za izboljšave. Rezultate presoje predstavimo na zaključnem sestanku. Po potrebi se dogovorimo o akcijskih načrtih.

Med celovitim ocenjevanjem sistema pripravimo pisno poročilo. Če je vaše podjetje izpolnilo vse zahteve standarda, boste prejeli certifikat ISO 45001.

Po uspešnem certificiranju izvedemo letno nadzorno presojo, da zagotovimo, da vaše podjetje še naprej izpolnjuje vsa ključna merila standarda ISO 45001. To zagotavlja strokovno podporo za nenehno izboljševanje vašega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Certifikat v skladu s standardom ISO 45001 velja tri leta. Ponovna certifikacija se opravi pravočasno pred iztekom veljavnosti certifikata, da se zagotovi nadaljnja skladnost z zahtevami standarda. Če so zahteve izpolnjene, se izda nov certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko stane certificiranje po standardu ISO 45001?

Stroški certificiranja ISO 45001 so odvisni od številnih dejavnikov. Pomembno vlogo ima na primer to, ali ima vaše podjetje že certificiran sistem vodenja ISO. Poleg tega bosta na ceno vplivala tudi velikost vašega podjetja ter zapletenost sistema varnosti in zdravja pri delu.

Zaradi teh razlogov stroškov certificiranja ISO 45001 ni mogoče navesti na splošno. Kontaktirajte nas - z veseljem bomo za vas pripravili zanesljivo ponudbo, ki bo individualno prilagojena vašemu podjetju.

Pokaži več
Pokaži manj
Business2.png
Loading...

Zakaj DQS?

 • Več kot 35 let izkušenj na področju certificiranja sistemov vodenja in procesov
 • Analize vašega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki prinašajo dodano vrednost
 • presojevalci s praktičnimi izkušnjami v panogi
 • Akreditirani certifikati z mednarodnim priznanjem
 • Osebna in nemotena podpora naših strokovnjakov - na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni
 • Individualne ponudbe s prilagodljivimi pogodbenimi pogoji brez skritih stroškov
Pokaži več
Pokaži manj
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtevajte ponudbo

Vaš lokalni kontakt

Z veseljem vam bomo pripravili prilagojeno ponudbo za certificiranje po standardu ISO 45001.