Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Chcete, aby vaše společnost dokázala rozpoznat, minimalizovat a v nejlepším případě vyloučit rizika úrazů a poškození zdraví zaměstnanců? Vhodný základ: certifikovaný systém řízení podle normy ISO 45001. Tato mezinárodní norma povyšuje a posiluje bezpečnost a ochranu zdraví při práci na strategicky důležitou otázku řízení.

Zaměření na co nejlepší bezpečnost práce

Úspora nákladů díky snížení rizik

Zlepšení image vaší organizace

Právní jistota díky splnění všech požadavků

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co je ISO 45001?

ISO 45001 je mezinárodně uznávaná norma pro používání účinného systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Norma pomáhá společnostem identifikovat pracovní rizika pro zaměstnance v podobě poškození zdraví, nehod a úrazů a předcházet jim pomocí preventivních opatření. Společnosti mohou být certifikovány podle normy ISO 45001.

Cílem normy je zavést transparentní a efektivní procesy, které vedou k vysoké úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mezi hlavní oblasti patří pracovní politika, konzultace se zaměstnanci a jejich účast, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a také řízení rizik. Kromě toho je kladen důraz na právní témata týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Norma ISO 45001:2018 byla zveřejněna 12. března 2018 jako nástupce britské normy BS OHSAS 18001 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Norma BS OHSAS 18001 byla nahrazena normou ISO 45001 na konci září 2021. Certifikáty podle staré normy proto pozbyly platnosti.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro koho je certifikace podle normy ISO 45001 vhodná?

Normu ISO 45001 mohou používat společnosti a organizace všech velikostí a odvětví. Normu tak mohou využívat i malé organizace, orgány veřejné správy nebo samosprávy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká každého zaměstnance ve firmě. Splněním požadavků normy ISO 45001 si společnosti nebo organizace zajistí spolehlivou bezpečnost na pracovišti.

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001 se řídí základní strukturou jiných důležitých norem pro systémy řízení, tzv. strukturou vysoké úrovně (HSL). Díky tomu je norma ISO 45001 kompatibilní například s normami ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (životní prostředí), a proto se dobře hodí jako součást integrovaného systému řízení.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Mehrwert
Loading...

Proč má certifikace podle ISO 45001 smysl?

Některé země již mají velmi přísné zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Certifikace podle normy ISO 45001:2018 pomůže vaší společnosti nebo organizaci začlenit zákonné požadavky do interních procesů. To vede k mnoha výhodám:

 • Odhalení nedostatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciSystém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle normy ISO 45001 vám pomůže postupně i efektivně odhalovat a odstraňovat nedostatky ve stávajícím systému. Certifikace tak pomáhá předcházet pracovním úrazům nebo bezpečnostním incidentům.
 • Posílení zdraví a motivace zaměstnancůDíky strukturovanému systému řízení BOZP lze výrazně zlepšit zdraví zaměstnanců podniku. Snižuje se tak fyzická i psychická zátěž, což vede k vyšší motivaci a nižší absenci.
 • Větší právní jistota. Hlavní otázka dodržování předpisů se týká také bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Získáním certifikace ISO 45001 společnosti posilují svou právní jistotu. Spojují bezpečnost a ochranu zdraví při práci s dodržováním předpisů, a tím snižují rizika odpovědnosti a nebezpečí vysokých následných nákladů.
 • Konkurenční výhodySpolečnosti certifikované podle ISO 45001 jsou atraktivní pro zaměstnance. Je to proto, že tyto společnosti dávají najevo nejen to, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro ně důležitá. Díky certifikaci také zaručují dodržování důležitých norem a požadavků. Zejména v době velkého nedostatku kvalifikovaných pracovníků je certifikát ISO 45001 vaším důležitým plusem jako zaměstnavatele v soutěži o kvalifikované pracovníky.
 • Úspory nákladů a vyšší produktivitaStrukturované řízení zdraví výrazně snižuje počet pracovních neschopností. Podniky tak nejen šetří peníze, ale také dosahují trvale vysoké produktivity s menším počtem přerušení provozu.
 • Lepší povědomí zaměstnanců o bezpečnostiCertifikace ISO 45001 zvyšuje povědomí zaměstnanců o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví. Norma vyžaduje aktivní zapojení všech zaměstnanců v jejich pracovním prostředí. Oni sami se stávají multiplikátory toho, jak lze udržitelně dosáhnout bezpečnosti na pracovišti.
 • Začlenění do stávajícího systému řízeníNorma ISO 45001 vychází ze základní struktury všech moderních systémů řízení - struktury vysoké úrovně. To znamená, že řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze integrovat do stávajícího systému řízení, například do systému podle ISO 9001 nebo ISO 14001.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Jaké jsou kroky certifikace podle ISO 45001?

Když společnosti žádají o certifikaci ISO 45001 u DQS, procházejí několikastupňovým certifikačním procesem. Pokud je již certifikovaný systém řízení zaveden, může být proces zkrácen.

V prvním kroku s námi prodiskutujete svou společnost, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a cíle certifikace ISO 45001. Na základě toho obratem obdržíte podrobnou a transparentní nabídku, přizpůsobenou vašim individuálním potřebám.

Po uvedení do provozu připravíme audit pro certifikaci. Abychom dosáhli vysoké míry spolehlivosti plánování, vyžaduje to obvykle koordinační kola pro harmonogramy a realizaci na místě. Pokud si to přejete, můžeme pro vás provést předběžný audit. To nám umožní identifikovat důležitá východiska, aby certifikace mohla být provedena ještě cíleněji. Obě služby jsou volitelné.

Vlastní certifikační audit probíhá ve dvou etapách: Ve fázi 1 (analýza systému) analyzujeme váš systém řízení přímo na místě a vyhodnotíme jej. Ve druhé fázi (audit systému) probíhá audit přímo na místě. Naši auditoři mimo jiné zkoumají, zda je váš systém řízení v souladu s normami, a identifikují potenciál pro zlepšení. Výsledky auditu jsou prezentovány na závěrečném setkání. V případě potřeby jsou dohodnuty akční plány.

V průběhu komplexního hodnocení systému vypracujeme písemnou zprávu. Pokud vaše společnost splnila všechny požadavky normy, obdržíte certifikát ISO 45001.

Po úspěšné certifikaci provádíme každoroční dozorový audit, abychom se ujistili, že vaše společnost i nadále splňuje všechna klíčová kritéria normy ISO 45001. Tím získáte odbornou podporu pro neustálé zlepšování vašeho systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Certifikát podle normy ISO 45001 je platný po dobu tří let. Recertifikace se provádí v dostatečném předstihu před vypršením platnosti certifikátu, aby bylo zajištěno trvalé plnění požadavků normy. Pokud jsou požadavky splněny, je vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace podle normy ISO 45001?

Náklady na certifikaci ISO 45001 závisí na řadě faktorů. Důležitou roli hraje například to, zda vaše společnost již má certifikovaný systém řízení ISO. Kromě toho bude mít na cenu vliv velikost vaší společnosti a také složitost systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Z těchto důvodů nelze cenu certifikace ISO 45001 uvést paušálně. Kontaktujte nás - rádi pro vás vypracujeme spolehlivou nabídku - individuálně přizpůsobenou vaší společnosti.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business2.png
Loading...

Proč právě DQS?

 • Více než 35 let zkušeností s certifikací systémů řízení a procesů.
 • Analýzy vašeho systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s přidanou hodnotou.
 • Auditoři s praktickými zkušenostmi z oboru
 • Akreditované certifikáty s mezinárodním uznáním
 • Osobní a bezproblémová podpora našich specialistů - na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
 • Individuální nabídky s flexibilními smluvními podmínkami bez skrytých nákladů
Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme nabídku na míru pro certifikaci ISO 45001.

Ing. Pavol Plevják, ředitel společnosti DQS Slovakia, s.r.o.