Αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας για την επιτυχία σας

Οι απαιτήσεις ποιότητας των παγκόσμιων αγορών είναι ποικίλες και δυναμικές. Μόνο με ένα συστηματικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτές με διάρκεια και επιτυχία. Περισσότερες από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις παγκοσμίως είναι σήμερα πιστοποιημένες σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001. Η DQS εξέδωσε το πρώτο πιστοποιητικό ISO 9001 στη Γερμανία ήδη από το 1986.

Βελτιστοποιημένες εταιρικές διαδικασίες

Αύξηση της αποδοτικότητας και μείωση του κόστους

Βελτιωμένη ικανοποίηση των πελατών

Συστηματικός χειρισμός της εταιρικής τεχνογνωσίας

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι το πρότυπο ISO 9001;

Το πρότυπο ISO 9001 ορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που πρέπει να εφαρμόζουν οι εταιρείες προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών. Το πρότυπο ISO 9001 βασίζεται στις επτά αρχές της διαχείρισης ποιότητας (πηγή: ISO 9000):

 • Εστίαση στον πελάτη και βιώσιμη επιτυχία
 • Διοίκηση και ηγεσία
 • Δέσμευση των ανθρώπων
 • Προσέγγιση προσανατολισμένη στη διαδικασία
 • Βελτίωση
 • Λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων
 • Διαχείριση σχέσεων

Το 1986 η DQS εξέδωσε το πρώτο πιστοποιητικό για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 στη Γερμανία - εκείνη την εποχή ακόμη με βάση ένα προσχέδιο έκδοσης. Από τότε, η ανάπτυξη αυτού του επιτυχημένου προτύπου ποιότητας και η συμβολή του στη δημιουργία αξίας είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της DQS. Η τρέχουσα έκδοση του ISO 9001:2015 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ISO.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιους είναι κατάλληλη η πιστοποίηση ISO 9001;

Σε χρήση από το 1987, η σειρά ISO 900Xer έχει καθιερωθεί ως αποδεδειγμένο εργαλείο διαχείρισης στη βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών. Κατ' αρχήν, η πιστοποίηση είναι κατάλληλη για εταιρείες και οργανισμούς όλων των μεγεθών και όλων των τομέων. Η πιστοποίηση ISO 9001 σηματοδοτεί αξιοπιστία και αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση των διαδικασιών ποιότητας με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Συνεπώς, οι πιστοποιημένες εταιρείες έχουν αποφασιστικά πλεονεκτήματα κατά την απόκτηση νέων πελατών και προσφορών.

Οι σαφείς διαδικασίες και οι σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες καθιστούν τη συστηματική διαχείριση ποιότητας (QM) το κεντρικό δομικό στοιχείο των επιτυχημένων εταιρειών. Ένα αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σύστημα QM είναι θεμελιώδες για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων και οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αξιοπιστία.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Τι κάνει την αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας χρήσιμη για τον οργανισμό μου;

Ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα διαχείρισης χαρακτηρίζεται από σαφείς στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα, επαρκείς πόρους, δομημένες διαδικασίες και τη συνεχή βελτίωσή τους. Έτσι, βοηθά την εταιρεία σας να αποκτήσει πολύτιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών, άνοιγμα νέων αγορών και βελτιωμένες διαδικασίες. Ταυτόχρονα, ένα σύστημα διαχείρισης συμβάλλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και μετριάζει τους σχετικούς κινδύνους.

Με το πρότυπο ISO 9001, η ανώτατη διοίκηση εμπλέκεται έντονα στην ευθύνη για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Η εστίαση του ΣΔΠ ποιότητας είναι στο περιβάλλον της εταιρείας σας. Επιπλέον, γίνεται εντατική εξέταση των κινδύνων και των ευκαιριών, η οποία αποκαλύπτει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της εταιρικής πρακτικής. Το ISO 9001 ακολουθεί τη λεγόμενη"Δομή Υψηλού Επιπέδου" (HLS). Αυτή η βασική δομή βασίζεται στην ομοιόμορφη χρήση περιγραμμάτων, ορολογίας και ορισμών σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO. Αυτό καθιστά εύκολη την ενσωμάτωση περαιτέρω προτύπων σε ένα υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης, για παράδειγμα ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 ή ISO 45001.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Prozessorientierung
Loading...

Γιατί χρειάζομαι ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001;

Με διαφανείς διαδικασίες και σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο για την ολιστική διαχείριση. Ένα αποτελεσματικό ΣΔΠ ποιότητας αποτελεί τη βάση για έναν συνεχώς βελτιούμενο οργανισμό και, ως εκ τούτου, θέτει την πορεία για την επιτυχή ανάπτυξη της εταιρείας.

 • Δομημένη και στοχευμένη εφαρμογή συγκεκριμένων απαιτήσεων του πελάτη
 • Πρόσβαση σε νέες αγορές πωλήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω της αποδεδειγμένης ικανότητας ποιότητας
 • Ο επιχειρηματικός κίνδυνος γίνεται πιο διαχειρίσιμος- οι διαφανείς διαδικασίες υποστηρίζουν την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών
 • Συμμετοχή των εργαζομένων μέσω της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της κατάρτισης
 • Ευκολότερη ενσωμάτωση άλλων προτύπων και συστημάτων διαχείρισης (π.χ. ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 ή ISO/IEC 27001)
Auditplanung
Loading...

Πόσο διαρκεί ένας έλεγχος ISO 9001;

Οι έλεγχοι μπορεί να διαρκέσουν από μία ημέρα έως αρκετές εβδομάδες, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι ελεγκτές της DQS, με βάση τις γνώσεις τους στον κλάδο, αλληλεπιδρούν με επάρκεια και διά ζώσης με τον οργανισμό σας, τους στόχους σας, τις καθορισμένες διαδικασίες και το σύστημα διαχείρισής σας. Για να διασφαλίσουμε την επιτυχή πιστοποίηση, προσαρμόζουμε κάθε έλεγχο στην εταιρεία σας και τον προγραμματίζουμε με σαφή και διαφανή τρόπο.

Η βάση για τον προγραμματισμό είναι το δεσμευτικό έγγραφο του IAF (Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης) για τον καθορισμό της διάρκειας του ελέγχου, IAF MD05. Συνεπώς, με τον προγραμματισμό μας, γνωρίζετε πάντα τι να περιμένετε και πότε. Ως ειδικός, διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης, στοχεύουμε να πείσουμε με εξαιρετική επάρκεια και καινοτόμες λύσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση ISO 9001;

Μόλις εφαρμοστούν όλες οι απαιτήσεις του ISO 9001, μπορείτε να πιστοποιήσετε το σύστημα διαχείρισής σας. Στην DQS, στη συνέχεια, θα περάσετε από μια διαδικασία πιστοποίησης πολλαπλών σταδίων. Εάν στην εταιρεία σας έχει ήδη καθιερωθεί ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης, η διαδικασία μπορεί να συντομευτεί.

Στο πρώτο βήμα, θα συζητήσετε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και τους στόχους της πιστοποίησής σας κατά ISO 9001. Βάσει των παραπάνω, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διάφανη προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ο σχεδιασμός έργου μπορεί να είναι χρήσιμος για μεγαλύτερα έργα, προκειμένου να προγραμματιστούν τα χρονοδιαγράμματα και η διενέργεια ελέγχων για τις τοποθεσίες ή τα τμήματα. Επιπλέον, ένας προ-έλεγχος προσφέρει τη δυνατότητα να εντοπίσετε εκ των προτέρων τα δυνατά σημεία και τις δυνατότητες βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης της ποιότητάς σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης, των στόχων, των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης της διαχείρισης και των εσωτερικών σας ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται αν το σύστημα διαχείρισής σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση. Στο επόμενο βήμα (στάδιο 2 του ελέγχου του συστήματος), ο ελεγκτής σας αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών διαχείρισης στον χώρο σας, εφαρμόζοντας το πρότυπο ISO 9001. Το αποτέλεσμα του ελέγχου παρουσιάζεται σε μια τελική συνάντηση. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε το πιστοποιητικό ISO 9001.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και τη συνεχή αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι των βασικών στοιχείων του συστήματός σας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για τον εντοπισμό δυνατοτήτων βελτίωσης.

Το πιστοποιητικό ISO 9001 ισχύει το πολύ για τρία έτη. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται αρκετά πριν από τη λήξη της ισχύος του, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ισχύοντος προτύπου. Μετά τη συμμόρφωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση ISO 9001;

Το κόστος της πιστοποίησης ISO 9001 εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, την ύπαρξη ενός ήδη πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης. Επιπλέον, το μέγεθος της εταιρείας σας και η πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας επηρεάζουν τη διάρκεια των ελέγχων και την τιμή. Για τους λόγους αυτούς, το κόστος για την πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001 δεν μπορεί να δοθεί κατ' αποκοπήν. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία, τον οργανισμό ή την υπηρεσία σας.

Business2.png
Loading...

Γιατί η DQS;

 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση κατά ISO 9001
 • Έλεγχοι που παρέχουν γνώσεις προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό σας
 • Ελεγκτές με πρακτική εμπειρία και υψηλό επίπεδο βιομηχανικής επάρκειας
 • Διαπιστευμένα πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτες περιόδους σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος
Contact-us16.png
Loading...

Αίτηση για προσφορά

Βρείτε τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας.

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση ISO 9001.