Effectief kwaliteitsmanagement voor uw succes

De kwaliteitseisen van de wereldmarkten zijn divers en dynamisch. Alleen met een systematisch kwaliteitsmanagementsysteem kan op duurzame en succesvolle wijze aan deze eisen worden voldaan. Meer dan een miljoen bedrijven wereldwijd zijn momenteel gecertificeerd volgens de internationaal erkende ISO 9001-norm. DQS reikte het eerste ISO 9001-certificaat in Duitsland al in 1986 uit.

Geoptimaliseerde bedrijfsprocessen

Verhoogde efficiëntie en lagere kosten

Verbeterde klanttevredenheid

Systematische omgang met de knowhow van het bedrijf

Wat is de ISO 9001-norm?

De ISO 9001-norm legt de eisen vast voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat bedrijven moeten implementeren om te voldoen aan de verwachtingen van interne en externe belanghebbenden. ISO 9001 is gebaseerd op de zeven principes van kwaliteitsbeheer (bron: ISO 9000):

 • Klantgerichtheid en duurzaam succes
 • Management en leiderschap
 • Betrokkenheid van mensen
 • Procesgerichte aanpak
 • Verbetering
 • Empirisch onderbouwde besluitvorming
 • Relatiebeheer

In 1986 reikte DQS in Duitsland het eerste certificaat voor een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 uit - toen nog op basis van een conceptversie. Sindsdien is de ontwikkeling van deze succesvolle kwaliteitsnorm en haar bijdrage aan waardecreatie nauw verbonden met de geschiedenis van DQS. De huidige versie van ISO 9001:2015 is beschikbaar op de website van ISO.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor wie is ISO 9001-certificering geschikt?

De ISO 9000-serie, die sinds 1987 wordt gebruikt, heeft zich gevestigd als een beproefd managementinstrument in de industrie en de dienstensector. In principe is certificering geschikt voor bedrijven en organisaties van elke omvang en in alle sectoren. ISO 9001-certificering is een teken van betrouwbaarheid en een doeltreffend instrument voor het beheer van kwaliteitsprocessen om aan de eisen van de klant te voldoen. Gecertificeerde bedrijven hebben dan ook doorslaggevende voordelen bij het binnenhalen van nieuwe klanten en aanbestedingen.

Duidelijke processen en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden maken systematisch kwaliteitsbeheer (QM) tot de centrale bouwsteen van succesvolle ondernemingen. Een doeltreffend en allesomvattend QM-systeem is van fundamenteel belang voor een continue verbetering van de prestaties en leidt tot meer efficiëntie en betrouwbaarheid.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Wat maakt effectief kwaliteitsmanagement nuttig voor mijn organisatie?

Een effectief en efficiënt managementsysteem wordt gekenmerkt door duidelijke doelstellingen, meetbare resultaten, adequate middelen, gestructureerde processen en de continue verbetering daarvan. Zo helpt het uw bedrijf waardevolle concurrentievoordelen te behalen: verhoogde klantentevredenheid, opening van nieuwe markten en verbeterde processen. Tegelijkertijd helpt een managementsysteem ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving en beperkt het de bijbehorende risico's.

Met de ISO 9001-norm wordt het topmanagement sterk betrokken bij de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsmanagementsysteem. De focus van het QMS ligt op de omgeving van uw bedrijf. Daarnaast wordt intensief gekeken naar risico's en kansen, waardoor een aanzienlijk potentieel voor verbetering van de bedrijfspraktijk aan het licht komt. ISO 9001 volgt de zogenaamde "High Level Structure" (HLS). Deze basisstructuur is gebaseerd op het uniforme gebruik van hoofdlijnen, terminologie en definities in alle moderne ISO-managementsysteemnormen. Hierdoor kunnen andere normen gemakkelijk in een bestaand managementsysteem worden geïntegreerd, bijvoorbeeld ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 of ISO 45001.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Waarom heb ik een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 nodig?

Met transparante processen en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden is een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) een belangrijke bouwsteen voor holistisch management. Een effectief QMS is de basis voor een continu verbeterende organisatie en zet zo de koers uit voor een succesvolle bedrijfsontwikkeling.

 • Gestructureerde en doelgerichte implementatie van specifieke klanteneisen
 • Toegang tot nieuwe afzetmarkten in binnen- en buitenland door bewezen kwaliteitscapaciteit
 • Ondernemersrisico wordt beter beheersbaar; transparante processen ondersteunen de implementatie van wet- en regelgeving
 • Betrokkenheid van werknemers door communicatie, informatie en opleiding
 • Eenvoudigere integratie van andere normen en managementsystemen (bijvoorbeeld ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 of ISO/IEC 27001)
Loading...

Hoe lang duurt een ISO 9001-audit?

Audits kunnen variëren van één dag tot enkele weken, afhankelijk van vele factoren. Dankzij hun ervaring in uw sector gaan DQS-auditoren met kennis van zaken om met uw organisatie, uw doelstellingen, de gedefinieerde processen en uw managementsysteem. Om een succesvolle certificering te garanderen, stemmen wij elke audit af op uw bedrijf en plannen deze op een duidelijke en transparante manier.

De basis voor de planning is het bindende document van het IAF (International Accreditation Forum) voor het bepalen van de auditduur, IAF MD05. Met onze planning weet u dus altijd wat u kunt verwachten, en wanneer. Als deskundige, geaccrediteerde certificatie-instelling streven wij ernaar te overtuigen door uitzonderlijke competentie en innovatieve oplossingen. Neem zeker contact met ons op voor meer informatie.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe werkt de ISO 9001-certificering?

Als alle eisen van ISO 9001 zijn geïmplementeerd, kunt u uw managementsysteem laten certificeren. Bij DQS doorloopt u dan een certificeringstraject in meerdere fasen. Als er in uw bedrijf al een gecertificeerd managementsysteem bestaat, kan het proces worden verkort.

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw kwaliteitsmanagementsysteem en de doelstellingen van uw ISO 9001-certificering. Op basis hiervan ontvangt u snel een gedetailleerde en transparante offerte, die is afgestemd op uw individuele behoeften.

Voor grotere projecten kan een projectplanning nuttig zijn om de planning en de uitvoering van audits voor vestigingen of afdelingen te plannen. Bovendien biedt een pre-audit de mogelijkheid om de sterke punten en het verbeteringspotentieel van uw kwaliteitsmanagementsysteem op voorhand te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

De certificatieaudit begint met een systeemanalyse (auditfase 1) en de evaluatie van uw documentatie, doelstellingen, resultaten van uw managementbeoordeling en interne audits. Dit bepaalt of uw managementsysteem voldoende ontwikkeld is en klaar is voor certificatie. In de volgende stap (systeemaudit fase 2) beoordeelt de auditor de doeltreffendheid van alle managementprocessen ter plaatse, waarbij hij de ISO 9001-norm toetst. Het resultaat van de audit wordt tijdens een slotvergadering gepresenteerd. In geval van afwijkingen moeten actieplannen overeengekomen worden.

Na de certificatieaudit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. U ontvangt een auditrapport met de auditresultaten. Als aan alle normeisen is voldaan, ontvangt u het ISO 9001-certificaat.

Met het oog op continue verbetering en de blijvende doeltreffendheid van uw kwaliteitsmanagementsysteem, wordt minstens eenmaal per jaar een on-site audit van de belangrijkste processen en onderdelen van uw managementsysteem uitgevoerd om het potentieel voor verbetering vast te stellen.

Een ISO 9001-certificaat is maximaal drie jaar geldig. De hercertificering wordt ruim voor het verstrijken van de geldigheidsduur uitgevoerd om ervoor te zorgen dat aan de vereiste normelementen wordt voldaan. Wanneer aan de eisen is voldaan, wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een ISO 9001-certificering?

De kosten van een ISO 9001-certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld het bestaan van een reeds gecertificeerd managementsysteem. Daarnaast zijn de omvang van uw bedrijf en de complexiteit van het kwaliteitsmanagementsysteem van invloed op de duur van de audits en de prijs. Om deze redenen kunnen de kosten voor certificering volgens ISO 9001 niet als een forfaitair bedrag worden gegeven. Wij maken graag een individuele offerte voor uw organisatie.

Business2.png
Loading...

Waarom DQS?

 • Meer dan 35 jaar ervaring in ISO 9001-certificering
 • Audits die toegevoegde waarde bieden voor uw organisatie
 • Auditoren met praktijkervaring en een hoge mate van sectorcompetentie
 • Geaccrediteerde certificaten met internationale aanvaarding
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele aanbiedingen met flexibele contractperiodes zonder verborgen kosten
Loading...

Offerteaanvraag

Uw lokale contactpersoon

Wij maken voor u graag een offerte op maat voor ISO 9001-certificering.