Jakość w świadczeniu usług (IT)

Jakość zarządzania usługami informatycznymi jest ściśle związana z jakością procesów informatycznych i od dawna znajduje się na szczycie listy niezbędnych procesów podstawowych lub wspierających. Dzięki systemowi zarządzania usługami (SMS) zgodnemu z normą ISO/IEC 20000-1:2018 optymalizujesz niezawodność swoich zasobów IT i zapewniasz realizację umów dotyczących usług.

Uznany dowód ustrukturyzowanego zarządzania usługami

Większa przejrzystość procesów związanych z usługami

Ciągła poprawa satysfakcji klienta

Systematyczna identyfikacja zagrożeń i możliwości.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Czym jest zarządzanie usługami informatycznymi według ISO 20000-1?

Korzenie normy ISO 20000-1 tkwią w usługach informatycznych. Z tego powodu norma ta odnosi się również do bezpieczeństwa informacji w kontekście usług i nawiązuje do normy ISO 27001, której wymagania obejmują możliwe do udowodnienia bezpieczeństwo IT. Wspólna struktura podstawowa ułatwia odwzorowanie różnych wymagań normy we wspólnym, zintegrowanym systemie zarządzania.

ISO/IEC 20000-1 jako międzynarodowy standard został opracowany z myślą o tworzeniu systemu zarządzania usługami, który koncentruje się na potrzebach klientów. Przejrzystość, która wynika ze spełnienia wymagań normy, pozwala na uzgodnienie tzw. umów o poziomie usług (SLA).

Zapewniają one bezpieczeństwo planowania i działania dla wszystkich zaangażowanych stron. System zarządzania pomaga lepiej identyfikować możliwości w zakresie nowych usług i skuteczniej je wdrażać. Ponadto norma ISO 20000-1 zapewnia przejrzystą dokumentację, która pomaga kontrolować ryzyko i przyczynia się do sukcesu firmy dzięki stabilnym procesom.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Mehrwert
Loading...

Dlaczego norma ISO 20000-1 jest przydatna dla Twojej firmy?

Norma oferuje szereg korzyści dla Twojej firmy lub organizacji, dlatego też firmy usługowe i działy IT w organizacjach polegają na uznanej na całym świecie normie ISO 20000-1 jako dowodzie jakości swoich usług. Jest to idealna pomoc nawigacyjna przy tworzeniu systemu zarządzania usługami, który koncentruje się na potrzebach klientów oraz na zaspokajaniu własnych potrzeb.

 • Dzięki certyfikacji dostarczasz klientom wewnętrznym i zewnętrznym dokumentację efektywnego kosztowo i niezawodnego systemu zarządzania usługami (SMS).
 • Ponadto, klient jest postrzegany jako pewna siebie organizacja lub jednostka organizacyjna.
 • Można zawrzeć "umowy o poziomie usług" (SLA), które zapewniają bezpieczeństwo planowania i działania dla wszystkich zaangażowanych stron.
 • Standard umożliwia pracownikom wdrażanie i rozwijanie umiejętności w ustrukturyzowany i ukierunkowany sposób.
 • System zarządzania, oparty na międzynarodowym standardzie, pomaga lepiej identyfikować możliwości w zakresie nowych usług i skuteczniej je wdrażać.
 • Dzięki stabilnym procesom w zarządzaniu usługami można również kontrolować ryzyko i przyczyniać się do sukcesu firmy - co stanowi odskocznię do usług, które są wyraźnie bardziej zorientowane na klienta i entuzjastyczne.
 • Uwzględniane są również wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w ramach IT Infrastructure Library (ITIL). ITIL jest najpowszechniej stosowanym podejściem do zarządzania usługami informatycznymi (w skrócie ITSM), a więc także we wszystkich firmach świadczących usługi informatyczne.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Prozessorientierung
Loading...

ISO 20000-1 i ISO 9001 - jakie synergie można wykorzystać?

ISO 20000-1 charakteryzuje się ścisłym powiązaniem ze znaną normą ISO 9001 dotyczącą systemów zarządzania jakością. Istnieje tylko kilka aspektów z zarządzania jakością, które muszą być uwzględnione dodatkowo w zarządzaniu usługami. Z kolei istniejący system zarządzania jakością korzysta z silnie zorientowanego na usługi ukierunkowania normy ISO 20000-1.

Dla firm, które chcą lub muszą udowodnić istnienie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 oprócz ISO 20000-1, dodatkowy wysiłek związany z audytem jest minimalny, podczas gdy zakres pozostaje taki sam. Te dwa certyfikaty są widocznym dowodem na to, że Twoja usługa i myślenie o jakości są skuteczne. Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie połączonego audytu ISO 20000-1 i ISO 9001, aby uzyskać certyfikat zgodny z oboma zestawami zasad.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji ISO 20000-1?

Po wdrożeniu wszystkich wymagań normy można poddać system zarządzania certyfikacji, przechodząc przez wieloetapowy proces certyfikacji DQS. Jeśli w firmie istnieje już certyfikowany system zarządzania, proces ten może zostać skrócony. Jeśli jednak nie chcesz jeszcze wdrażać w pełni kompleksowego systemu zarządzania usługami, przeprowadzimy również audyt poszczególnych procesów w Twojej firmie i wydamy dla nich certyfikat zgodności.

W pierwszym kroku klient omawia z nami swoją firmę, system zarządzania i cele certyfikacji ISO 20000-1. Na tej podstawie szybko otrzymasz szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planujące jest dobrą okazją do poznania audytora DQS, jak również do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i lokalizacji. Audyt wstępny daje możliwość wcześniejszego określenia mocnych stron i potencjału doskonalenia systemu zarządzania.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W tym procesie określamy, czy system zarządzania jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji.

W kolejnym kroku (etap 2 auditu systemu) auditor DQS ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania w zakładzie. Podczas spotkania końcowego przedstawi on Państwu szczegółową prezentację wyników oraz informacje na temat potencjalnych usprawnień dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu zawierający wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy zostaną spełnione, otrzymasz uznawany na całym świecie certyfikat.

Aby mieć pewność, że po zakończeniu audytu certyfikacyjnego Twoja firma nadal spełnia wszystkie ważne kryteria normy ISO 20000-1, co roku przeprowadzamy audyty nadzorujące. W ten sposób kompetentnie monitorowane jest ciągłe doskonalenie systemu zarządzania usługami i procesów biznesowych.

Certyfikat ISO/IEC 20000-1 jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Recertyfikacja jest przeprowadzana odpowiednio wcześnie przed wygaśnięciem ważności, aby zapewnić ciągłą zgodność z obowiązującymi wymaganiami normy. W korzystnym przypadku wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 20000-1?

Koszt certyfikacji ISO 20000-1 zależy od różnych czynników. Na przykład, istotną rolę odgrywa to, czy istnieją już inne certyfikowane systemy zarządzania. Ponadto wpływ na cenę ma wielkość i złożoność przedsiębiorstwa.

Z tych powodów kosztów certyfikacji zgodnie z ISO/IEC 20000-1 nie można podać w formie ryczałtu. Chętnie przedstawimy indywidualną ofertę dla Twojej organizacji, agencji regulacyjnej lub firmy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

 • Wieloletnie doświadczenie w certyfikacji ISO 20000-1
 • Wglądu w zarządzanie usługami w Państwa organizacji
 • Audytorzy z doświadczeniem w branży i eksperci z danej dziedziny
 • Certyfikaty uznawane na całym świecie
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie ze strony naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy i bez ukrytych kosztów
 • Istotne raporty z audytów zawierające zalecenia dotyczące działań
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Ci indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji ISO 20000-1.