Качество при предоставянето на услуги в IT сектора

Качеството на управлението на вашите ИТ услуги е тясно свързано с това на вашите ИТ процеси и отдавна е на първо място в списъка на незаменимите основни или поддържащи процеси. Със система за управление на услугите (СУУ) в съответствие с ISO/IEC 20000-1:2018 оптимизирате надеждността на вашите ИТ ресурси и гарантирате изпълнението на споразуменията за услуги.

Признато доказателство за структурирано управление на услугите

Подобрена прозрачност на процесите на услугите

Непрекъснато подобряване на удовлетвореността на клиентите

Систематично идентифициране на рисковете и възможностите

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво представлява управлението на IT базираните услуги, в съответствие с ISO 20000-1?

Първоизточниците на стандарта ISO 20000-1 са в ИТ услугите. По тази причина стандартът разглежда и информационната сигурност в контекста на услугите и се позовава на ISO 27001, чиито изисквания включват доказуема ИТ сигурност. Общата основна структура "Структура на високо ниво" улеснява съпоставянето на различните изисквания на стандарта в обща, интегрирана система за управление.

Като международен стандарт IEC/ISO 20000-1 е разработен за изграждане на система за управление на услуги, която се фокусира върху потребностите на клиентите. Прозрачността, която се получава в резултат на изпълнението на изискванията на стандарта, позволява да се договорят така наречените "споразумения за ниво на обслужване" (SLA).

Те осигуряват сигурност на планирането и действията за всички участващи страни. Системата за управление Ви помага да идентифицирате по-добре възможностите за нови услуги и да ги реализирате по-ефикасно. Освен това ISO 20000-1 осигурява прозрачна документация, която Ви помага да следите за рисковете и да допринасяте за успеха на Вашата компания със стабилни процеси.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Защо ISO 20000-1 е полезен за Вашата компания?

Стандартът предлага редица предимства за Вашата компания или организация, поради което компаниите за услуги и ИТ отделите в организациите разчитат на международно признатия стандарт ISO 20000-1 като доказателство за качеството на техните услуги. Той е идеалното навигационно средство за създаване на система за управление на услугите, която се фокусира върху нуждите на Вашите клиенти и върху покриването на Вашите собствени потребности.

 • Със сертифицирането предоставяте на вътрешните и външните клиенти документация за рентабилна и надеждна система за управление на услугите (СУУ)
 • Освен това се представяте пред клиентите си като сигурна организация или организационна единица
 • Можете да сключите "Споразумения за ниво на обслужване" (SLA), които осигуряват сигурност на планирането и действията за всички участващи страни
 • Стандартът дава възможност на Вашите служители да разгърнат и развият уменията си по структуриран и целенасочен начин
 • Базирайки се на международен стандарт, системата за управление ви помага да идентифицирате по-добре възможностите за нови услуги и да ги реализирате по-ефективно
 • Освен това ще държите под око рисковете и ще допринасяте за успеха на компанията със стабилни процеси в управлението на услугите - трамплин към услуги, които са забележимо по-ориентирани към клиентите и ентусиазирани
 • Взети са предвид и насоките на подхода за най-добри практики на Библиотеката за ИТ инфраструктура (ITIL). ITIL е най-широко използваният подход за управление на ИТ услуги (накратко ITSM), т.е. и за всички компании, които предоставят ИТ услуги.
Вижте повече
Вижте по-малко
Prozessorientierung
Loading...

ISO 20000-1 и ISO 9001 - от какви синергии можете да се възползвате?

ISO 20000-1 се характеризира с тясната си връзка с добре познатия стандарт ISO 9001. Съществуват само няколко аспекта от управлението на качеството, които трябва да се вземат предвид в допълнение към управлението на услугите. На свой ред съществуващата система за управление на качеството се възползва от силно ориентирания към услугите фокус на ISO 20000-1.

За компаниите, които искат или трябва да представят доказателства за система за управление на качеството съгласно ISO 9001 в допълнение към ISO 20000-1, допълнителните усилия за одит са минимални, а обхватът остава същият. Тези два сертификата са видимото доказателство за вашето мислене за услуги и качество. Не се колебайте да се свържете с нас за комбиниран одит на ISO 20000-1 и ISO 9001, за да се сертифицирате и по двата набора правила.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Как протича сертификацията по ISO 20000-1?

След като всички изисквания на стандарта бъдат изпълнени, можете да сертифицирате своята система за управление, като преминете през многоетапния процес на сертифициране на DQS. Ако във Вашата компания вече съществува сертифицирана система за управление, процесът може да бъде съкратен. Ако обаче все още не желаете да внедрите напълно цялостна система за управление на услугите, ние ще одитираме и отделни процеси във Вашата компания и ще издадем сертификат за съответствие за тях.

В първата стъпка вие обсъждате с нас Вашата компания, вашата система за управление и целите на сертифицирането по ISO 20000-1. На тази основа незабавно ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с вашите индивидуални потребности.

Особено при по-големи сертификационни проекти срещата за планиране е добра възможност да се запознаете с Вашия одитор от DQS, както и да се разработи индивидуална програма за одит за всички участващи области и локации. Предварителният одит дава възможност предварително да се определят силните страни и потенциалът за подобрение на Вашата система за управление.

Сертификационният одит започва с анализ на системата (етап 1 на одита) и оценка на Вашата документация, целите, резултатите от прегледа на управлението и вътрешните одити. В този процес ние определяме дали Вашата система за управление е достатъчно развита и готова за сертификация.

На следващия етап (етап 2 на одита на системата) Вашият одитор от DQS оценява ефикасността на всички процеси на управление на място. На заключителната среща той ще Ви предостави подробно резултатите и информация за потенциални подобрения за Вашата компания. Ако е необходимо, се договарят планове за коригиращи действия.

След сертификационния одит резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ще получите одитен доклад, в който са документирани резултатите от одита. Ако всички изисквания на стандарта са изпълнени, ще получите международно признат сертификат.

За да се гарантира, че Вашата компания продължава да отговаря на всички важни критерии на ISO 20000-1 след сертификационния одит, ние провеждаме надзорни одити на годишна база. По този начин компетентно се следи за непрекъснатото подобряване на Вашата система за управление на услугите и на Вашите бизнес процеси.

Сертификатът по ISO/IEC 20000-1 е валиден за максимален срок от три години. Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на срока, за да се гарантира непрекъснато съответствие с приложимите изисквания на стандарта. При благоприятен резултат се издава нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Колко струва сертификацията по ISO 20000-1?

Цената на сертификацията по ISO 20000-1 зависи от различни фактори. Например, важна роля играе дали вече са въведени други сертифицирани системи за управление. Освен това размерът и сложността на компанията оказват влияние върху цената.

Поради тези причини разходите за сертифициране по ISO/IEC 20000-1 не могат да бъдат дадени като еднократна сума. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална оферта за Вашата организация, регулаторна агенция или компания.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business2.png
Loading...

Какво можете да очаквате от нас

 • Дългогодишен опит в областта на сертификацията по ISO 20000-1
 • Добавяне на стойност към управлението на вашите услуги
 • Одитори с опит в индустрията и експерти от областта
 • Международно признати сертификати
 • Персонална и безпроблемна подкрепа от нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
 • Индивидуални оферти с гъвкави договорни условия и без скрити разходи
 • Съдържателни одиторски доклади, включващи препоръки за действие
Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: инж. Хайко Шмидт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертификация по ISO 20000-1.