Kvalitet u (IT) pružanju usluga

Kvalitet upravljanja IT uslugama je usko povezan sa kvalitetom vaših IT procesa i dugo je na vrhu liste nezamenljivih osnovnih ili pomoćnih procesa. Pomoću sistema menadžmenta uslugama (SMS) u skladu sa ISO/IEC 20000-1:2018 optimizujete pouzdanost svojih IT resursa i osiguravate ispunjenje ugovora o servisiranju.

Prepoznat dokaz o strukturiranom upravljanju uslugama

Poboljšana transparentnost u procesima usluga

Stalno poboljšanje zadovoljstva korisnika

Sistematska identifikacija rizika i mogućnosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je upravljanje it uslugama prema ISO 20000-1?

Koreni standarda ISO 20000-1 leže u IT servisu. Iz tog razloga, standard se takođe odnosi na informacionu bezbednost u kontekstu usluge i odnosi se na ISO 27001, čiji zahtevi uključuju isprovocibilnu IT bezbednost. Zajednička osnovna struktura "Struktura visokog nivoa" olakšava mapiranje različitih standardnih zahteva u zajedničkom, integrisanom sistemu upravljanja.

Kao međunarodni standard, IEC/ISO 20000-1 je dizajniran za razvoj sistema menadžmenta uslugama koji se fokusira na potrebe klijenata. Transparentnost koja je rezultat ispunjavanja uslova standarda omogućava vam da se složite sa takozvanim "Ugovorima o nivou usluga" (SLA).

Oni obezbeđuju planiranje i bezbednost akcije za sve uključene strane. Sistem menadžmenta vam pomaže da bolje identifikujete mogućnosti za nove usluge i da ih efikasnije primenite. Pored toga, ISO 20000-1 obezbeđuje transparentnu dokumentaciju koja će vam pomoći da pazite na rizike i doprinesete uspehu vaše kompanije stabilnim procesima.

Prikaži više
Prikaži manje
Mehrwert
Loading...

ISO 20000-1 i ISO 9001 - koje sinergije možete da iskoristite?

ISO 20000-1 karakteriše njegov blizak odnos sa dobro poznatim standardom ISO 9001. Postoji samo nekoliko aspekata iz menadžmenta kvalitetom koje treba uzeti u obzir pored upravljanja uslugama. Zauzvrat, postojeći sistem menadžmenta kvalitetom ima koristi od snažnog uslužno orijentisanog fokusa ISO 20000-1.

Za kompanije koje žele ili treba da pruže dokaze o sistemu menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001 pored ISO 20000-1, dodatni napori za reviziju su minimalni dok obim ostaje isti. Ova dva certifikata su vidljiv dokaz vaše usluge i kvalitetnog razmišljanja. Slobodno nas kontaktirajte u vezi kombinovane revizije ISO 20000-1 i ISO 9001 da biste dobili sertifikat u skladu sa oba skupa pravila.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše ISO 20000-1 sertifikacija?

Nakon što su svi zahtevi standarda implementirani, možete da sertifikujete svoj sistem upravljanja kvalitetom. U DQS-u, tada prolazite kroz sertifikacioni proces od nekoliko faza. Ukoliko sertifikovani sistem upravljanja već postoji u kompaniji, ovaj proces može biti skraćen.

U prvoj fazi, razgovaramo o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja kvalitetom i ciljevima sertifikacije. Na osnovu tih informacija, dobićete veoma brzo detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte sa ciljem da se planira raspored audita za različite lokacije ili odeljenja. Dodatno, pre-audit nudi mogućnost da se identifikuju dobre i loše strane vašeg sistema upravljanja kvalitetom unapred. Oba servisa su opciona.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i procenom vaše do dokumentacije, ciljeva, rezultata menadžmenta i internih audita. Ovom fazom utvrđuje se da li je vaš sistem menadžmenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. U sledećem koraku (faza 2 audita), auditor procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na lokaciji, primenjujući ISO 9001 standard. Rezultat audita se prezentuje na završnom sastanku. Ukoliko je potrebno, definišu se akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultati se procenjuju od strane nezavisne sertifikacione komisije DQS-a. Dobićete detaljan izveštaj sa rezultatima audita, i ako su svi zahtevi standarda ispunjeni, vaš ISO 9001 sertifikat.

Imajući u vidu ciljeve kontinualnog poboljšanja i stalne efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom, makar jednom godišnje vrše se nadzorni auditi na lokaciji, sa ciljem identifikacije potencijala za poboljašanja u vašem sistemu i procesima.

Sertifikat je validan u periodu od maksimalno tri godine. Resertifikacija se planira i vrši pre isteka sertifikata da bi se osigurala kontstantna usaglašenost sa zahtevima standarda. Nakon uspešne resertifikacije, izdaje se nov sertifikat sa periodom važenja od maksimalno tri godine.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 20000-1 sertifikacija?

Troškovi sertifikacije zavise od niza faktora, kao što su veličina vaše kompanije, postojanje već sertifikovanog sistema upravljanja i kompleksnost sistema upravljanja kvalitetom. Ovi faktori utiču na trajanje audita i na njegovu cenu, te stoga nije moguće definisati fiksnu cenu sertifikacije. Iz ovih razloga, stojimo Vam na raspolaganju za izradu individualne ponude za vašu kompaniju, organizaciju ili agenciju.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas?

  • Godine iskustva u ISO 20000-1 sertifikaciji
  • Auditi koji pružaju dodatnu vrednost i detaljan uvid u vašu organizaciju od strane naših eksperata
  • Kompetentni auditori sa velikim praktičnim znanjem u Vašoj oblasti poslovanja
  • Akreditovani i međunarodno priznati sertifikati
  • Puna podrška naših stručnjaka, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
  • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Stojimo Vam na raspolaganju za sve potrebne informacije. Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za ISO 20000-1 sertifikaciju prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji.