Kvalita při poskytování služeb (IT)

Kvalita řízení služeb IT je úzce spjata s kvalitou procesů IT a již dlouho se nachází na předních místech seznamu nepostradatelných základních nebo podpůrných procesů. Se systémem řízení služeb (SMS) podle normy ISO/IEC 20000-1:2018 optimalizujete spolehlivost svých IT zdrojů a zajistíte plnění dohod o poskytování služeb.

Uznávaný důkaz strukturovaného řízení služeb

Zlepšená transparentnost procesů služeb

Neustálé zvyšování spokojenosti zákazníků

Systematická identifikace rizik a příležitostí

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co je řízení služeb na bázi IT podle normy ISO 20000-1?

Kořeny normy ISO 20000-1 leží ve službách IT. Z tohoto důvodu se norma zabývá také bezpečností informací v kontextu služby a odkazuje na normu ISO 27001, jejíž požadavky zahrnují prokazatelnou bezpečnost IT. Společná základní struktura umožňuje snadno mapovat různé požadavky normy ve společném integrovaném systému řízení.

Norma ISO/IEC 20000-1 byla jako mezinárodní norma navržena pro vývoj systému řízení služeb, který se zaměřuje na potřeby zákazníků. Transparentnost, která vyplývá z plnění požadavků normy, umožňuje sjednat tzv. dohody o úrovni služeb (SLA).

Ty poskytují všem zúčastněným stranám jistotu plánování a opatření. Systém řízení vám pomůže lépe identifikovat příležitosti pro nové služby a efektivněji je realizovat. Norma ISO 20000-1 navíc poskytuje transparentní dokumentaci, která vám pomůže dohlížet na rizika a stabilními procesy přispět k úspěchu vaší společnosti.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Mehrwert
Loading...

Proč je norma ISO 20000-1 pro vaši společnost užitečná?

Norma nabízí řadu výhod pro vaši společnost nebo organizaci, a proto se společnosti poskytující služby a IT oddělení v organizacích spoléhají na mezinárodně uznávanou normu ISO 20000-1 jako na důkaz kvality svých služeb. Je to dokonalá navigační pomůcka pro nastavení systému řízení služeb, který se zaměřuje na potřeby vašich zákazníků a na pokrytí vašich vlastních potřeb.

 • Díky certifikaci poskytnete interním i externím zákazníkům dokumentaci o nákladově efektivním a spolehlivém systému řízení služeb (SMS).
 • Kromě toho vystupujete před svými zákazníky jako sebevědomá organizace nebo organizační jednotka.
 • Můžete uzavřít "dohody o úrovni služeb" (SLA), které poskytují jistotu plánování a opatření pro všechny zúčastněné strany.
 • Norma umožňuje vašim zaměstnancům strukturovaně a cíleně nasazovat a rozvíjet dovednosti
 • Systém řízení založený na mezinárodním standardu vám pomůže lépe identifikovat příležitosti pro nové služby a efektivněji je realizovat
 • Díky stabilním procesům v oblasti řízení služeb budete mít také přehled o rizicích a přispějete k úspěchu společnosti - odrazový můstek ke službám, které jsou znatelně více orientované na zákazníka a nadšené.
 • Zohledněny jsou také pokyny přístupu nejlepší praxe IT Infrastructure Library (ITIL). ITIL je nejrozšířenějším přístupem k řízení služeb IT (zkráceně ITSM), tedy i pro všechny společnosti, které poskytují služby IT.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Prozessorientierung
Loading...

ISO 20000-1 a ISO 9001 - jaké synergie můžete využít?

Norma ISO 20000-1 je charakteristická svým úzkým vztahem ke známé normě ISO 9001 pro systémy řízení kvality. Existuje pouze několik aspektů z oblasti řízení kvality, které je třeba zohlednit navíc k řízení služeb. Stávající systém řízení kvality zase těží z výrazného zaměření normy ISO 20000-1 na služby.

Pro společnosti, které chtějí nebo potřebují doložit systém řízení kvality podle normy ISO 9001 navíc k normě ISO 20000-1, je dodatečná náročnost auditu minimální, přičemž rozsah zůstává stejný. Tyto dva certifikáty jsou viditelným důkazem vašich služeb a myšlení o kvalitě. Neváhejte nás kontaktovat ohledně kombinovaného auditu ISO 20000-1 a ISO 9001, abyste získali certifikát podle obou souborů pravidel.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Jak probíhá certifikace ISO 20000-1?

Po zavedení všech požadavků normy můžete nechat certifikovat svůj systém řízení prostřednictvím vícestupňového certifikačního procesu DQS. Pokud ve vaší společnosti již existuje certifikovaný systém řízení, může být proces zkrácen. Pokud však ještě nechcete zavést plně komplexní systém řízení služeb, provedeme ve vaší společnosti také audit jednotlivých procesů a vystavíme pro ně certifikát shody.

V prvním kroku s námi prodiskutujete vaši společnost, váš systém řízení a cíle certifikace podle normy ISO 20000-1. Na základě toho obratem obdržíte podrobnou a transparentní nabídku, přizpůsobenou vašim individuálním potřebám.

Zejména u větších certifikačních projektů je plánovací schůzka dobrou příležitostí k seznámení s auditorem DQS a k vypracování individuálního programu auditu pro všechny zúčastněné oblasti a místa. Předaudit nabízí příležitost předem identifikovat silné stránky a potenciál pro zlepšování vašeho systému řízení.

Certifikační audit začíná analýzou systému (etapa auditu 1) a vyhodnocením vaší dokumentace, cílů, výsledků přezkoumání řízení a interních auditů. V tomto procesu zjišťujeme, zda je váš systém řízení dostatečně rozvinutý a připravený k certifikaci.

V dalším kroku (etapa auditu systému 2) váš auditor DQS posuzuje účinnost všech procesů řízení na místě. Na závěrečném setkání vám poskytne podrobnou prezentaci výsledků a informace o možných zlepšeních pro vaši společnost. V případě potřeby jsou dohodnuty akční plány.

Po certifikačním auditu jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Obdržíte zprávu o auditu obsahující výsledky auditu. Pokud jsou splněny všechny požadavky normy, obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát.

Abychom zajistili, že vaše společnost i po certifikačním auditu splňuje všechna důležitá kritéria normy ISO 20000-1, provádíme každoročně dozorové audity. Tímto způsobem je kvalifikovaně sledováno neustálé zlepšování vašeho systému řízení služeb a vašich obchodních procesů.

Platnost certifikátu ISO/IEC 20000-1 je maximálně tři roky. Recertifikace se provádí v dostatečném předstihu před vypršením platnosti, aby se zajistila trvalá shoda s požadavky platné normy. V příznivém případě je vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ISO 20000-1?

Náklady na certifikaci ISO 20000-1 závisí na různých faktorech. Důležitou roli hraje například to, zda jsou již zavedeny jiné certifikované systémy řízení. Dále má na cenu vliv velikost a složitost podniku.

Z těchto důvodů nelze náklady na certifikaci podle ISO/IEC 20000-1 uvést paušálně. Rádi vám vypracujeme individuální nabídku pro vaši organizaci, regulační úřad nebo společnost.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business2.png
Loading...

Co od nás můžete očekávat

 • Dlouholeté zkušenosti s certifikací podle normy ISO 20000-1.
 • Vhled do řízení vašich služeb s přidanou hodnotou
 • Zkušení auditoři a odborníci z oboru
 • Mezinárodně uznávané certifikáty
 • Osobní a bezproblémovou podporu našich specialistů - na regionální, národní i mezinárodní úrovni
 • Individuální nabídky s flexibilními smluvními podmínkami a bez skrytých nákladů
 • Smysluplné auditní zprávy včetně doporučení k opatřením
Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Vaše místní kontaktní osoba

Rádi vám poskytneme individuální nabídku pro certifikaci ISO 20000-1.

Ing. Pavol Plevják, Managing director DQS Slovakia s.r.o.