(IT)-palveluiden laatu

IT-palvelunhallinnan laatu liittyy läheisesti IT-prosessien laatuun, ja se on jo pitkään ollut välttämättömien ydin- tai tukiprosessien luettelon kärjessä. ISO/IEC 20000-1:2018 -standardin mukaisella palvelunhallintajärjestelmällä (SMS) optimoit IT-resurssien luotettavuuden ja varmistat palvelusopimusten täyttämisen.

Tunnustettu todiste jäsennellystä palvelunhallinnasta

Parempi läpinäkyvyys palveluiden prosesseissa

Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen

Riskien ja mahdollisuuksien järjestelmällinen tunnistaminen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mitä on ISO 20000-1:n mukainen IT-pohjainen palveluiden hallinta?

ISO 20000-1 -standardin juuret ovat IT-palveluissa. Tästä syystä standardissa käsitellään myös tietoturvaa palvelun yhteydessä ja viitataan ISO 27001 -standardiin, jonka vaatimuksiin kuuluu todistettava tietoturva. Yhteinen perusrakenne"High Level Structure" helpottaa standardin eri vaatimusten kartoittamista yhteiseen, integroituun johtamisjärjestelmään.

Kansainvälisenä standardina IEC/ISO 20000-1 on suunniteltu asiakkaiden tarpeisiin keskittyvän palvelunhallintajärjestelmän kehittämiseen. Standardin vaatimusten täyttämisestä johtuva läpinäkyvyys mahdollistaa niin sanottujen palvelutasosopimusten (Service Level Agreements, SLA) sopimisen.

Nämä tarjoavat suunnittelu- ja toimintavarmuutta kaikille osapuolille. Hallintajärjestelmä auttaa sinua tunnistamaan paremmin mahdollisuuksia uusiin palveluihin ja toteuttamaan ne tehokkaammin. Lisäksi ISO 20000-1 tarjoaa läpinäkyvän dokumentaation, jonka avulla voit seurata riskejä ja edistää yrityksesi menestystä vakaiden prosessien avulla.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Mehrwert
Loading...

Miksi ISO 20000-1 on hyödyllinen yrityksellesi?

Standardi tarjoaa yrityksellesi tai organisaatiollesi useita etuja, minkä vuoksi palveluyritykset ja organisaatioiden IT-osastot luottavat kansainvälisesti tunnustettuun ISO 20000-1 -standardiin todisteena palvelujen laadusta. Se on täydellinen suunnistusapu sellaisen palvelunhallintajärjestelmän perustamiseen, jossa keskitytään asiakkaiden tarpeisiin ja omien tarpeiden kattamiseen.

 • Sertifioinnin avulla tarjoat sisäisille ja ulkoisille asiakkaille dokumentaatiota kustannustehokkaasta ja luotettavasta palvelunhallintajärjestelmästä (SMS).
 • Lisäksi näytät asiakkaillesi itsevarmana organisaationa tai organisaatioyksikkönä.
 • Voit solmia "palvelutasosopimuksia" (SLA), jotka tarjoavat suunnittelu- ja toimintavarmuutta kaikille osapuolille.
 • Standardin avulla työntekijäsi voivat ottaa käyttöön ja kehittää taitojaan jäsennellysti ja kohdennetusti
 • Kansainväliseen standardiin perustuva johtamisjärjestelmä auttaa sinua tunnistamaan paremmin mahdollisuuksia uusiin palveluihin ja toteuttamaan ne tehokkaammin
 • Pidät myös silmällä riskejä ja edistät yrityksen menestystä palveluiden hallinnan vakaiden prosessien avulla - ponnahduslauta huomattavasti asiakaslähtöisempään ja innostuneempaan palveluun
 • Myös IT Infrastructure Libraryn (ITIL) parhaiden käytäntöjen lähestymistavan ohjeet otetaan huomioon. ITIL on laajimmin käytetty lähestymistapa IT-palvelunhallintaan (lyhyesti ITSM) eli myös kaikissa IT-palveluja tarjoavissa yrityksissä.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Prozessorientierung
Loading...

ISO 20000-1 ja ISO 9001 - mitä synergiaetuja voit hyödyntää?

ISO 20000-1:lle on ominaista sen läheinen suhde tunnettuun ISO 9001 -standardiin. Laadunhallinnasta on vain muutamia näkökohtia, jotka on otettava huomioon palvelunhallinnan lisäksi. Olemassa oleva laadunhallintajärjestelmä puolestaan hyötyy ISO 20000-1:n vahvasti palvelusuuntautuneesta painotuksesta.

Yrityksille, jotka haluavat tai joutuvat osoittamaan ISO 20000-1:n lisäksi ISO 9001:n mukaisen laadunhallintajärjestelmän, ylimääräinen auditointityö on minimaalinen, mutta soveltamisala pysyy samana. Nämä kaksi sertifikaattia ovat näkyvä todiste palvelu- ja laatuajattelustasi. Ota rohkeasti yhteyttä meihin ISO 20000-1:n ja ISO 9001:n yhdistetystä auditoinnista, jotta saat molempien sääntöjen mukaisen sertifikaatin.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten ISO 20000-1 -sertifiointi toimii?

Kun kaikki standardin vaatimukset on toteutettu, voit sertifioida johtamisjärjestelmäsi käymällä läpi DQS:n monivaiheisen sertifiointiprosessin. Jos yrityksessäsi on jo sertifioitu johtamisjärjestelmä, prosessia voidaan lyhentää. Jos et kuitenkaan vielä halua ottaa käyttöön täysin kattavaa palvelunhallintajärjestelmää, auditoimme myös yrityksesi yksittäisiä prosesseja ja myönnämme niille vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja ISO 20000-1 -sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Etenkin suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelupalaveri on hyvä tilaisuus tutustua DQS-auditoijaan sekä laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille. Esiauditointi tarjoaa tilaisuuden tunnistaa johtamisjärjestelmänne vahvuudet ja parannusmahdollisuudet etukäteen.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Tässä prosessissa määritämme, onko johtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.

Seuraavassa vaiheessa (järjestelmän auditointivaihe 2) DQS-auditoijasi arvioi kaikkien johtamisprosessien tehokkuutta paikan päällä. Loppukokouksessa hän antaa sinulle yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja tietoa yrityksesi mahdollisista parannuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, joka sisältää auditoinnin tulokset. Jos kaikki standardivaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää sertifiointiauditoinnin jälkeen edelleen kaikki ISO 20000-1 -standardin tärkeät kriteerit, suoritamme vuosittain valvonta-auditointeja. Näin palvelujohtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaa parantamista seurataan asiantuntevasti.

ISO/IEC 20000-1 -sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavan standardin vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Myönteisessä tapauksessa myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ISO 20000-1 -sertifiointi maksaa?

ISO 20000-1 -sertifioinnin kustannukset riippuvat useista eri tekijöistä. Esimerkiksi sillä on suuri merkitys, onko jo käytössä muita sertifioituja johtamisjärjestelmiä. Lisäksi yrityksen koko ja monimutkaisuus vaikuttavat hintaan.

Näistä syistä ISO/IEC 20000-1:n mukaisen sertifioinnin kustannuksia ei voida antaa kertasummana. Teemme mielellämme yksilöllisen tarjouksen organisaatiollesi, viranomaiselle tai yrityksellesi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

 • Monen vuoden kokemus ISO 20000-1 -sertifioinnista.
 • Lisäarvoa tuovia näkemyksiä palvelujesi hallinnasta
 • Alan kokeneita auditoijia ja alan asiantuntijoita
 • Kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit
 • Henkilökohtaista, sujuvaa tukea asiantuntijoiltamme - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
 • Merkitykselliset auditointiraportit, joihin sisältyy toimenpidesuosituksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilösi

Teemme mielellämme räätälöidyn tarjouksen ISO 20000-1 -sertifioinnista.