Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών (ΤΠ)

Η ποιότητα της διαχείρισης των υπηρεσιών πληροφορικής είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα των διαδικασιών πληροφορικής και βρίσκεται εδώ και καιρό στην κορυφή του καταλόγου των απαραίτητων βασικών ή υποστηρικτικών διαδικασιών. Με ένα σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών (SMS) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 20000-1:2018, βελτιστοποιείτε την αξιοπιστία των πόρων πληροφορικής σας και διασφαλίζετε την εκπλήρωση των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών σας.

Αναγνωρισμένη απόδειξη της δομημένης διαχείρισης υπηρεσιών

Βελτιωμένη διαφάνεια στις διαδικασίες των υπηρεσιών

Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών

Συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων και των ευκαιριών

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι η διαχείριση υπηρεσιών με βάση την ΤΠ σύμφωνα με το ISO 20000-1;

Οι ρίζες του προτύπου ISO 20000-1 βρίσκονται στις υπηρεσίες πληροφορικής. Για το λόγο αυτό, το πρότυπο ασχολείται επίσης με την ασφάλεια των πληροφοριών στο πλαίσιο των υπηρεσιών και παραπέμπει στο ISO 27001, στις απαιτήσεις του οποίου περιλαμβάνεται η αποδεδειγμένη ασφάλεια ΤΠ. Η κοινή βασική δομή"High Level Structure" καθιστά εύκολη την αποτύπωση των διαφόρων απαιτήσεων του προτύπου σε ένα κοινό, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Ως διεθνές πρότυπο, το IEC/ISO 20000-1 σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών που εστιάζει στις ανάγκες των πελατών. Η διαφάνεια που προκύπτει από την εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου σας επιτρέπει να συμφωνείτε τις λεγόμενες "Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών" (SLA).

Αυτές παρέχουν ασφάλεια προγραμματισμού και δράσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το σύστημα διαχείρισης σας βοηθά να εντοπίζετε καλύτερα τις ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες και να τις υλοποιείτε πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, το ISO 20000-1 παρέχει διαφανή τεκμηρίωση που σας βοηθά να παρακολουθείτε τους κινδύνους και να συμβάλλετε στην επιτυχία της εταιρείας σας με σταθερές διαδικασίες.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Γιατί το ISO 20000-1 είναι χρήσιμο για την εταιρεία σας;

Το πρότυπο προσφέρει μια σειρά από οφέλη για την εταιρεία ή τον οργανισμό σας, γι' αυτό και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών και τα τμήματα πληροφορικής των οργανισμών βασίζονται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 20000-1 ως απόδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Αποτελεί το τέλειο βοήθημα πλοήγησης για τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών που εστιάζει στις ανάγκες των πελατών σας και στην κάλυψη των δικών σας αναγκών.

 • Με την πιστοποίηση, παρέχετε στους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες σας τεκμηρίωση ενός οικονομικά αποδοτικού και αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών (SMS)
 • Επιπλέον, εμφανίζεστε στους πελάτες σας ως ένας οργανισμός ή μια οργανωτική μονάδα με αυτοπεποίθηση
 • Μπορείτε να κλείσετε "Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών" (SLA) που παρέχουν ασφάλεια σχεδιασμού και δράσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
 • Το πρότυπο επιτρέπει στους υπαλλήλους σας να αναπτύσσουν και να αναπτύσσουν δεξιότητες με δομημένο και στοχευμένο τρόπο
 • Με βάση ένα διεθνές πρότυπο, το σύστημα διαχείρισης σας βοηθά να εντοπίζετε καλύτερα τις ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες και να τις υλοποιείτε πιο αποτελεσματικά
 • Θα παρακολουθείτε επίσης τους κινδύνους και θα συμβάλλετε στην επιτυχία της εταιρείας με σταθερές διαδικασίες στη διαχείριση υπηρεσιών - εφαλτήριο για μια υπηρεσία που θα είναι αισθητά πιο πελατοκεντρική και ενθουσιώδης
 • Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της προσέγγισης βέλτιστων πρακτικών της Βιβλιοθήκης Υποδομών Πληροφορικής (ITIL). Η ITIL είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για τη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (εν συντομία ITSM), δηλαδή και για όλες τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής.
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Prozessorientierung
Loading...

ISO 20000-1 και ISO 9001 - ποιες συνέργειες μπορείτε να αξιοποιήσετε;

Το ISO 20000-1 χαρακτηρίζεται από τη στενή του σχέση με το γνωστό πρότυπο ISO 9001. Υπάρχουν μόνο μερικές πτυχές από τη διαχείριση ποιότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον της διαχείρισης υπηρεσιών. Με τη σειρά του, ένα υπάρχον σύστημα διαχείρισης ποιότητας επωφελείται από την έντονα προσανατολισμένη στις υπηρεσίες εστίαση του ISO 20000-1.

Για τις εταιρείες που θέλουν ή πρέπει να παράσχουν αποδείξεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 επιπλέον του ISO 20000-1, η πρόσθετη προσπάθεια ελέγχου είναι ελάχιστη, ενώ το πεδίο εφαρμογής παραμένει το ίδιο. Αυτά τα δύο πιστοποιητικά αποτελούν την ορατή απόδειξη της σκέψης σας για τις υπηρεσίες και την ποιότητα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για έναν συνδυασμένο έλεγχο του ISO 20000-1 και του ISO 9001 για να πιστοποιηθείτε σύμφωνα και με τις δύο ομάδες κανόνων.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση ISO 20000-1;

Αφού εφαρμοστούν όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, μπορείτε να πιστοποιήσετε το σύστημα διαχείρισής σας, περνώντας από τη διαδικασία πιστοποίησης πολλαπλών σταδίων της DQS. Εάν υπάρχει ήδη πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης στην εταιρεία σας, η διαδικασία μπορεί να συντομευτεί. Ωστόσο, εάν δεν επιθυμείτε ακόμη να εφαρμόσετε ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών, θα ελέγξουμε επίσης μεμονωμένες διαδικασίες στην εταιρεία σας και θα εκδώσουμε πιστοποιητικό συμμόρφωσης για αυτές.

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισής σας και τους στόχους μιας πιστοποίησης ISO 20000-1. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση σχεδιασμού είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσετε τον ελεγκτή της DQS, καθώς και να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και τοποθεσίες. Ο προέλεγχος προσφέρει την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων τα δυνατά σημεία και τις δυνατότητες βελτίωσης του συστήματος διαχείρισής σας.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης, των στόχων, των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης διαχείρισης και των εσωτερικών ελέγχων. Κατά τη διαδικασία αυτή, προσδιορίζουμε αν το σύστημα διαχείρισής σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση.

Στο επόμενο βήμα (στάδιο 2 του ελέγχου του συστήματος), ο ελεγκτής της DQS αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών διαχείρισης στο χώρο σας. Σε μια τελική συνάντηση, θα σας παράσχει μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων και πληροφορίες σχετικά με πιθανές βελτιώσεις για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας εξακολουθεί να πληροί όλα τα σημαντικά κριτήρια του ISO 20000-1 μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, διεξάγουμε ελέγχους επιτήρησης σε ετήσια βάση. Με αυτόν τον τρόπο, παρακολουθείται αρμοδίως η συνεχής βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών και των επιχειρηματικών σας διαδικασιών.

Το πιστοποιητικό ISO/IEC 20000-1 ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση διενεργείται εγκαίρως πριν από τη λήξη της, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του προτύπου. Σε ευνοϊκή περίπτωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση ISO 20000-1;

Το κόστος της πιστοποίησης ISO 20000-1 εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, παίζει σημαντικό ρόλο το κατά πόσον υπάρχουν ήδη άλλα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης. Επιπλέον, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της εταιρείας επηρεάζουν την τιμή.

Για τους λόγους αυτούς, το κόστος για την πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO/IEC 20000-1 δεν μπορεί να δοθεί κατ' αποκοπήν. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για τον οργανισμό, τη ρυθμιστική αρχή ή την εταιρεία σας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

 • Πολυετή εμπειρία στην πιστοποίηση κατά ISO 20000-1
 • Προστιθέμενη αξία για τις γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των υπηρεσιών σας
 • Έμπειρους ελεγκτές και εμπειρογνώμονες του κλάδου
 • Διεθνώς αποδεκτά πιστοποιητικά
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης και χωρίς κρυφό κόστος
 • Ουσιαστικές εκθέσεις ελέγχου που περιλαμβάνουν συστάσεις για δράση
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Ο τοπικός σας υπεύθυνος επικοινωνίας

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση ISO 20000-1.