Световно признание и значима добавена стойност

Светът стана по-сложен както за предприятията, така и за потребителите. С нашите сертификати DQS осигурява надеждност и доверие, сигурност и ориентация. Нашите екипи правят процесите на сертифициране възможно най-приятни. С безпроблемната си поддръжка предлагаме на нашите клиенти истинско облекчение.

Стойността на сертификата винаги се измерва със степента на общественото доверие в сертифициращия, акредитирания или нотифицирания орган. Ето защо акредитациите, разрешенията и членствата са ценен инструмент за нас. Те доказват нашата компетентност, създават доверие и потвърждават световното признание на нашите дейности.

За да сме сигурни, че нашите одити и оценки продължават да се радват на възможно най-широко признание на пазара, ние разглеждаме националните органи по акредитация като важни партньори. Посредством своите международни акредитирани офиси DQS може да предложи и сертифициране от различни национални органи по акредитация в различни държави, както на глобално, така и на местно ниво.

Основни глобални акредитации

DQS оценява системи за управление и процеси въз основа на повече от 100 национално и международно признати стандарти и спецификации. Най-широко използваните глобални акредитации и нотификации на DQS Group и нашите центрове за върхови постижения в областта на медицинските изделия, устойчивото развитие, храните и сигурността на информацията/данните включват следното:

 • AA1000
 • Инициатива за управление на алуминия
 • ANAB
 • APMG
 • APSCA
 • BLE - Германска федерална служба за земеделие и храни
 • BRCGS
 • Инициатива за облигации за климата
 • DAkkS - Германски орган за акредитация
 • FSSC 22000
 • Партньор за обучение на GRI
 • IFS
 • Съвет на регулаторните органи на MDSAP
 • Алианс за отговорен бизнес
 • SCC Съвет по стандартизация на Канада
 • Sedex
 • TAPA EMEA
 • UNIFE - Union des Industries Ferroviaires Européennes
 • VDA QMC - Център за управление на качеството в Германската асоциация на автомобилната индустрия
 • ZLG Централна служба на германските федерални провинции за защита на здравето по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия
 • ... и много други

Защо акредитацията има смисъл

Акредитацията на DQS ви дава гаранция, че издаваните от нас сертификати са надеждни и обективни. Ние винаги извършваме одити по безпристрастен, независим и подходящ начин - въз основа на международно признати правила като ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065 и ръководството за "Одитиране на системи за управление", ISO 19011.

По същия начин нашите разрешения за много стандарти служат като потвърждение, че нашите одитори знаят точно какво правят и се придържат към приложимите правила. Така че можете да сте сигурни, че съответните области във вашата организация се одитират от експерти, които сами се подчиняват на строги изисквания за качество

По този начин можете да сте сигурни, че съответните области във вашата организация се одитират от експерти, които сами са обект на строги изисквания за качество и чиито експертни познания редовно се повишават в курсове за обучение на одитори и продължаващо обучение.

Международно признатите акредитации и разрешения също са полезни при избора на доставчици на услуги. Нашият съвет: Акредитацията дава право на органа за оценяване на съответствието да поставя логото на съответния орган по акредитация върху издаваните от него сертификати. Ако върху сертификата ви има такова лого за акредитация, това е акредитиран сертификат със световно признание, който се приема и за участие в публични и частни търгове.