Narzędzie weryfikacyjne do oceny systemów zarządzania zrównoważonym rozwojem

IFS ESG Check to zwalidowana samoocena, na podstawie której firmy w pierwszym kroku budują solidny system zarządzania zrównoważonym rozwojem, a w drugim kroku poddają go weryfikacji. Audyt IFS ESG może być połączony z innym audytem IFS.

Wskazówki dotyczące ustanowienia i utrzymania systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem

Spełnienie wymagań detalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zwiększone zaufanie wśród partnerów biznesowych i klientów

Zewnętrzne potwierdzenie przez uznanego na arenie międzynarodowej weryfikatora

Contact-us35.png
Loading...

Wskazówki dotyczące tworzenia i utrzymywania systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem

Wymagania stawiane firmom w zakresie zrównoważonego rozwoju stale rosną. Klienci i interesariusze oczekują większej przejrzystości w zakresie kwestii ESG (environmental, social, and governance), a decydenci również w szybkim tempie przyjmują wymogi dotyczące należytej staranności i sprawozdawczości. Zrozumienie różnych regulacji oraz systematyczne i skuteczne wdrażanie działań może stanowić duże wyzwanie, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Dzięki IFS ESG Check firmy mogą określić status quo i ocenić ewentualną potrzebę nadrobienia zaległości. Dzięki temu zyskują skuteczne narzędzie do stworzenia skutecznego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem. Wyniki IFS ESG Check są weryfikowane przez niezależną stronę trzecią, taką jak DQS.

Business36.png
Loading...

Dla kogo IFS ESG Check jest odpowiedni?

IFS ESG Check jest dostosowany do małych i średnich firm, które chcą włączyć zasady ESG do swojej strategii biznesowej i stale doskonalić swój system zarządzania zrównoważonym rozwojem. IFS ESG Check może być stosowany w firmach, które posiadają już certyfikat IFS lub używany jako samodzielny standard dla firm, które nie posiadają certyfikatu IFS.

W szczególności firmy posiadające już certyfikat IFS skorzystają z wdrożenia ESG Check, ponieważ weryfikacja może być przeprowadzona bezpośrednio po audycie IFS (np. IFS Food, PACsecure lub HPC), jeśli jest to pożądane. Niezależnie od wybranej opcji, weryfikacja może odbyć się na miejscu lub zdalnie.

Business5.png
Loading...

Jak działa system IFS ESG Check?

IFS ESG Check opiera się na elastycznym podejściu modułowym. Może być łączony z różnymi modułami lub wdrażany samodzielnie. Firmy mogą wybierać spośród różnych dobrowolnych modułów, aby skupić się na poszczególnych rodzajach ryzyka w łańcuchu dostaw (np. ryzyko związane z emisją gazów cieplarnianych, marnotrawstwem żywności, niedoborem wody, ryzykiem związanym z prawami człowieka itp.) Moduł dotyczący śladu węglowego jest obecnie jedynym modułem dodatkowym. Moduły dotyczące innych tematów pojawią się wkrótce.

ESG Check jest zawsze punktem wyjścia dla spółek, niezależnie od wybranych modułów. Zawiera on jedenaście wymogów i listę obowiązkowych pytań, które firma musi wypełnić przed przeprowadzeniem kontroli (tzw. samoocena). Informacje, które firma podaje w tej samoocenie, są weryfikowane co najmniej raz w roku przez niezależną stronę trzecią. Weryfikacja zapewnia, że ESG Check reprezentuje rzeczywisty postęp dokonany przez firmę.

Wynik IFS ESG Check nie wpływa na wynik jakichkolwiek innych certyfikatów IFS posiadanych przez firmę.

Business28.png
Loading...

Oto jak działa IFS ESG Check

Firma musi wypełnić samoocenę i w tym kontekście musi intensywnie zająć się wieloma aspektami zrównoważonego rozwoju i ich wdrażaniem w firmie.

Wypełniona lista musi zostać wysłana do audytora co najmniej czternaście dni przed audytem weryfikacyjnym. Uwaga: Im dokładniej zostanie wypełniona lista, tym szybciej będzie można przeprowadzić weryfikację.

Jeśli firma wybrała dodatkowy moduł śladu węglowego, obliczenie śladu węglowego musi nastąpić przed audytem weryfikacyjnym.

Gdy Państwa firma będzie gotowa, zostanie z Państwem ustalony termin audytu i wybrani zatwierdzeni audytorzy o wymaganych kompetencjach i doświadczeniu w Państwa branży. Podczas audytu weryfikacyjnego nasi audytorzy dokonają przeglądu dokumentacji i danych przedstawionych w samoocenie. Przeprowadzane są również wywiady z wybranymi pracownikami. Nie licząc modułów dodatkowych, czas trwania audytu przewidziany jest na dwie do czterech godzin. Podczas spotkania końcowego audytor przedstawi Państwu szczegółową prezentację wyników. Audyt może być przeprowadzony na miejscu lub zdalnie.

Wynik audytu weryfikacyjnego mierzony jest w punktach. Łączna liczba punktów skutkuje ostatecznym wynikiem, w zakresie od A do E, odzwierciedlającym ostateczny wynik: od początkującego, przez średniozaawansowanego do zaawansowanego. System ten promuje proces ciągłego doskonalenia i daje firmie możliwość poprawy wyników z roku na rok.

Wyniki w poszczególnych modułach IFS ESG Check są od siebie niezależne. Wyniki IFS ESG Check nie mają wpływu na inne certyfikaty IFS.

Audyt weryfikacyjny i jego wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS, która decyduje o wydaniu listu potwierdzającego. Wyniki IFS ESG Check są dokumentowane w raporcie i wydawany jest plan działań doskonalących. Plan działań musi zostać wdrożony w ciągu maksymalnie 4 tygodni od jego otrzymania i przesłania do audytora. Wdrożenie działań zostanie sprawdzone podczas kolejnej kontroli ESG. Klienci otrzymują również list potwierdzający z rocznym okresem ważności.

Po upływie jednego roku ważność listu potwierdzającego wygasa i musi odbyć się ponowny audyt.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje zewnętrzna weryfikacja sprawdzenia IFS ESG?

Koszt weryfikacji IFS ESG Check zależy między innymi od wielkości firmy, wyboru dodatkowych modułów oraz złożoności procesów. Bez dodatkowych modułów audyt potrwa od dwóch do czterech godzin. Chętnie i niezobowiązująco przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny zlecić DQS weryfikację IFS ESG Check?

- Wszystkie audyty IFS z jednego źródła.
- Duże doświadczenie branżowe i wiedza audytorów.
- Osobiste i kompetentne osoby kontaktowe.
- Wysoki poziom rozwiązań i orientacji na klienta.

Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Poproś o wycenę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na weryfikację IFS ESG.