Alat za verifikaciju procjene održivosti sustava upravljanja

IFS ESG provjera je validirana samoprocjena na temelju koje organizacije prvo grade čvrste sustave upravljanja održivošću, koje zatim mogu verificirati. IFS ESG audit može se kombinirati s drugim auditima IFS-a.

Smjernice za uspostavu i održavanje sustava upravljanja održivošću

Ispunjavanje zahtjeva za održivošću trgovaca

Povećano povjerenje među poslovnim partnerima i kupcima

Vanjska provjera međunarodno priznatog verifikatora

Contact-us35.png
Loading...

Smjernice za uspostavljanje i održavanje sustava upravljanja održivošću

Organizacije se suočavaju sa sve većim zahtjevima za održivošću. Kupci i dionici očekuju veću transparentnost u pogledu pitanja zaštite okoliša, društvene odgovornost i upravljanja (ESG - environmental, social, and governance), a donositelji politika sve brže usvajaju zahtjeve za dubinsku analizu i izvješćivanje. Razumijevanje različitih regulativa i sustavna i učinkovita implementacija mjera mogu predstavljati velike izazove, posebno za mala i srednja poduzeća. IFS ESF provjerom organizacije mogu odrediti svoj status quo i utvrditi gdje zaostaju. Tako stječu djelotvoran alat za uspostavu uspješnog sustava upravljanja učinkovitošću. Rezultate IFS ESG provjere verificira neovisna treća strana poput DQS-a.

Business36.png
Loading...

Kome je namijenjena IFS ESG provjera?

IFS ESG provjera usmjerena je na mala i srednja poduzeća koja žele integrirati načela zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja (ESG) u svoje poslovne strategije te stalno poboljšavati svoje sustave upravljanja učinkovitošću. IFS ESG provjera može se primijeniti u organizacijama koje već posjeduju IFS certifikate ili koristiti kao samostalan standard za organizacije nemaju IFS certifikat.

Organizacije koje već posjeduju IFS certifikat imat će koristi od ESG provjere jer se verifikacija, po želji, može napraviti odmah nakon IFS audita (npr. IFS Food, PACsecure ili HPC). Neovisno o odabranoj opciji verifikacija se može provesti na licu mjesta ili na daljinu.

Business5.png
Loading...

Kako izgleda IFS ESG provjera?

IFS ESG provjera temelji se na fleksibilnom modularnom pristupu. Može se kombinirati s različitim modulima ili implementirati samostalno. Organizacije mogu birati između dobrovoljnih modula kako bi se usredotočile na pojedinačne rizike u opskrbnom lancu (npr. rizike povezane s emisijama stakleničkih plinova, bacanjem hrane, nestašicom vode, ljudskim pravima, itd.). Modul o ugljičnom otisku je trenutno jedini dodatni modul. Uskoro će uslijediti i moduli za druge teme.

ESG provjera uvijek je početna točka za organizacije, neovisno o odabranim modulima. Sastoji se od jedanaest zahtjeva i popisa obaveznih pitanja koje organizacija mora ispuniti prije provođenja provjere (tzv. samoprocjene). Informacije koje organizacija daje u samoprocjeni najmanje jednom godišnje verificira neovisna treća strana. Verifikacija osigurava da ESG provjera predstavlja stvaran napredak organizacije.

Rezultati IFS ESG provjere  ne utječu na rezultate drugih IFS certifikacija koje organizacija posjeduje.

Business28.png
Loading...

Ovako izgleda IFS ESG provjera

Organizacija mora ispuniti samoprocjenu i u tom se kontekstu intenzivno baviti  mnogim aspektima održivosti i njihovom implementacijom unutar organizacije.

Ispunjeni popis mora se poslati auditoru najmanje četrnaest dana prije verifikacijskog audita. Napomena: Što je popis detaljnije ispunjen, to je verifikacija brža.

Ako je organizacija odabrala dodtani modul o ugljičnom otisku, prije verifikacije mora se napraviti izračun ugljičnog otiska.

Kad je vaša organizacija spremna određujemo datum audita i biramo odobrene auditore s potrebnim kompetencijama i iskustvom u vašoj industriji. Za vrijeme verifikacijskog audita naši auditori vrše pregled dokumentacije i podataka koje ste naveli u samoprocjeni. Razgovaramo i s odabranim osobljem. Isključujući dodatne module, za audit se planiraju dva do četiri sata. Na završnom sastanku auditor vam predstavlja detaljnu prezentaciju rezultata. Audit se može provesti na licu mjesta ili na daljinu.

Rezultati verifikacijskog audita mjere se u bodovima. Ukupan broj bodova predstavlja konačni rezultat, od A do E: početni, srednji, napredni. Takav sustav potiče proces stalnog poboljšavanja i organizaciji daje mogućnost da svoje rezultate poboljšava iz godine u godinu.

Rezultati iz različitih modula IFS ESG provjere ne ovise jedni o drugima. Rezultati IFS ESGprovjere ne utječu na druge IFS certifikacije.

Verifikacijski audit i njegove rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju potvrde. Rezultati IFS ESG provjere dokumentiraju se u izvještaju te se izdaje i akcijski plan poboljšanja. Akcijski se plan mora provesti u roku od najviše 4 tjedna nakon primitka i poslati auditoru. Implementacija mjera provjerava se tijekom sljedeće ESG provjere. Klijenti dobivaju potvrdu s rokom valjanosti od jedne godine.

Nakon godinu dana istječe valjanost opotvrde i mora se provesti ponovni audit.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta vanjska verifikacija IFS ESG provjere?

Trošak verifikacije  IFS ESG provjere ovisi, između ostalog, o veličini vaše organizacije, odabranim dodatnim modulima i složenosti vaših procesa. Bez dodatnih modula audit traje između dva i četiri sata. Rado ćemo vam pripremiti individualnu ponudu za vašu organizaciju bez obveza.

Business2.png
Loading...

Zašto bi DQS trebao verificirati vašu IFS ESG provjeru?

- Dostupnost svih IFS audita na jednom mjestu.
- Opsežno iskustvo u industriji i znanje auditora.
- Kompetentne kontakt osobe.
- Visoka razina usmjerenosti na rješenja i klijente.

Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam pripremiti ponudu za IFS ESG provjeru.