Het verificatie-instrument voor de beoordeling van duurzaamheidsmanagementsystemen

De IFS ESG Check is een gevalideerde zelfbeoordeling op basis waarvan bedrijven in de eerste stap een degelijk duurzaamheidsmanagementsysteem opbouwen en in de tweede stap laten verifiëren. De IFS ESG-audit kan worden gecombineerd met een andere IFS audit.

Richtlijnen voor het opzetten en onderhouden van een duurzaamheidsmanagementsysteem

Voldoen aan de duurzaamheidseisen van retailers

Meer vertrouwen bij zakenpartners en klanten

Externe bevestiging door een internationaal erkende auditor

Contact-us35.png
Loading...

Richtlijnen voor het opzetten en onderhouden van een duurzaamheidsmanagementsysteem

De eisen die aan bedrijven worden gesteld op het gebied van duurzaamheid nemen voortdurend toe. Klanten en belanghebbenden verwachten meer transparantie over ESG-kwesties (milieu, maatschappij en bestuur) en ook beleidsmakers stellen in hoog tempo due diligence- en rapportage-eisen. Het begrijpen van de verschillende voorschriften en het systematisch en efficiënt uitvoeren van de maatregelen kan een grote uitdaging vormen, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. Met de IFS ESG Check kunnen bedrijven de status quo bepalen en beoordelen of er een inhaalslag nodig is. Dit biedt hen een effectief hulpmiddel om een succesvol duurzaamheidsmanagementsysteem op te zetten. De resultaten van de IFS ESG Check worden geverifieerd door een onafhankelijke derde partij zoals DQS.

Een vergrootglas over wie een certificering mag uit uitvoeren
Loading...

Voor wie is de IFS ESG Check geschikt?

De IFS ESG Check is toegesneden op kleine en middelgrote bedrijven die ESG-principes in hun bedrijfsstrategie willen integreren en hun duurzaamheidsmanagementsysteem voortdurend willen verbeteren. De IFS ESG Check kan worden toegepast op bedrijven die al IFS-gecertificeerd zijn of als zelfstandige standaard worden gebruikt voor bedrijven die niet IFS-gecertificeerd zijn.

Met name bedrijven die al IFS-gecertificeerd zijn, zullen profiteren van de toepassing van de ESG Check, omdat de controle desgewenst direct na een IFS-audit (bijvoorbeeld IFS Food, PACsecure of HPC) kan worden uitgevoerd. Ongeacht de gekozen optie kan de audit ter plaatse of op afstand plaatsvinden.

Business5.png
Loading...

Hoe werkt de IFS ESG Check?

De IFS ESG Check is gebaseerd op een flexibele modulaire aanpak. Hij kan worden gecombineerd met verschillende modules of zelfstandig worden uitgevoerd. Bedrijven kunnen kiezen uit verschillende vrijwillige modules om zich te richten op individuele risico's in de toeleveringsketen - bijvoorbeeld risico's in verband met de uitstoot van broeikasgassen, voedselverspilling, waterschaarste, risico's in verband met mensenrechten, enz. Modules over andere onderwerpen volgen binnenkort.

De ESG Check is altijd het uitgangspunt voor bedrijven, ongeacht de gekozen modules. Hij bevat elf vereisten en een lijst met verplichte vragen die het bedrijf moet invullen alvorens de check uit te voeren (de zogenaamde self-assessment). De informatie die het bedrijf in deze zelfevaluatie verstrekt, wordt ten minste jaarlijks geverifieerd door een onafhankelijke derde partij. De verificatie zorgt ervoor dat de ESG Check de werkelijke vooruitgang van het bedrijf weergeeft.

Het resultaat van de IFS ESG Check heeft geen invloed op het resultaat van andere IFS-certificaten van het bedrijf.

Business28.png
Loading...

Zo werkt de IFS ESG Check

Het bedrijf moet een zelfevaluatie invullen en daarbij intensief ingaan op vele aspecten van duurzaamheid en de implementatie daarvan in het bedrijf.

De ingevulde lijst moet ten minste veertien dagen voor de verificatie-audit naar de auditor worden gestuurd. Let op: hoe grondiger de lijst is ingevuld, hoe sneller de verificatie kan worden uitgevoerd.

Als het bedrijf heeft gekozen voor de aanvullende module carbon footprint, moet de berekening van de carbon footprint plaatsvinden vóór de verificatie-audit.

Zodra uw bedrijf klaar is, wordt samen met u een auditdatum vastgesteld en worden erkende auditors met de vereiste competentie en ervaring in uw sector geselecteerd. Tijdens de verificatie-audit beoordelen onze auditors de documentatie en gegevens die in de zelfevaluatie zijn gepresenteerd. Ook worden interviews gehouden met geselecteerd personeel. Exclusief aanvullende modules duurt de audit twee tot vier uur. In een afsluitende vergadering zal uw auditor u een gedetailleerde presentatie van de resultaten geven. De audit kan ter plaatse of op afstand worden uitgevoerd.

Het resultaat van de verificatie-audit wordt gemeten in punten. Het totale aantal punten resulteert in een eindscore, variërend van A tot E, die een eindresultaat weergeeft: van beginner tot gemiddeld tot gevorderd. Dit systeem bevordert het continue verbeteringsproces en geeft het bedrijf de mogelijkheid zijn resultaten jaar na jaar te verbeteren.

De resultaten in de verschillende modules van de IFS ESG Check zijn onafhankelijk van elkaar. De resultaten van de IFS ESG Check hebben geen invloed op andere IFS-certificaten.

De verificatie-audit en de resultaten daarvan worden beoordeeld door de onafhankelijke certificeringsraad van DQS, die beslist over de afgifte van de bevestigingsbrief. De resultaten van de IFS ESG Check worden gedocumenteerd in een rapport en er wordt een verbeteractieplan opgesteld. Het actieplan moet binnen maximaal vier weken na ontvangst worden uitgevoerd en aan de auditor worden toegezonden. De uitvoering van de maatregelen wordt bij de volgende ESG-check gecontroleerd. Klanten ontvangen ook een bevestigingsbrief met een geldigheidsduur van één jaar.

Na één jaar vervalt de geldigheid van de bevestigingsbrief en moet een nieuwe verificatie plaatsvinden.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost de externe verificatie van de IFS ESG-check?

De kosten van een IFS ESG Check verificatie zijn onder meer afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, de selectie van aanvullende modules en de complexiteit van uw processen. Zonder aanvullende modules duurt de audit tussen de twee en vier uur. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven de IFS ESG Check door DQS laten verifiëren?

- Alle IFS-audits op één plaats.
- Hoge sectorervaring en kennis van de auditors.
- Persoonlijke en competente contactpersonen.
- Hoge oplossings- en klantgerichtheid.

Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor IFS ESG-verificatie.