Ověřovací nástroj pro hodnocení systémů řízení udržitelnosti

IFS ESG Check je ověřené sebehodnocení, na jehož základě společnosti v prvním kroku vybudují řádný systém řízení udržitelnosti a ve druhém kroku si jej nechají ověřit. Kontrolu IFS ESG lze kombinovat s jiným auditem IFS.

Pokyny pro zavedení a udržování systému řízení udržitelnosti

Dodržování požadavků maloobchodníků na udržitelnost

Zvýšení důvěry mezi obchodními partnery a zákazníky

Externí potvrzení mezinárodně uznávaným ověřovatelem

Contact-us35.png
Loading...

Pokyny pro zavedení a udržování systému řízení udržitelnosti

Požadavky kladené na společnosti v oblasti udržitelnosti se neustále zvyšují. Zákazníci a zúčastněné strany očekávají větší transparentnost v otázkách ESG (environmentální, sociální a správní) a také tvůrci politik přijímají rychlým tempem požadavky na náležitou péči a podávání zpráv. Porozumění různým předpisům a systematické a efektivní zavádění opatření může představovat velkou výzvu, zejména pro malé a střední podniky. Pomocí nástroje IFS ESG Check mohou společnosti zjistit současný stav a vyhodnotit případnou potřebu dohnat zpoždění. To jim poskytuje účinný nástroj k zavedení úspěšného systému řízení udržitelnosti. Výsledky IFS ESG Check ověřuje nezávislá třetí strana, například DQS.

Business36.png
Loading...

Pro koho je IFS ESG Check vhodný?

IFS ESG Check je přizpůsoben malým a středním podnikům, které chtějí začlenit principy ESG do své obchodní strategie a neustále zlepšovat svůj systém řízení udržitelnosti. IFS ESG Check lze aplikovat na společnosti, které již mají certifikaci IFS, nebo jej lze použít jako samostatný standard pro společnosti, které certifikaci IFS nemají.

Zejména pro společnosti, které již certifikát IFS mají, bude zavedení ESG Check přínosem, protože ověření lze v případě potřeby provést přímo po auditu IFS (např. IFS Food, PACsecure nebo HPC). Bez ohledu na zvolenou možnost může ověření probíhat na místě nebo na dálku.

Business5.png
Loading...

Jak kontrola IFS ESG Check funguje?

Kontrola IFS ESG Check je založena na flexibilním modulárním přístupu. Lze jej kombinovat s různými moduly nebo jej implementovat samostatně. Společnosti si mohou vybrat mezi různými dobrovolnými moduly a zaměřit se tak na jednotlivá rizika dodavatelského řetězce (např. rizika spojená s emisemi skleníkových plynů, plýtváním potravinami, nedostatkem vody, rizika spojená s lidskými právy atd. Modul o uhlíkové stopě je v současné době jediným doplňkovým modulem. Moduly na další témata budou brzy následovat.

Kontrola ESG je pro společnosti vždy výchozím bodem bez ohledu na zvolené moduly. Obsahuje jedenáct požadavků a seznam povinných otázek, které musí společnost vyplnit před provedením kontroly (tzv. sebehodnocení). Informace, které společnost v tomto sebehodnocení uvede, jsou nejméně jednou ročně ověřovány nezávislou třetí stranou. Toto ověření zajišťuje, že kontrola ESG Check představuje skutečný pokrok, kterého společnost dosáhla.

Výsledek kontroly IFS ESG Check nemá vliv na výsledek jiných certifikátů IFS, které společnost vlastní.

Business28.png
Loading...

Takto funguje IFS ESG Check

Společnost musí vyplnit sebehodnocení a v této souvislosti se musí intenzivně zabývat mnoha aspekty udržitelnosti a jejich implementací ve společnosti.

Vyplněný seznam musí být zaslán auditorovi nejméně čtrnáct dní před ověřovacím auditem. Upozornění: Čím důkladněji je seznam vyplněn, tím rychleji může být ověření provedeno.

Pokud si společnost zvolila doplňkový modul uhlíkové stopy, musí výpočet uhlíkové stopy proběhnout před ověřovacím auditem.

Jakmile bude vaše společnost připravena, bude s vámi stanoven termín auditu a budou vybráni schválení auditoři s požadovanou odbornou způsobilostí a zkušenostmi ve vašem oboru. Během ověřovacího auditu naši auditoři přezkoumají dokumentaci a údaje uvedené v sebehodnocení. Provedou také rozhovory s vybranými pracovníky. S výjimkou doplňkových modulů je audit naplánován na dvě až čtyři hodiny. Na závěrečné schůzce vám auditor poskytne podrobnou prezentaci výsledků. Audit může být proveden na místě nebo na dálku.

Výsledek ověřovacího auditu se měří v bodech. Výsledkem celkového počtu bodů je konečné skóre od A do E, které odráží konečný výsledek: od začátečníka přes mírně pokročilého až po pokročilého. Tento systém podporuje proces neustálého zlepšování a dává společnosti možnost rok od roku zlepšovat své výsledky.

Výsledky v jednotlivých modulech IFS ESG Check jsou na sobě nezávislé. Výsledky IFS ESG Check nemají žádný vliv na ostatní certifikáty IFS.

Ověřovací audit a jeho výsledky vyhodnocuje nezávislá certifikační komise DQS, která rozhoduje o vydání potvrzovacího dopisu. Výsledky IFS ESG Check jsou zdokumentovány ve zprávě a je vydán akční plán zlepšení. Akční plán musí být realizován nejpozději do 4 týdnů od jeho obdržení a zaslán auditorovi. Realizace opatření bude zkontrolována při další kontrole ESG. Zákazníci rovněž obdrží potvrzovací dopis s platností na jeden rok.

Po uplynutí jednoho roku platnost potvrzovacího dopisu vyprší a musí proběhnout opakovaný audit.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí externí ověření kontroly IFS ESG?

Náklady na ověření IFS ESG Check závisí mimo jiné na velikosti vaší společnosti, výběru dalších modulů a složitosti vašich procesů. Bez dodatečných modulů bude ověření trvat dvě až čtyři hodiny. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost.

Business2.png
Loading...

Proč by si společnosti měly nechat ověřit IFS ESG Check od společnosti DQS?

- Všechny audity IFS z jednoho zdroje.
- Vysoké zkušenosti a znalosti auditorů v oboru.
- Osobní a kompetentní kontaktní osoby.
- Vysoká úroveň řešení a orientace na zákazníka.

Loading...

Požádejte o cenovou nabídku

Vaše místní kontaktní osoba

Rádi vám poskytneme nabídku na ověření IFS ESG na míru.

Ing. Pavol Plevják, ředitel společnosti DQS Slovakia, s.r.o.