Dla skutecznego i przejrzystego zapewnienia jakości w przetwórstwie spożywczym

Dzięki certyfikacji IFS Food firmy zajmujące się przetwarzaniem i pakowaniem żywności zapewniają wysoką jakość i bezpieczeństwo swoich procesów i produktów. Certyfikat jest uznawany na całym świecie i wzmacnia zaufanie interesariuszy do produktów spożywczych.

Wyższy poziom bezpieczeństwa i jakości żywności

Ciągła optymalizacja procesów

Łatwiejsza zgodność z wymaganiami prawnymi

Przejrzystość i dowody zwiększają zaufanie klientów

Business34.png
Loading...

Uznawany na całym świecie: Standard certyfikacji IFS Food

Standard certyfikacji IFS Food został opracowany przez kluczowych graczy w handlu żywnością, przemyśle spożywczym, cateringu systemowym i jednostkach certyfikujących. Celem standardu jest bezpieczna i wysokiej jakości żywność. IFS Food jest uznawany przez Global Food Safety Initiative i obowiązuje na całym świecie.

Certyfikacja IFS Food koncentruje się na zapewnieniu jakości w przetwarzaniu i pakowaniu żywności oraz związanych z tym procesach. Dzięki certyfikowanemu bezpieczeństwu i jakości firmy wzmacniają swoje produkty, a także markę.
Standard ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie można zapobiec ryzyku zanieczyszczenia żywności, na przykład z powodu braku higieny lub jakości produktu. IFS Food dotyczy więc przede wszystkim wstępnego pakowania żywności.
Dla działów marketingu i produkcji standard IFS Food jest ważny, ponieważ świadczy o jakości i bezpieczeństwie marki.
Inne korzyści związane ze Standardem Bezpieczeństwa i Jakości Żywności obejmują:

 • Jednolity system oceny bezpieczeństwa i jakości
 • Certyfikacja wyłącznie przez akredytowane jednostki certyfikujące
 • Większa przejrzystość w całym łańcuchu dostaw i produkcji
 • Oszczędność czasu i kosztów dla dostawców i detalistów dzięki certyfikowanym procesom
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business15.png
Loading...

Dla jakich firm jest odpowiednia certyfikacja IFS Food?

Certyfikacja IFS Food jest odpowiednia dla wszystkich firm, które przetwarzają żywność, pakują żywność lub ją produkują. Dzięki auditowi jakości i bezpieczeństwa produktów, szczególnie producenci marek własnych w sektorze detalicznym zapewniają większe zaufanie interesariuszom.

Często dyskonty i supermarkety wymagają od swoich dostawców certyfikacji na zgodność ze standardem IFS Food w celu ograniczenia ryzyka.
Certyfikat jest również ważny dla usługodawców, którzy pakują żywność dla producentów lub sieci handlowych. Certyfikacja może dać im istotną przewagę konkurencyjną przy przyznawaniu kontraktów.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Centralna zawartość auditu IFS Food

System IFS Food opiera się na sześciu centralnych wymaganiach. Obejmują one zarówno produkcję, jak i zarządzanie zasobami.

W skrócie:

 • Akceptacja odpowiedzialności korporacyjnej
 • Stosowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Zarządzanie zasobami
 • Ochrona żywności w celu ochrony łańcucha żywnościowego
 • Ciągła analiza, optymalizacja i pomiary
 • Odpowiednie procesy produkcyjne
Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO16.png
Loading...

Niezapowiedziane audity w IFS Food Standard

Od 2021 roku, co trzeci audit musi być niezapowiedziany. Audity te wykazują wysokie bezpieczeństwo i jakość produktów spożywczych, a jednocześnie pomagają zidentyfikować potencjalne luki w procesach i systemach.

Niezapowiedziane audity są przeprowadzane w ramach IFS Food 16 tygodni przed i dwa tygodnie po ustalonym terminie. Firmy uczestniczące w programie mogą z wyprzedzeniem określić okna czasowe, w których audity nie mogą być przeprowadzane, aby nie zakłócać procesów operacyjnych.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Procedura

W pierwszym kroku omówimy z Państwem Państwa firmę, Państwa system zarządzania i cele certyfikacji. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa audytora DQS, jak również do opracowania indywidualnego programu auditów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i zakładów.
Audit wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do poprawy, jak również mocnych stron Państwa systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Gdy tylko Państwa firma jest gotowa, wspólnie z Państwem uzgadniany jest termin auditu, a następnie wybierani są zatwierdzeni auditorzy posiadający wymagane kompetencje i doświadczenie w Państwa branży. Podczas auditu certyfikacyjnego nasi auditorzy oceniają m.in. czy Państwa system zarządzania spełnia wymagania standardu oraz identyfikują możliwości poprawy. Podczas rozmowy końcowej otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora, w tym opis potencjału doskonalenia dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.

Audit i jego wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS, która decyduje o wydaniu certyfikatu IFS. Otrzymają Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki auditu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, będą Państwo mieli możliwość ich skorygowania i podjęcia odpowiednich działań w tym czasie. Jeśli wszystkie obowiązujące wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo certyfikat z rocznym okresem ważności.

Po upływie jednego roku certyfikat traci ważność. Aby zapewnić pełną ważność certyfikatu IFS, zaplanujemy kolejny audyt odpowiednio wcześnie.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja IFS Food?

Koszt certyfikacji IFS Food zależy m.in. od wielkości firmy i złożoności procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Ci indywidualną ofertę dla Twojej firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny podejść do certyfikacji IFS Food z DQS?

 • Wszechstronna ekspertyza w przemyśle spożywczym
 • Wszystkie ważne audity z jednego źródła
 • Osobiste kontakty w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie
 • Doświadczeni auditorzy dla wszystkich kategorii produktów
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na certyfikację IFS Food.