Για αποτελεσματική και διαφανή διασφάλιση ποιότητας στην επεξεργασία τροφίμων

Με την πιστοποίηση IFS Food, οι εταιρείες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των διαδικασιών και των προϊόντων τους. Το πιστοποιητικό είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων στα προϊόντα διατροφής.

Υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

Συνεχής βελτιστοποίηση των διαδικασιών

Διευκολύνει τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις

Η διαφάνεια και τα αποδεικτικά στοιχεία αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πελατών

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Αναγνωρίζεται παγκοσμίως: Το πρότυπο πιστοποίησης IFS Food

Το πρότυπο για την πιστοποίηση IFS Food αναπτύχθηκε από βασικούς παράγοντες του εμπορίου τροφίμων, της βιομηχανίας τροφίμων, του συστήματος τροφοδοσίας και των φορέων πιστοποίησης. Στόχος του προτύπου είναι τα ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα. Το IFS Food αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων και ισχύει παγκοσμίως.

Η πιστοποίηση IFS Food εστιάζει στη διασφάλιση της ποιότητας στην επεξεργασία και τη συσκευασία των τροφίμων και στις συναφείς διαδικασίες. Μέσω της πιστοποιημένης ασφάλειας και ποιότητας, οι εταιρείες ενισχύουν τα προϊόντα τους καθώς και το εμπορικό τους σήμα.
Το πρότυπο εφαρμόζεται οπουδήποτε μπορεί να αποτραπεί ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων, για παράδειγμα λόγω έλλειψης υγιεινής ή ποιότητας του προϊόντος. Έτσι, το IFS Food στοχεύει πρωτίστως στην αρχική συσκευασία των τροφίμων.
Για τα τμήματα μάρκετινγκ και παραγωγής, το πρότυπο IFS Food είναι σημαντικό, διότι αποδεικνύει την ποιότητα και την ασφάλεια του εμπορικού σήματος.
Άλλα οφέλη που σχετίζονται με το πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων περιλαμβάνουν:

 • Ενιαίο σύστημα αξιολόγησης για την ασφάλεια και την ποιότητα
 • Πιστοποίηση μόνο από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης
 • Μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και παραγωγής
 • Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τους προμηθευτές και τους λιανοπωλητές μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιες εταιρείες είναι κατάλληλη η πιστοποίηση IFS Food;

Η πιστοποίηση IFS Food είναι κατάλληλη για όλες τις εταιρείες που επεξεργάζονται τρόφιμα, συσκευάζουν τρόφιμα ή παράγουν τρόφιμα. Με τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων, ειδικά οι κατασκευαστές ιδιωτικών ετικετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου παρέχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ενδιαφερόμενους.

Συχνά είναι οι εκπτωτικές εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ που απαιτούν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IFS Food από τους προμηθευτές τους, προκειμένου να μειώσουν τους κινδύνους.
Το πιστοποιητικό είναι επίσης σημαντικό για τους παρόχους υπηρεσιών που συσκευάζουν τρόφιμα για τους κατασκευαστές ή τις αλυσίδες λιανικής πώλησης. Η πιστοποίηση μπορεί να τους δώσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά την ανάθεση συμβάσεων.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Welche Arten
Loading...

Κεντρικό περιεχόμενο ενός ελέγχου IFS Food

Το IFS Food βασίζεται σε έξι κεντρικές απαιτήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την παραγωγή καθώς και τη διαχείριση των πόρων.

Με μια ματιά:

 • Αποδοχή της εταιρικής ευθύνης
 • Χρήση συστημάτων για τη διαχείριση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων
 • Διαχείριση πόρων
 • Άμυνα τροφίμων για την προστασία της τροφικής αλυσίδας
 • Συνεχής ανάλυση, βελτιστοποίηση και μέτρηση
 • Κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Auditplanung
Loading...

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στο πρότυπο τροφίμων IFS

Από το 2021, κάθε τρίτος έλεγχος πρέπει να είναι απροειδοποίητος. Αυτοί οι έλεγχοι αποδεικνύουν την υψηλή ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων διατροφής, ενώ παράλληλα βοηθούν στον εντοπισμό πιθανών κενών στις διαδικασίες και τα συστήματα.

Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι διεξάγονται στο πλαίσιο του IFS Food 16 εβδομάδες πριν και δύο εβδομάδες μετά από μια καθορισμένη προθεσμία. Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορούν να καθορίσουν εκ των προτέρων χρονικά παράθυρα, κατά τα οποία δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχων, ώστε να μην διαταράσσονται οι επιχειρησιακές διαδικασίες.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Διαδικασία

Στο πρώτο βήμα, θα συζητήσετε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισης και τους στόχους της πιστοποίησης. Βάση των παραπάνω, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση σχεδιασμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας από τη DQS καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και χώρους.
Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων τις δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Μόλις η εταιρεία σας είναι έτοιμη, ορίζουμε μαζί σας μια ημερομηνία ελέγχου και επιλέγονται εγκεκριμένοι ελεγκτές με την απαιτούμενη επάρκεια και εμπειρία στον κλάδο σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιστοποίησης, οι ελεγκτές μας αξιολογούν, μεταξύ άλλων, κατά πόσο το σύστημα διαχείρισής σας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου και εντοπίζουν δυνατότητες βελτίωσης. Σε μια τελική συζήτηση, θα λάβετε μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον ελεγκτή σας, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα συμφωνηθούν σχέδια δράσης.

Ο έλεγχος και τα αποτελέσματά του αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS, η οποία αποφασίζει για την έκδοση του πιστοποιητικού IFS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν υπάρχουν μη συμμορφώσεις, θα έχετε την ευκαιρία να τις διορθώσετε και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα εκείνη τη στιγμή. Εάν πληρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις, θα λάβετε το πιστοποιητικό με περίοδο ισχύος ενός έτους.

Μετά από ένα έτος, το πιστοποιητικό σας λήγει. Για να διασφαλίσετε την πλήρη εγκυρότητα του πιστοποιητικού σας IFS, θα προγραμματίσουμε τον επόμενο έλεγχό σας νωρίτερα.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση IFS Food;

Το κόστος της πιστοποίησης IFS Food εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών σας. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να προσεγγίσουν την πιστοποίηση IFS Food με την DQS;

 • Ολοκληρωμένη εμπειρογνωμοσύνη στον κλάδο των τροφίμων
 • Όλοι οι σημαντικοί έλεγχοι από μία πηγή
 • Προσωπικές επαφές σε περισσότερες από 80 τοποθεσίες παγκοσμίως
 • Έμπειροι ελεγκτές για όλες τις κατηγορίες προϊόντων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε την τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την πιστοποίηση IFS Food.