Voor een efficiënte en transparante kwaliteitsbewaking in de voedselverwerkende industrie

Met de IFS Food-certificering zorgen voedselverwerkende en -verpakkende bedrijven voor een hoge kwaliteit en veiligheid van hun processen en producten. Het certificaat wordt internationaal erkend en versterkt het vertrouwen van belanghebbenden in voedingsmiddelen.

Hogere niveaus van voedselveiligheid en kwaliteit

Voortdurende procesoptimalisatie

Vergemakkelijkt de naleving van wettelijke vereisten

Transparantie en bewijs vergroten het vertrouwen van de klant

Wereldwijd erkend: de IFS Food-certificeringsnorm

De norm voor IFS Food-certificering is ontwikkeld door belangrijke spelers in de levensmiddelenhandel, levensmiddelenindustrie, systeemcatering en certificatie-instellingen. Het doel van de norm is veilig voedsel van hoge kwaliteit. IFS Food is erkend door het Global Food Safety Initiative en is wereldwijd geldig.

De focus van de IFS Food certificering ligt op kwaliteitsborging bij het verwerken en verpakken van voedsel en de daarbij behorende processen. Door gecertificeerde veiligheid en kwaliteit versterken bedrijven zowel hun producten als hun merk.
De norm is van toepassing overal waar het risico van voedselbesmetting kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door een gebrek aan hygiëne of productkwaliteit. IFS Food richt zich dus vooral op de eerste verpakking van levensmiddelen.
Voor marketing- en productieafdelingen is de IFS Food-norm belangrijk omdat deze kwaliteit en merkveiligheid aantoont.
Andere voordelen van de norm voor voedselveiligheid en -kwaliteit zijn onder meer:

 • Uniform evaluatiesysteem voor veiligheid en kwaliteit
 • Certificering alleen door geaccrediteerde certificeringsinstanties
 • Grotere transparantie in de gehele toeleverings- en productieketen
 • Besparingen in tijd en kosten voor leveranciers en detailhandelaars dankzij gecertificeerde processen
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor welke bedrijven is IFS Food-certificering geschikt?

IFS Food-certificering is geschikt voor alle bedrijven die voedsel verwerken, voedsel verpakken of voedsel produceren. Door het auditeren van kwaliteit en productveiligheid bieden met name fabrikanten van private labels in de retailsector meer vertrouwen aan stakeholders.

Het zijn vaak discounters en supermarkten die certificering volgens de IFS Food Standard eisen van hun leveranciers om risico's te beperken.
Het certificaat is ook belangrijk voor dienstverleners die levensmiddelen verpakken voor fabrikanten of detailhandelsketens. Certificering kan hen een belangrijk concurrentievoordeel opleveren bij het gunnen van opdrachten.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Centrale inhoud van een IFS Food-audit

IFS Food is gebaseerd op zes centrale eisen. Deze omvatten zowel de productie als het beheer van de middelen.

In één oogopslag:

 • Aanvaarding van bedrijfsverantwoordelijkheid
 • Gebruik van systemen voor kwaliteits- en voedselveiligheidsmanagement
 • Beheer van hulpbronnen
 • Voedselveiligheid ter bescherming van de voedselketen
 • Voortdurende analyse, optimalisatie en meting
 • Adequate productieprocessen
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Onaangekondigde audits in de IFS Food-norm

Sinds 2021 moet elke derde audit onaangekondigd zijn. Deze audits tonen de hoge veiligheid en kwaliteit van de voedingsproducten aan en helpen om mogelijke tekortkomingen in processen en systemen vast te stellen.

Onaangekondigde audits worden onder IFS Food 16 weken voor en twee weken na een vastgestelde deadline uitgevoerd. De deelnemende bedrijven kunnen van tevoren periodes specificeren waarin geen audits mogen worden uitgevoerd om de operationele processen niet te verstoren.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Procedure

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van de certificering. Op basis hiervan ontvangt u direct een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Vooral voor grotere certificeringsprojecten is een planningsbijeenkomst een waardevolle gelegenheid om uw DQS-auditor te leren kennen en een individueel auditprogramma te ontwikkelen voor alle betrokken gebieden en locaties.
Een pre-audit biedt ook de mogelijkheid om het potentieel voor verbetering en de sterke punten van uw managementsysteem vooraf te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

Zodra uw bedrijf er klaar voor is, wordt samen met u een auditdatum afgesproken en worden erkende auditors geselecteerd die over de vereiste competentie en ervaring in uw sector beschikken. Tijdens de certificeringsaudit beoordelen onze auditors onder andere of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de norm en welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. In een afsluitend gesprek ontvangt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten van uw auditor, inclusief een beschrijving van het potentieel voor verbetering voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.

De audit en de resultaten worden geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS, die beslist over de afgifte van het IFS-certificaat. U ontvangt een auditrapport met de resultaten van de audit. Indien er non-conformiteiten zijn, krijgt u de kans om deze te corrigeren en gepaste actie te ondernemen. Als aan alle toepasselijke eisen is voldaan, ontvangt u het certificaat met een geldigheidsduur van één jaar.

Na één jaar vervalt uw certificaat. Om ervoor te zorgen dat uw IFS-certificaat volledig geldig is, zullen wij uw volgende audit vroegtijdig plannen.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een IFS Food-certificering?

De kosten van IFS Food-certificering zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van uw processen. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven IFS Food-certificering met DQS moeten overwegen?

 • Uitgebreide expertise in de voedingsmiddelenindustrie
 • Alle belangrijke audits op een plaats
 • Persoonlijke contacten op meer dan 80 locaties wereldwijd
 • Ervaren auditoren voor alle productcategorieën
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor IFS Food certificering.