Tehokkaaseen ja läpinäkyvään laadunvarmistukseen elintarvikkeiden jalostuksessa

IFS Food -sertifioinnin avulla elintarvikkeiden jalostus- ja pakkausyritykset varmistavat prosessiensa ja tuotteidensa korkean laadun ja turvallisuuden. Sertifikaatti on kansainvälisesti tunnustettu ja vahvistaa sidosryhmien luottamusta elintarvikkeisiin.

Korkeampi elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun taso

Jatkuva prosessien optimointi

Helpottaa lakisääteisten vaatimusten noudattamista

Läpinäkyvyys ja näyttö lisäävät asiakkaiden luottamusta

Tunnustettu maailmanlaajuisesti: IFS Food -sertifiointistandardi

IFS Food -sertifiointistandardin ovat kehittäneet elintarvikekaupan, elintarviketeollisuuden, järjestelmäravintoloiden ja sertifiointielinten keskeiset toimijat. Standardin tavoitteena on turvallinen ja laadukas elintarvike. IFS Food -standardi on Global Food Safety Initiativen tunnustama ja se on voimassa maailmanlaajuisesti.

IFS Food -sertifioinnin painopiste on elintarvikkeiden ja niihin liittyvien prosessien käsittelyn ja pakkaamisen laadunvarmistuksessa. Sertifioidulla turvallisuudella ja laadulla yritykset vahvistavat tuotteitaan sekä brändiään. Standardia sovelletaan kaikkialla, missä elintarvikkeiden saastumisriski voidaan estää esimerkiksi hygienian tai tuotteen laadun puutteesta johtuen. IFS Food kohdistuu siis ensisijaisesti elintarvikkeiden alkupakkauksiin. Markkinointi- ja tuotanto-osastoille IFS Food -standardi on tärkeä, koska se osoittaa laadun ja brändin turvallisuuden. Muita elintarvikkeiden turvallisuus- ja laatustandardiin liittyviä etuja ovat mm. seuraavat:

 • Yhtenäinen turvallisuuden ja laadun arviointijärjestelmä
 • sertifiointi vain akkreditoitujen sertifiointielinten toimesta
 • Suurempi avoimuus koko toimitus- ja tuotantoketjussa
 • Toimittajien ja vähittäiskauppiaiden aika- ja kustannussäästöt sertifioitujen prosessien ansiosta.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mille yrityksille IFS Food -sertifiointi sopii?

IFS Food -sertifiointi sopii kaikille yrityksille, jotka käsittelevät elintarvikkeita, pakkaavat elintarvikkeita tai tuottavat elintarvikkeita. Laadun ja tuoteturvallisuuden auditoinnilla erityisesti vähittäiskaupan yksityisten tuotemerkkien valmistajat lisäävät sidosryhmien luottamusta.

Usein juuri halpahallit ja supermarketit vaativat tavarantoimittajiltaan IFS Food -standardin mukaista sertifiointia riskien vähentämiseksi. Sertifikaatti on tärkeä myös palveluntarjoajille, jotka pakkaavat elintarvikkeita valmistajille tai vähittäiskauppaketjuille. Sertifiointi voi antaa niille merkittävän kilpailuedun sopimuksia tehtäessä.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

IFS Food -auditoinnin keskeinen sisältö

IFS Food perustuu kuuteen keskeiseen vaatimukseen. Näihin kuuluvat valmistus sekä resurssien hallinta.

Yhdellä silmäyksellä:

 • Yritysvastuun hyväksyminen
 • Laadun- ja elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien käyttö
 • Resurssien hallinta
 • Elintarvikkeiden puolustaminen elintarvikeketjun suojelemiseksi
 • Jatkuva analysointi, optimointi ja mittaaminen
 • Asianmukaiset valmistusprosessit
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

IFS Food Standardin ennalta ilmoittamattomat auditoinnit

Vuodesta 2021 lähtien joka kolmannen auditoinnin on oltava ennalta ilmoittamaton. Nämä auditoinnit osoittavat elintarviketuotteiden korkean turvallisuuden ja laadun ja auttavat samalla tunnistamaan mahdollisia puutteita prosesseissa ja järjestelmissä.

Ennakoimattomat auditoinnit tehdään IFS Food -standardin mukaisesti 16 viikkoa ennen ja kaksi viikkoa jälkeen asetetun määräajan. Osallistuvat yritykset voivat määritellä etukäteen aikaikkunoita, joiden aikana auditointeja ei saa suorittaa, jotta toimintaprosessit eivät häiriintyisi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Menettely

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saatte nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiinne.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua DQS-auditoijaan sekä kehittää yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.
Ennakkoauditointi tarjoaa myös tilaisuuden tunnistaa etukäteen parannuspotentiaalia ja johtamisjärjestelmänne vahvuuksia. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Heti kun yrityksesi on valmis, auditointipäivästä sovitaan yhdessä kanssasi ja valitaan hyväksytyt auditoijat, joilla on tarvittava pätevyys ja kokemus toimialaltasi. Sertifiointiauditoinnin aikana auditoijamme arvioivat muun muassa, täyttääkö johtamisjärjestelmäsi standardin vaatimukset, ja tunnistavat parannusmahdollisuuksia. Loppukeskustelussa saatte auditoijalta yksityiskohtaisen esityksen tuloksista, mukaan lukien kuvauksen yrityksenne parannusmahdollisuuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi auditoinnin ja sen tulokset ja päättää IFS-sertifikaatin myöntämisestä. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos havaitset poikkeamia, sinulla on tilaisuus korjata ne ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tässä vaiheessa. Jos kaikki sovellettavat vaatimukset täyttyvät, saat sertifikaatin, jonka voimassaoloaika on yksi vuosi.

Todistuksesi voimassaolo päättyy vuoden kuluttua. IFS-sertifikaattisi täydellisen voimassaolon varmistamiseksi ajoitamme seuraavan auditoinnin ajoissa.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon IFS Food -sertifiointi maksaa?

IFS Food -sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa yrityksesi koosta ja prosessiesi monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Miksi yritysten tulisi lähestyä IFS Food -sertifiointia DQS:n kanssa?

 • Kattava asiantuntemus elintarviketeollisuudessa
 • Kaikki tärkeät auditoinnit yhdestä lähteestä
 • Henkilökohtaiset kontaktit yli 80 toimipisteessä eri puolilla maailmaa
 • Kokeneet auditoijat kaikissa tuoteryhmissä
Happy elegant middle aged older professional business woman leader, consultant manager, looking at c
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen IFS Food -sertifioinnista.