Za efikasno i transparentno osiguranje kvaliteta u preradi hrane

Uz IFS Food sertifikaciju, kompanije za preradu i pakovanje hrane obezbeđuju visok kvalitet i bezbednost svojih procesa i proizvoda. Sertifikat je međunarodno priznat i jača poverenje zainteresovanih strana u prehrambene proizvode.

Viši nivoi bezbednosti i kvaliteta hrane

Kontinuirana optimizacija procesa

Olakšava usklađenost sa zakonskim zahtevima

Transparentnost i dokazi povećavaju poverenje kupaca

Priznata širom sveta: Sertifikacija IFS Food

Standard za sertifikaciju IFS Food razvili su ključni igrači u trgovini hranom, prehrambenoj industriji, sistemu ugostiteljstva i sertifikacionim telima. Cilj standarda je bezbedna i visokokvalitetna hrana. IFS Food prepoznaje Globalna inicijativa za bezbednost hrane i važi širom sveta.

Fokus IFS Food sertifikacije je na osiguranju kvaliteta u preradi i pakovanju hrane i pridruženih procesa. Kroz sertifikovanu bezbednost i kvalitet, kompanije jačaju svoje proizvode kao i svoj brend.
Standard se primenjuje gde i kad god se rizik od kontaminacije hrane može sprečiti, na primer zbog nedostatka higijene ili kvaliteta proizvoda. IFS Food se prvenstveno odnosi na fazu u kojoj se prehrambeni proizvodi primarno i prvi put pakuju.
Za sektore marketinga i proizvodnje standard IFS Food je važan jer demonstrira kvalitet i bezbednost brenda.

Ostale pogodnosti povezane sa Standardom bezbednosti i kvaliteta hrane uključuju:

 • Jednoobrazni sistem evaluacija za bezbednost i kvalitet
 • Sertifikaciju samo od strane akreditovanih sertifikacionih tela
 • Veća transparentnost u celom lancu snabdevanja i proizvodnje
 • Uštedu u vremenu i troškovi za dobavljače i prodavce kroz sertifikovane procese
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Za koje kompanije je pogodna IFS Food sertifikacija?

IFS Food sertifikacija je pogodna za sve kompanije koje obrađuju, pakuju hranu ili proizvode hranu. Proverom kvaliteta i bezbednosti proizvoda, posebno proizvođača robnih marki u sektoru maloprodaje pruža se više poverenja zainteresovanim stranama.

Često su diskonteri i supermarketi ti koji zahtevaju sertifikaciju IFS Standarda hrane od svojih dobavljača kako bi se smanjili rizici.
Sertifikat je važan i za pružaoce usluga koji pakuju hranu za proizvođače ili maloprodajne lance. Sertifikacija im može dati važnu konkurentsku prednost prilikom dodele ugovora.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Centralni sadržaj IFS Food audita

IFS Food se zasniva na šest centralnih zahteva. Među njima su proizvodnja, kao i upravljanje resursima.

Ukratko:

 • Prihvatanje korporativne odgovornosti
 • Korišćenje sistema za upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane
 • Upravljanje resursima
 • Odbrana hrane za zaštitu kompletnog lanca nabavke
 • Kontinuirana analiza, optimizacija i merenje
 • Adekvatni procesi proizvodnju
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Nenajavljeni auditi u IFS Food standardu

Od 2021. svaki treći audit mora biti nenajavljen. Ovi auditi pokazuju visoku bezbednost i kvalitet prehrambenih proizvoda, istovremeno pomažući da se identifikuju potencijalne praznine u procesima i sistemima.

Nenajavljene revizije sprovode se pod IFS Food standardom 16 nedelja pre i dve nedelje nakon određenog roka. Kompanije učesnice mogu da navedu određene vremenske periode, tokom kojih ne mogu da se vrše auditi kako se ne bi ometali operativni procesi ili sezonski poslovi.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Procedura

U prvom koraku ćete razgovarati o svojoj kompaniji, vašem sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije kod nas. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upoznate sa DQS auditorom, kao i da razvijete individualni program audita za sve uključene oblasti i lokacije.
Pre-audit takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i snagu vašeg sistema upravljanja. Obe usluge su opcione.

Čim vaša kompanija bude spremna, zajedno sa vama se dogovori datum audita, a odabrani su i odobreni auditori sa potrebnom kompetentnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom sertifikacionog audita, naši auditori, između ostalog, procenjuju da li vaš sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda i identifikuje potencijal za poboljšanje. U završnoj diskusiji, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata od svog auditora, uključujući opis potencijalnih poboljšanja za vašu kompaniju. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi.

Audit njegove rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju IFS sertifikata. Dobićete auditorski izveštaj koji dokumentuje rezultate nadzora. Ako postoje neke neusaglašenosti, imaćete priliku da ih ispravite i preduzmete odgovarajuće mere u ovom trenutku. Ako su ispunjeni svi važeći zahtevi, sertifikat ćete dobiti sa periodom važenja u periodu od godinu dana.

Nakon godinu dana, vaš certifikat ističe. Da bismo obezbedili potpunu ispravnost IFS certifikata, zakazaćemo vašu sledeću proveru ranije.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija prema standardu IFS Food?

Cena IFS Food sertifikacije zavisi, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti vaših procesa. Biće nam drago da vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju bez obaveze

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da pristupe IFS Food sertifikaciji u saradnji sa DQS-om?

 • Sveobuhvatna ekspertiza u prehrambenoj industriji
 • Lični kontakti na preko 80 lokacija širom sveta
 • Iskusni auditori za sve kategorije proizvoda
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam damo pojedinačnu ponudu za IFS Food sertifikaciju.