Za efikasno i transparentno osiguranje kvaliteta u preradi hrane

Uz IFS Food sertifikaciju, kompanije za preradu i pakovanje hrane obezbeđuju visok kvalitet i bezbednost svojih procesa i proizvoda. Sertifikat je međunarodno priznat i jača poverenje zainteresovanih strana u prehrambene proizvode. Krajnji cilj je poverenje konzumenata, kako u proizvod, tako i u samu IFS šemu.

Viši nivoi bezbednosti i kvaliteta hrane

Kontinuirana optimizacija procesa

Obavezna usaglašenost sa zakonskim zahtevima

Povećavanje poverenja kupaca

Priznata širom sveta: Sertifikacija IFS Food

Standard za sertifikaciju IFS Food su razvili ključni igrači u trgovini hranom, prehrambenoj industriji, sistemu ugostiteljstva i sertifikacionim telima. Cilj standarda je bezbedna i visokokvalitetna hrana. IFS Food je prepoznat od strane GFSI - Globalne inicijative za bezbednost hrane.

Fokus IFS Food sertifikacije je na osiguranju kvaliteta u preradi i pakovanju hrane i pridruženih procesa. Kroz sertifikovanu bezbednost i kvalitet, kompanije jačaju svoje proizvode, kao i sopstveni brend.Standard se primenjuje gde i kad god se rizik od kontaminacije hrane može sprečiti, na primer zbog nedostatka higijene ili kvaliteta proizvoda. IFS Food se prvenstveno odnosi na fazu u kojoj se prehrambeni proizvodi primarno i prvi put pakuju.Za sektore marketinga i proizvodnje standard IFS Food je važan jer demonstrira kvalitet i bezbednost brenda.Ostale pogodnosti povezane sa Standardom bezbednosti i kvaliteta hrane uključuju:

 • Jednoobrazni sistem evaluacija za bezbednost i kvalitet
 • Sertifikaciju isključivo od strane akreditovanih sertifikacionih tela
 • Veća transparentnost u celom lancu snabdevanja i proizvodnje
 • Uštedu u vremenu i troškovima za dobavljače i prodavce kroz sertifikovane procese
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Za koje kompanije je pogodna IFS Food sertifikacija?

IFS Food sertifikacija je pogodna za sve kompanije koje proizvode, obrađuju i/ili pakuju hranu. Proverom kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda, posebno proizvođača robnih marki u sektoru maloprodaje pruža se više poverenja zainteresovanim stranama, tj krajnjim konzumentima hrane.

Često su diskonti i supermarketi ti koji zahtevaju sertifikaciju IFS Standarda hrane od svojih dobavljača kako bi se smanjili rizici i osigurao kvalitet.Sertifikat je važan i za pružaoce usluga koji pakuju hranu za proizvođače ili maloprodajne lance. Sertifikacija im može dati važnu konkurentsku prednost prilikom dodele ugovora.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Srž IFS Food audita

IFS Food se zasniva na šest centralnih zahteva. Među njima su proizvodnja, kao i upravljanje resursima.

Ukratko:

 • Prihvatanje korporativne odgovornosti
 • Korišćenje sistema za upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane
 • Upravljanje resursima
 • Odbrana hrane za zaštitu kompletnog lanca nabavke
 • Kontinuirana analiza, optimizacija i merenje
 • Adekvatni procesi proizvodnje
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Nenajavljeni auditi u IFS Food sertifikaciji

Počev od 2021. godine svaki treći audit mora biti nenajavljen.

Ovi auditi dokazuju kontinualnu visoku bezbednost i konstantan kvalitet prehrambenih proizvoda, istovremeno pomažući da se identifikuju potencijalne praznine i nedostaci u procesima i sistemima.

Nenajavljene provere sprovode se prema zahtevima IFS Food standarda 16 nedelja pre i dve nedelje nakon definisanog ciljanog roka.

Sertifikovane kompanije mogu da navedu određene vremenske periode, tokom kojih ne mogu da se vrše auditi (blackout period) kako se ne bi remetili operativni procesi, godišnji remont ili praznici u toku kojih se prekida proizvodnja. Van ovih prijavljenih ne-operativnih dana, sertifikovana kompanija je u obavezi da primi auditorski tim i učestvuje u uspešnosti redovne godišnje provere.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Proces IFS sertfikacije

U prvom koraku ćemo razgovarati o kompaniji, vašem sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije kod DQS Srbija. Na osnovu toga, dobićete detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Ne postoji paušalna ponuda. DQS Srbija će na osnovu podataka i zahteva koje dobije od vas kreirati personalizovanu ponudu za vašu kompaniju.

Posebno za veće sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upoznate sa timom DQS Srbija, i da zajednički razvijemo individualni program audita za sve uključene oblasti i lokacije.
Predocenjivanje takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i snage i slabosti vašeg sistema upravljanja.

Obe usluge su opcione.

Čim vaša kompanija bude spremna, datum audita se zajednički definiše, a biraju se odobreni auditori sa potrebnom kompetentnošću i iskustvom u vašoj industriji.

Tokom sertifikacionog audita, auditori DQS Srbija, između ostalog, procenjuju da li vaš sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda i identifikuje potencijal za poboljšanje. Na završnom sastanku, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata od svog auditora, uključujući opis potencijalnih poboljšanja za vašu kompaniju. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi i rokovi za zatvaranje neusaglašenosti nađenih u toku provere.

Dobićete izveštaj sa audita koji dokumentuje rezultate provere. Ako postoje neke neusaglašenosti, imaćete priliku da ih ispravite i preduzmete odgovarajuće mere u ovom trenutku.

Nakon audita i odobravanja akcionih planova i vaših preduzetih mera, vodeći ocenjivač predaje dokumentovane rezultate nezavisnom sertifikacionom odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju IFS sertifikata.

Ako su ispunjeni svi važeći zahtevi, izdaje se sertifikat sa periodom važenja od godinu dana.

Nakon godinu dana, vaš sertifikat ističe. Da bismo obezbedili potpuni kontinuitet IFS sertifikacije, zakazaćemo vašu sledeću proveru na vreme. Optimalno vreme je u 365 dana od prethodne provere.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija prema standardu IFS Food?

Cena IFS Food sertifikacije zavisi, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti vaših procesa.

Biće nam drago da prodiskutujemo o detaljima i da vam damo individualnu i vrlo konkurentnu ponudu za sertifikaciju. Budite slobodni da kontaktirate DQS tim!

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da pristupe IFS Food sertifikaciji u saradnji sa DQS Srbija?

 • Sveobuhvatna ekspertiza u prehrambenoj industriji
 • Lični kontakti na preko 80 lokacija širom sveta
 • Iskusni lokalni auditori za sve kategorije proizvoda
 • Posvećeno, edukovano i komunikativno administrativno osoblje DQS doo Beograd
 • Transparentna pravila sertifikacije
 • Bez skrivenih i dodatnih troškova
 • Redovno održavanje informativnih on-line susreta sa svim zainteresovanim stranama, sa aktuelnim temama iz IFS regulative
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam damo personalizovanu ponudu za IFS Food sertifikaciju.

Hajde da pričamo o detaljima!

Kontaktirajte nas!