Przygotuj się do CSRD dzięki kursom szkoleniowym oferowanym przez DQS i DFGE. Niezależnie od tego, czy jest to poziom Awareness, czy Practitioner, czy jest to kurs wirtualny czy stacjonarny, tutaj znajdziesz odpowiednie szkolenie dotyczące Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) oraz Dyrektywy w sprawie Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (CSRD).

W 2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie CSRD. Dyrektywa nakłada na duże firmy obowiązek raportowania w oparciu o Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Wymagania standardów ESRS znacznie wykraczają poza dotychczasowe wymogi dotyczące raportowania niefinansowego (w tym NFRD). Różnią się również w istotny sposób od uznanych standardów, takich jak Standardy Raportowania Z równoważonego Rozwoju Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI).

Ze względu na samą objętość i złożoność wymogów, zaleca się, aby zainteresowane firmy wcześnie przygotowały się do wymogów ESRS, aby ich struktury gromadzenia danych i raportowania były zgodne z ESRS, a także aby przeznaczyły wystarczające zasoby.

Dzięki naszej kompleksowej ofercie szkoleniowej wokół ESRS i CSRD wspieramy firmy na drodze do uzyskania zgodności z CSRD. Wszystkie szkolenia są prowadzone we współpracy pomiędzy DQS i DFGE. Uczestnicy korzystają z połączonego doświadczenia DFGE jako praktycznego partnera konsultingowego oraz DQS jako uznanego zewnętrznego audytora raportów zrównoważonego rozwoju i wskaźników ESG. Ponadto, nasze doświadczenie jako certyfikowanego partnera szkoleniowego GRI pozwala nam na pogłębienie relacji pomiędzy standardami GRI i ESRS.

 

Szkolenie uświadamiające ESRS i CSRD

Podczas tego czterogodzinnego szkolenia wprowadzającego nasi trenerzy przedstawią Państwu wysoki poziom zrozumienia wpływu Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) oraz Dyrektywy w sprawie Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (CSRD). Kurs jest skierowany do kadry zarządzającej, której obszary odpowiedzialności są objęte CSRD, ale która sama nie bierze aktywnego udziału w raportowaniu zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

i. Ramy prawne: Dyrektywa w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa (CSRD)
ii. Przegląd ESRS - Standardy: Prezentacja zasadniczych treści
iii. Identyfikacja wskaźników
iv. Gromadzenie danych - praktyczne wskazówki
v. Zewnętrzne zapewnienie (audyt)
vi. Droga do zgodności z CSRD
vii. Perspektywy

Szkolenie uświadamiające jest dostępne w poniższych terminach lub jako szkolenie wewnętrzne w wybranym przez Państwa terminie.

Proszę kliknąć na poniższe daty, aby dowiedzieć się więcej i zapisać się:

- 03.05.23 - online - język angielski
- 22.11.23 - online - język angielski

 

Kurs dla praktyków ESRS i CSRD

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich, którzy są aktywnie zaangażowani w raportowanie zrównoważonego rozwoju. Trwające 16 godzin szkolenie praktyczne jest znacznie bardziej obszerne i dogłębne niż szkolenie informacyjne. W szczególności studia przypadków pomagają uczynić wymagania ESRS bardziej namacalnymi.

Oprócz treści zawartych w szkoleniu dotyczącym świadomości, szkolenie dla praktyków bardziej szczegółowo omawia najtrudniejsze tematy, takie jak ślad węglowy przedsiębiorstwa, analizy scenariuszy, plany przejściowe oraz szanse i ryzyka ESG.

i. Ramy prawne: Dyrektywa dotycząca raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD)
ii. Przegląd ESRS - Standardy: Prezentacja istotnych treści
iii. Identyfikacja wskaźników
iv. Zbieranie danych - praktyczne wskazówki
v. Zewnętrzne zapewnienie (audyt)
vi. Droga do zgodności z CSRD
vii. Częste pułapki w raportowaniu: CCF, Transition Plans, Materiality Assessment, Scenario-Analysis, ESG Risks and Opportunities
viii. Perspektywy

Obecnie dostępne są następujące terminy szkoleń:

- 6-7.09.2023 - Frankfurt am Main, język niemiecki
- 6-7.12.2023 - online, język angielski

Proszę kliknąć na powyższe linki, aby uzyskać więcej informacji i zapisać się.

 

Szkolenie wewnętrzne ESRS i CSRD

Na życzenie, oba szkolenia mogą być również oferowane w ramach szkoleń wewnętrznych. Szczególnie w przypadku szkoleń dla większych zespołów korzystne może być przeprowadzenie szkoleń ESRS w firmie. Oba kursy dostępne są w Niemczech i innych krajach UE, w języku angielskim i niemieckim.

 

Kompetencje instruktorów

Połączenie doświadczenia DFGE i DQS zaowocowało programem szkoleniowym, który podchodzi do złożoności wymogów prawnych z praktycznej perspektywy biznesowej. Od dziesięciu lat DQS działa jako uznana firma audytorska i dostawca usług poświadczających w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju. W 2016 roku DQS otrzymał certyfikat jedynego w tym czasie partnera szkoleniowego GRI w Niemczech. DFGE - Instytut Energii, Ekologii i Gospodarki - również posiada wieloletnie doświadczenie w raportowaniu zrównoważonego rozwoju i imponuje holistycznym, opartym na nauce podejściem. Firma została założona w 1999 roku jako spin-off Uniwersytetu Technicznego w Monachium i do dziś stawia na przejrzyste i oparte na nauce rozwiązania.

Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...