Dyrektywa UE w sprawie raportowania niefinansowego (NFRD) jest obecnie poddawana rewizji. Rezolucja Parlamentu UE wskazuje, że dąży się do daleko idących zmian. Choć obecnie nie są one prawnie wiążące, podkreślają oczekiwania Komisji Europejskiej dotyczące rozszerzenia obowiązku raportowania i nałożenia na firmy dodatkowych, wiążących obowiązków w zakresie CSR.

Zaostrzenie unijnego obowiązku sprawozdawczego jest obecnie przygotowywane przez wielostronną grupę zadaniową projektu EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Oczekuje się, że prace te zostaną zakończone do końca I kwartału 2021 roku. Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte na szczeblu UE i szybko przetransponowane do prawa krajowego, sprawozdania zgodnie z nowym rozporządzeniem mogłyby być publikowane po raz pierwszy od 2024 roku.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...