Smernica EÚ o nefinančnom výkazníctve (NFRD) sa v súčasnosti reviduje. Z uznesenia Parlamentu EÚ vyplýva, že sa usiluje o ďalekosiahle zmeny. Hoci v súčasnosti nie sú právne záväzné, zdôrazňujú očakávania Komisie EÚ rozšíriť povinnosť podávať správy a uložiť spoločnostiam ďalšie záväzné povinnosti v oblasti SZP.

Sprísnenie vykazovacej povinnosti EÚ v súčasnosti pripravuje pracovná skupina pre projekt viacerých zainteresovaných strán EFRAG (Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo). Očakáva sa, že táto práca bude ukončená do konca prvého štvrťroka 2021. Ak sa dosiahne dohoda na úrovni EÚ a bude rýchlo transponovaná do vnútroštátneho práva, správy by sa mohli prvýkrát zverejňovať v súlade s novým nariadením od roku 2024.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...