Η οδηγία της ΕΕ για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (NFRD) βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου της ΕΕ δείχνει ότι επιδιώκονται εκτεταμένες αλλαγές. Αν και προς το παρόν δεν είναι νομικά δεσμευτικές, υπογραμμίζουν τις προσδοκίες της Επιτροπής της ΕΕ να επεκτείνει την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και να επιβάλει πρόσθετες, δεσμευτικές υποχρεώσεις ΕΚΕ στις εταιρείες.

Η αυστηροποίηση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων στην ΕΕ προετοιμάζεται επί του παρόντος από μια ομάδα εργασίας έργου με πολλούς ενδιαφερόμενους της EFRAG (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά). Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021. Εάν επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ και μεταφερθεί γρήγορα στο εθνικό δίκαιο, οι εκθέσεις θα μπορούσαν να δημοσιεύονται σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για πρώτη φορά από το 2024.

Συγγραφέας
Constanze Illner

Η Constanze Illner (she/her) είναι υπεύθυνη έρευνας και επικοινωνίας στον τομέα της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Σε αυτή τη θέση, παρακολουθεί όλες τις σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο και ενημερώνει την πελατεία μας με ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Συντονίζει επίσης το ετήσιο συνέδριο Sustainability Heroes.

Loading...