De EU-richtlijn inzake niet-financiële verslaggeving (NFRD) wordt momenteel herzien. Uit een resolutie van het EU-parlement blijkt dat naar ingrijpende wijzigingen wordt gestreefd. Hoewel deze vooralsnog niet juridisch bindend zijn, onderstrepen zij de verwachtingen van de EU-Commissie om de rapportageverplichting uit te breiden en bedrijven aanvullende, bindende MVO-verplichtingen op te leggen.

De aanscherping van de verslagleggingsverplichting van de EU wordt momenteel voorbereid door een taskforce van EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) die uit meerdere belanghebbenden bestaat. Dit werk zal naar verwachting tegen het einde van het eerste kwartaal van 2021 zijn voltooid. Als er op EU-niveau overeenstemming wordt bereikt en deze snel in nationale wetgeving wordt omgezet, zouden verslagen vanaf 2024 voor het eerst volgens de nieuwe verordening kunnen worden gepubliceerd.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...