Inovatívny nástroj na spracovanie auditov

Prostredníctvom nástroja DQS Audit Manager ponúka DQS Group našim zákazníkom a audítorom na celom svete inovatívny webový nástroj na jednoduché a spoločné spracovanie auditov - od plánovania a prípravy auditu až po samotný audit a následné opatrenia, napr. riadenie opatrení.

Výhody na prvý pohľad

  • Prehľad vašich základných údajov, pridanie údajov o procesoch, zmenách a miestach
  • Rýchla koordinácia a spracovanie plánu auditu a akčných plánov s vaším audítorom
  • Bezpečnosť vašich údajov prostredníctvom šifrovania SSL
  • Ukladanie vašich údajov výlučne na vlastných serveroch DQS v Nemecku


Štandardy dostupné v nástroji Audit Manager

V súčasnosti je možné prostredníctvom nástroja Audit Manager spracovať audity pre normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 a IATF 16949:2016. Ďalšie normy budú postupne integrované.

Ako používať Audit Manager

Podrobné informácie o tom, ako používať Audit Manager, dostanete od nášho zákazníckeho servisu pri osobnej aktivácii nového nástroja na audit v rámci prípravy na audit DQS. Ak budete mať následne akékoľvek otázky, náš zákaznícky servis vám kedykoľvek rád pomôže.