Dôležité upozornenie pre získanie vášho certifikátu IQNET

Od 1. mája 2021 sa certifikáty IQNet budú vydávať prostredníctvom priameho prevzatia zákazníkom z databázy IQNet a nie už prostredníctvom DQS.

Identifikácia vášho certifikátu si vyžaduje zadanie špecifickej kombinácie odkazov.

Postupujte, prosím, nasledovne:

Skopírujte a vložte: https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/DQSreferenceno-DQSProductID

Nahraďte tučnú, poslednú časť nasledujúceho odkazu svojím referenčným číslom, pomlčkou a príslušnou skratkou ID produktu DQS. Nepoužívajte medzery.
Napríklad: https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/506006-qm15

Prehľad skratiek ID produktov sme pre vás zostavili nasledovne:

Štandardné: ISO 9001:2015 ⇒ DQSProductID: qm15

Norma: QMQ: ISO 14001:2015 ⇒ DQSProductID: um15

Norma: ISO 50001:2018 ⇒ DQSProductID: emst18

Norma: ISO 45001:2018 ⇒ DQSProductID: ohs18

Norma: ISO/IEC 27001:2013 ⇒ DQSProductID: isms13

Norma: ISO/IEC 27001:2017 ⇒ DQSProductID: isms17

Norma: ISO/IEC 20000-1 ⇒ DQSProductID: sms11

Norma: ISO/IEC 20000-1:2018 ⇒ DQSProductID: sms18

Norma: ISO 37001:2016 ⇒ DQSProductID: abms

Norma: ISO 22000:2018 ⇒ DQSProductID: fsms2018

Norma: ISO 28000:2007 ⇒ DQSProductID: smsc

Odkaz bude k dispozícii jeden deň po registrácii príslušného certifikátu DQS a údajov o zákazníkovi v našej podnikovej databáze. Existujúce certifikáty IQNet už vydané spoločnosťou DQS zostávajú v databáze DQS. Po 1. máji 2021 však do našej databázy nebudeme pridávať žiadne nové certifikáty IQNet.

Posledná poznámka: v budúcnosti už nebudú certifikáty IQNet opatrené podpisom konateľa spoločnosti DQS.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na svojho pracovníka zákazníckeho servisu DQS.