IQNet

Od svojho založenia v roku 1990 je IQNet najväčšou svetovou sieťou popredných medzinárodných certifikačných orgánov. Celosvetové certifikácie sú organizované centrálne a zabezpečované prostredníctvom národných partnerov siete. S viac ako 300 000 vydanými certifikátmi pokrývajú partneri siete IQNet približne štvrtinu svetového trhu. Spoločnosť DQS je zakladajúcim a riadnym členom siete IQNet.

Spolu s celosvetovo uznávaným certifikátom DQS získava každý náš zákazník aj certifikát IQNet.

Dôležité upozornenie pre získanie vášho certifikátu IQNET

Od 1. mája 2021 sa certifikáty IQNet budú vydávať prostredníctvom priameho prevzatia zákazníkom z databázy IQNet a nie už prostredníctvom DQS.

Identifikácia vášho certifikátu si vyžaduje zadanie špecifickej kombinácie odkazov.

Postupujte, prosím, nasledovne:

Skopírujte a vložte: https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/DQSreferenceno-DQSProductID

Nahraďte tučnú, poslednú časť nasledujúceho odkazu svojím referenčným číslom, pomlčkou a príslušnou skratkou ID produktu DQS. Nepoužívajte medzery.
Napríklad:    

https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/506006-qm15

Prehľad skratiek ID produktov sme pre vás zostavili nasledovne:

Štandardné: ISO 9001:2015 ⇒ DQSProductID: qm15

Norma: QMQ: ISO 14001:2015 ⇒ DQSProductID: um15

Norma: ISO 50001:2018 ⇒ DQSProductID: emst18

Norma: ISO 45001:2018 ⇒ DQSProductID: ohs18

Norma: ISO/IEC 27001:2013 ⇒ DQSProductID: isms13

Norma: ISO/IEC 27001:2017 ⇒ DQSProductID: isms17

Norma: ISO/IEC 20000-1 ⇒ DQSProductID: sms11

Norma: ISO/IEC 20000-1:2018 ⇒ DQSProductID: sms18

Norma: ISO 37001:2016 ⇒ DQSProductID: abms

Norma: ISO 22000:2018 ⇒ DQSProductID: fsms2018

Norma: ISO 28000:2007 ⇒ DQSProductID: smsc

Odkaz bude k dispozícii jeden deň po registrácii príslušného certifikátu DQS a údajov o zákazníkovi v našej podnikovej databáze. Existujúce certifikáty IQNet už vydané spoločnosťou DQS zostávajú v databáze DQS. Po 1. máji 2021 však do našej databázy nebudeme pridávať žiadne nové certifikáty IQNet.

Posledná poznámka: v budúcnosti už nebudú certifikáty IQNet opatrené podpisom konateľa spoločnosti DQS.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na svojho pracovníka zákazníckeho servisu DQS.