Zrównoważone praktyki biznesowe

Praktykowanie zrównoważonego rozwoju oznacza również, że Twoja firma bierze odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw i zarządza istniejącym ryzykiem. Czy chcielibyście Państwo zademonstrować swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i pokazać interesariuszom, że skutecznie wdrażacie środki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne? W takim razie audyt CSR (Corporate Social Responsibility Audit) jest właściwym rozwiązaniem dla Państwa firmy.

Większa przejrzystość dzięki dostosowaniu do uznanych na całym świecie standardów zrównoważonego rozwoju

Silne postrzeganie Państwa działań w zakresie CSR i wzmocnienie pozycji rynkowej

Cenne narzędzie do samooceny oraz do zarządzania dostawcami

Audytowane procesy skutecznie spełniają wymagania rynku

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Ocena ryzyka CSR: Informacje o normie

Ocena ryzyka CSR jest przeprowadzana w ramach audytu CSR u renomowanego certyfikatora, takiego jak DQS. Ocena ryzyka CSR koncentruje się na rzeczywistych potrzebach Państwa firmy. Ryzyka są identyfikowane na podstawie radaru 360°. Aby móc nimi zarządzać, wyodrębniamy najważniejsze aspekty i wymagania z najbardziej istotnych standardów zrównoważonego rozwoju na rynku.

Koncentrujemy się na następujących pytaniach:

  • Czego chce rynek, klienci i Państwa zainteresowane strony?
  • Jak zarządzać i kontrolować łańcuchy dostaw?
  • Jak zapewniasz zgodność?

W wyniku odpowiedzi powstaje Państwa profil CSR, który z jednej strony zawiera status quo, a z drugiej strony wybrane wcześniej wymagania. Zgodność z tymi wymaganiami zostanie stwierdzona w późniejszym terminie podczas audytu CSR przeprowadzonego na miejscu.

Na dowód tego Państwa firma otrzymuje certyfikat, który (na życzenie) pokazuje również stopień zgodności.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Grundsätze
Loading...

Co to znaczy CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) odnosi się do odpowiedzialności, jaką ponoszą przedsiębiorstwa poprzez wpływ swojej działalności gospodarczej na społeczeństwo. Działania wynikające z realizacji tej odpowiedzialności są interpretowane jako dobrowolny wkład w zrównoważony rozwój.

CSR odnosi się do trzech filarów zrównoważonego rozwoju, a zatem obejmuje wszystkie ekologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty działalności przedsiębiorstw.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dla kogo jest odpowiednia Ocena Ryzyka CSR?

Ocena Ryzyka CSR jest cennym narzędziem dla wszystkich firm, które chcą aktywnie zająć się swoimi własnymi, specyficznymi problemami w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem, wykraczającymi poza ogólne wymagania rynku. Ocena ryzyka CSR porównuje globalnie istotne wymagania wielu inicjatyw, standardów i branż z kwestiami zrównoważonego rozwoju, które są rzeczywiście istotne dla Państwa i dostarcza Państwu dopasowaną matrycę działań.

Ocena ryzyka CSR przeprowadzana przez DQS skupia się na rzeczywistych potrzebach Państwa firmy. Aktualnym przykładem jest niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw, czyli ustawa o należytej staranności. Począwszy od 2023 roku, nowe prawo będzie nakładać na niektóre firmy odpowiedzialność za naruszenia praw człowieka i środowiska w ich łańcuchu dostaw. Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem w bezpośrednim łańcuchu dostaw musi być aktywnie identyfikowane i zarządzane w przyszłości.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Skuteczne audyty dostawców

Ocena ryzyka CSR może być również wykorzystywana do audytów dostawców. Opiera się ona na zestawieniu około 100 tematów i podtematów, skompilowanych na podstawie wymagań ponad 50 globalnie uznanych standardów i rozwiązań branżowych.

Na tej podstawie powstaje zestaw danych zawierający około 4000 indywidualnych wymagań lub pytań, z których podczas specjalnych warsztatów i seminariów wspólnie z Państwem ustalane są priorytety dotyczące Państwa aspektów. Przenosząc to na matrycę, np. na mapę cieplną, można zilustrować lub wyprowadzić stopień ważności różnych tematów dla Państwa organizacji.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Mehrwert
Loading...

Dlaczego audyt CSR jest przydatny dla Państwa firmy?

Audyt CSR definiuje specyficzne ryzyka i kwestie zrównoważonego rozwoju, tworząc jednocześnie większą przejrzystość poprzez orientację na uznane międzynarodowe standardy. Poprzez silne zakotwiczenie tematów zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, wzmacniasz świadomość swoich pracowników w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i stajesz się bezpieczny w obliczu wymagań rynku.

Business28.png
Loading...

Jak działa ocena ryzyka CSR?

Najpierw w ramach analizy istotności identyfikuje się istniejące lub potencjalne ryzyka, określa status quo Państwa przedsiębiorstwa i wybiera istotne dla Państwa wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas trwających od jednego do kilku dni warsztatów definiowany i oceniany jest zakres oceny ryzyka CSR, specyficzne dla przedsiębiorstwa tematy CSR oraz zainteresowane strony.

Twoim zadaniem jest teraz wypełnienie luki pomiędzy istniejącym a docelowym poziomem dojrzałości za pomocą odpowiednich środków. W tym celu definiujecie Państwo pożądane wyniki i cele oraz zestawiacie - uzgodnione wewnętrznie - punkty otwarte. Wynikiem tego jest indywidualny katalog pytań i zadań, który jest przedmiotem ewaluacji zewnętrznej.

W trzecim etapie następuje neutralna i obiektywna ocena aspektów specyficznych dla Państwa firmy na podstawie uznanych międzynarodowych standardów.

W przypadku pozytywnego wyniku otrzymają Państwo certyfikat, który na Państwa życzenie będzie zawierał poziom dojrzałości w postaci liczby uzyskanych punktów. Okres ważności certyfikatu zostanie ustalony w drodze porozumienia.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje audyt CSR?

Audyt CSR mający na celu identyfikację specyficznych dla przedsiębiorstwa kwestii zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi ryzyk jest procesem bardzo indywidualnym i wymaga starannego przygotowania. Pozwól nam nawiązać dialog, aby dowiedzieć się od Ciebie więcej. Chętnie przygotujemy rzetelną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

  • Wartościowego spojrzenia na działania Państwa firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • Ponad 35 lat doświadczenia w audytowaniu procesów i certyfikacji systemów zarządzania
  • Audytorzy z praktycznym doświadczeniem i wysokim poziomem wiedzy branżowej
  • Certyfikaty z międzynarodową akceptacją
  • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.