Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid in de praktijk brengen betekent ook dat uw bedrijf verantwoordelijkheid neemt binnen de toeleveringsketen en bestaande risico's beheert. Wilt u uw duurzaamheidsactiviteiten aantonen en stakeholders laten zien dat u economische, ecologische en sociale maatregelen effectief implementeert? Dan is een CSR-audit (Corporate Social Responsibility Audit) de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Grotere transparantie door afstemming op internationaal erkende duurzaamheidsnormen

Sterke perceptie van uw CSR-prestaties en versterking van uw marktpositie

Waardevol instrument voor zelfevaluatie en voor uw leveranciersmanagement

Geauditeerde processen voldoen efficiënt aan de markteisen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

CSR-risicoanalyse: informatie over de norm

Een CSR Risk Assessment wordt uitgevoerd door middel van een CSR Audit met een gerenommeerde certificeerder zoals DQS. De CSR Risk Assessment richt zich op de daadwerkelijke behoeften van uw bedrijf. Risico's worden geïdentificeerd op basis van een 360° radar. Om ze te kunnen beheersen, filteren we voor u de essentiële aspecten en vereisten uit de meest relevante duurzaamheidsnormen op de markt.

Wij richten ons op deze vragen:

  • Wat willen de markt, de klanten en uw belanghebbende partijen?
  • Hoe beheert en controleert u uw toeleveringsketens?
  • Hoe zorgt u voor compliance?

De antwoorden resulteren in uw CSR-profiel, dat enerzijds de status quo bevat en anderzijds de vooraf geselecteerde eisen. De naleving van deze vereisten wordt later vastgesteld tijdens een CSR-audit ter plaatse.

Als bewijs ontvangt uw bedrijf een certificaat dat (indien gewenst) ook de mate van naleving aangeeft.

Meer tonen
Minder tonen
Grundsätze
Loading...

Wat betekent CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) verwijst naar de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben door de impact van hun bedrijfsactiviteiten op de maatschappij. De maatregelen die voortvloeien uit de uitoefening van deze verantwoordelijkheid worden opgevat als een vrijwillige bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

CSR verwijst naar de drie pijlers van duurzaamheid en omvat dus alle ecologische, economische en sociale aspecten van de bedrijfsactiviteit.

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor wie is een CSR-risicoanalyse geschikt?

De CSR Risk Assessment is een waardevol instrument voor alle bedrijven die hun eigen, specifieke aandachtspunten op het gebied van duurzaamheidsmanagement actief willen aanpakken en daarbij verder willen gaan dan de algemene markteisen. De CSR Risk Assessment vergelijkt de wereldwijd relevante eisen van de vele initiatieven, normen en industrieën met de duurzaamheidskwesties die voor u daadwerkelijk relevant zijn en voorziet u van een actiematrix op maat.

De CSR Risk Assessment van DQS richt zich op de werkelijke behoeften van uw bedrijf. Een actueel voorbeeld is de Duitse Supply Chain Act, of Due Diligence Act. Deze nieuwe wet stelt vanaf 2023 bepaalde bedrijven aansprakelijk voor schendingen van mensenrechten en milieu in hun toeleveringsketen. Duurzaamheidsrisico's in de directe toeleveringsketen moeten in de toekomst actief worden geïdentificeerd en beheerd.

Meer tonen
Minder tonen
Prozessorientierung
Loading...

Effectieve leveranciersaudits

De CSR-risicoanalyse kan ook worden gebruikt voor leveranciersaudits. Het is gebaseerd op een compilatie van ongeveer 100 onderwerpen en deelonderwerpen, samengesteld uit de vereisten van meer dan 50 wereldwijd erkende normen en industrieoplossingen.

Hieruit wordt een dataset met ongeveer 4.000 individuele eisen of vragen afgeleid, waaruit samen met u in speciale workshops en seminars die aspecten voorrang krijgen die op u van toepassing zijn. Overgezet in een matrix, bijvoorbeeld in een heat map, kan de mate van belangrijkheid van verschillende onderwerpen voor uw organisatie worden geïllustreerd of afgeleid.

Meer tonen
Minder tonen
Mehrwert
Loading...

Waarom is een CSR-audit nuttig voor uw bedrijf?

Een CSR-audit definieert uw specifieke risico's en duurzaamheidsissues, en creëert tegelijkertijd meer transparantie door oriëntatie op internationaal erkende standaarden. Door uw duurzaamheidsthema's stevig in het bedrijf te verankeren, versterkt u het bewustzijn van uw medewerkers over maatschappelijk verantwoord ondernemen en krijgt u zekerheid ten aanzien van de eisen van de markt.

Business28.png
Loading...

Hoe werkt de CSR Risicoanalyse?

Eerst worden uw bestaande of potentiële risico's geïdentificeerd in een materialiteitsanalyse, wordt de status quo van uw bedrijf bepaald en worden de voor u relevante duurzaamheidseisen geselecteerd. In een workshop van één tot enkele dagen worden de reikwijdte van de CSR Risk Assessment, de bedrijfsspecifieke CSR-onderwerpen en de belanghebbende partijen gedefinieerd en geëvalueerd.

Nu is het uw taak om de kloof tussen het bestaande en het beoogde volwassenheidsniveau te dichten, met behulp van passende maatregelen. Daartoe definieert u gewenste resultaten en doelen en stelt u - intern overeengekomen - open punten samen. Het resultaat is een individuele catalogus van vragen en taken die het onderwerp is van de externe evaluatie.

In de derde stap vindt een neutrale en objectieve evaluatie van uw bedrijfsspecifieke aspecten plaats op basis van internationaal erkende normen.

Als u geslaagd bent, ontvangt u als bewijs een certificaat met daarop, indien u dat wenst, het maturiteitsniveau in de vorm van het aantal behaalde punten. De geldigheidsduur van het certificaat wordt in overleg bepaald.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een CSR-audit?

Een CSR-audit om bedrijfsspecifieke duurzaamheidskwesties en de bijbehorende risico's in kaart te brengen is een zeer individueel proces en vereist een zorgvuldige voorbereiding. Laat ons een dialoog aangaan om meer van u te weten te komen. Wij stellen graag een betrouwbare offerte op maat voor u op.

Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

  • Inzichten die toegevoegde waarde bieden in de duurzaamheidsactiviteiten van uw bedrijf
  • Meer dan 35 jaar ervaring in het auditen van processen en certificeren van managementsystemen
  • Auditors met praktijkervaring en een hoge mate van sectorkennis
  • Certificaten met internationale acceptatie
  • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
  • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden zonder verborgen kosten
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij stellen graag een individuele offerte voor u op.