Kestävät liiketoimintakäytännöt

Kestävän kehityksen harjoittaminen tarkoittaa myös sitä, että yrityksesi ottaa vastuun toimitusketjussa ja hallitsee olemassa olevia riskejä. Haluaisitko osoittaa kestävyystoimintasi ja osoittaa sidosryhmille, että toteutat tehokkaasti taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia toimenpiteitä? Silloin CSR-auditointi (Corporate Social Responsibility Audit) on oikea ratkaisu yrityksellesi.

Suurempi läpinäkyvyys kansainvälisesti tunnustettujen kestävyysstandardien noudattamisen kautta

Vahva käsitys yritysten yhteiskuntavastuun suorituskyvystäsi ja markkina-asemasi vahvistaminen

Arvokas väline itsearviointia ja toimittajahallintoa varten

Auditoidut prosessit täyttävät markkinavaatimukset tehokkaasti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Yritysten yhteiskuntavastuun riskien arviointi: Tietoa standardista

Yritysten yhteiskuntavastuun riskinarviointi suoritetaan tunnetun sertifioijan, kuten DQS:n, suorittaman CSR-auditoinnin avulla. CSR-riskinarvioinnissa keskitytään yrityksesi todellisiin tarpeisiin. Riskit tunnistetaan 360°-tutkan perusteella. Niiden hallitsemiseksi suodatamme markkinoiden merkityksellisimmistä kestävän kehityksen standardeista sinulle olennaiset näkökohdat ja vaatimukset.

Keskitymme näihin kysymyksiin:

  • Mitä markkinat, asiakkaat ja sidosryhmät haluavat?
  • Miten hallitset ja valvot toimitusketjujasi?
  • Miten varmistat vaatimustenmukaisuuden?

Vastausten tuloksena syntyy yritysten yhteiskuntavastuuprofiili, joka sisältää yhtäältä nykytilanteen ja toisaalta aiemmin valitut vaatimukset. Näiden vaatimusten noudattaminen määritetään myöhemmin paikan päällä tehtävässä yritysten yhteiskuntavastuun tarkastuksessa.

Todisteeksi yrityksesi saa sertifikaatin, josta käy (halutessaan) ilmi myös vaatimustenmukaisuusaste.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Grundsätze
Loading...

Mitä CSR tarkoittaa?

Yritysten yhteiskuntavastuu (CSR) tarkoittaa yritysten vastuuta, joka johtuu niiden liiketoiminnan vaikutuksesta yhteiskuntaan. Tämän vastuun toteuttamisesta johtuvat toimenpiteet tulkitaan vapaaehtoiseksi panokseksi kestävään kehitykseen.

Yritysten yhteiskuntavastuu viittaa kestävän kehityksen kolmeen pilariin ja kattaa siten kaikki yritysten toiminnan ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Kenelle yritysten yhteiskuntavastuun riskinarviointi sopii?

Yritysten yhteiskuntavastuun riskinarviointi on arvokas väline kaikille yrityksille, jotka haluavat käsitellä aktiivisesti omia, erityisiä huolenaiheitaan kestävän kehityksen hallinnassa yleisten markkinavaatimusten lisäksi. Yritysten yhteiskuntavastuun riskinarvioinnissa verrataan monien aloitteiden, standardien ja toimialojen globaalisti merkityksellisiä vaatimuksia sinulle tosiasiallisesti merkityksellisiin kestävyyskysymyksiin ja tarjotaan sinulle räätälöity toimintamatriisi.

DQS:n CSR-riskinarvioinnissa keskitytään yrityksesi todellisiin tarpeisiin. Ajankohtainen esimerkki on Saksan toimitusketjulaki eli due diligence -laki. Vuodesta 2023 alkaen uusi laki asettaa tietyt yritykset vastuuseen ihmisoikeus- ja ympäristörikkomuksista toimitusketjussaan. Välittömässä toimitusketjussa olevat kestävyysriskit on tunnistettava ja hallittava aktiivisesti tulevaisuudessa.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Prozessorientierung
Loading...

Toimittajien tehokkaat tarkastukset

Yritysten yhteiskuntavastuun riskinarviointia voidaan käyttää myös toimittajien auditoinneissa. Se perustuu noin 100 aiheen ja alateeman koosteeseen, joka on koottu yli 50 maailmanlaajuisesti tunnustetun standardin ja alan ratkaisun vaatimuksista.

Tästä saadaan noin 4 000 yksittäistä vaatimusta tai kysymystä sisältävä tietokokonaisuus, josta sinua koskevat näkökohdat priorisoidaan yhdessä kanssasi erityisseminaareissa ja -seminaareissa. Siirrettynä matriisiksi, esimerkiksi lämpökartaksi, voidaan havainnollistaa tai johtaa eri aiheiden tärkeysaste organisaatiollesi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Mehrwert
Loading...

Miksi CSR-auditointi on hyödyllinen yrityksellesi?

Yritysten yhteiskuntavastuun auditointi määrittelee erityiset riskit ja kestävyyskysymykset ja luo samalla lisää avoimuutta suuntautumalla kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin. Ankkuroimalla kestävän kehityksen aiheet tiukasti yritykseen vahvistat työntekijöidesi tietoisuutta yhteiskuntavastuusta ja saat varmuutta markkinoiden vaatimuksiin.

Business28.png
Loading...

Miten yritysvastuuriskien arviointi toimii?

Ensin tunnistetaan olemassa olevat tai mahdolliset riskisi olennaisuusanalyysissä, määritetään yrityksesi nykytilanne ja valitaan sinulle merkitykselliset kestävyysvaatimukset. Yhdestä useampaan päivään kestävässä työpajassa määritellään ja arvioidaan yritysten yhteiskuntavastuun riskinarvioinnin laajuus, yrityskohtaiset yhteiskuntavastuun aiheet ja sidosryhmät.

Tehtävänäsi on nyt kuroa umpeen kuilu nykyisen ja tavoitellun kypsyystason välillä sopivien toimenpiteiden avulla. Tätä varten määrittelet halutut tulokset ja tavoitteet ja kokoat - sisäisesti sovitut - avoimet kohdat. Tuloksena on yksilöllinen kysymys- ja tehtäväluettelo, joka on ulkoisen arvioinnin kohteena.

Kolmannessa vaiheessa yrityskohtaiset näkökohdat arvioidaan puolueettomasti ja objektiivisesti kansainvälisesti tunnustettujen standardien perusteella.

Jos hyväksytte arvioinnin, saatte todisteeksi todistuksen, johon halutessanne merkitään kypsyystaso saavutetun pistemäärän muodossa. Todistuksen voimassaoloaika määritellään sopimuksen mukaan.

Banking13.png
Loading...

Mitä CSR-auditointi maksaa?

Yrityskohtaisten kestävyyskysymysten ja niihin liittyvien riskien tunnistamiseen tähtäävä yritysten yhteiskuntavastuun auditointi on hyvin yksilöllinen prosessi ja vaatii huolellista valmistelua. Aloitetaan vuoropuhelu, jotta saamme teiltä lisätietoja. Laadimme mielellämme luotettavan, tarpeisiisi räätälöidyn tarjouksen.

Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

  • Arvoa lisääviä näkemyksiä yrityksesi kestävyystoimista
  • Yli 35 vuoden kokemus prosessien auditoinnista ja johtamisjärjestelmien sertifioinnista
  • Auditoijat, joilla on käytännön kokemusta ja korkeatasoista toimialan asiantuntemusta
  • Kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit
  • Asiantuntijoidemme henkilökohtaista, sujuvaa tukea - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän

Pyydä tarjous

Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, markku.siivonen@dqs.fi, puhelin 0400 455 292

Laadimme sinulle mielellämme yksilöllisen tarjouksen.