Održiva poslovna praksa

Prakticiranje održivosti znači i da vaša organizacija preuzima odgovornost unutar opskrbnog lanca i upravlja postojećim rizicima. Želite li pokazati svoje aktivnosti održivosti i pokazati dionicima da učinkovito provodite ekonomske, ekološke i društvene mjere? Onda je DOP audit (audit društveno odgovornog poslovanja) pravo rješenje za vašu organizaciju.

Veća transparentnost kroz usklađivanje s međunarodno priznatim standardima održivosti

Snažna percepcija vašeg učinka DOP-a i jačanje vaše tržišne pozicije

Vrijedan alat za samoprocjenu i upravljanje dobavljačima

Auditirani procesi učinkovito ispunjavaju zahtjeve tržišta

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Procjena rizika DOP-a: informacije o standardu

Procjena rizika DOP-a provodi se putem audita DOP-a s koji provodi renomirano certifikacijsko tijelo poput DQS-a. Procjena rizika DOP-a usredotočuje se na stvarne potrebe vaše organizacije. Rizici se identificiraju na temelju sveobuhvatnog pregleda. Kako biste njima mogli upravljati, za vas izdvajamo bitne aspekte i zahtjeve iz najrelevantnijih standarda održivosti na tržištu.

Usredotočeni smo na sljedeća pitanja:

  • Što žele tržište, kupci i vaše zainteresirane strane?
  • Kako upravljate i nadzirete svoje opskrbne lance?
  • Kako osiguravate usklađenost?

Odgovori predstavljaju vaš profil DOP-a, koji sadrži status quo s jedne strane i prethodno odabrane zahtjeve s druge strane. Usklađenost s ovim zahtjevima utvrdit će se naknadno auditom DOP-a na licu mjesta.

Kao dokaz vaša organizacija dobiva certifikat koji (po želji) pokazuje i stupanj usklađenosti.

Više
Manje 
Grundsätze
Loading...

Što je DOP?

DOP (Društveno odgovorno poslovanje) se odnosi na odgovornost koju organizacije imaju za utjecaj svog poslovanja na društvo. Mjere koje proizlaze iz te odgovornosti predstavljaju dobrovoljan doprinos održivom razvoju.

DOP se odnosi na tri stupa održivosti te time obuhvaća sve ekološke, ekonomske i društvene aspekte korporativnih aktivnosti.

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Kome je namijenjena Procjena rizika DOP-a?

Procjena rizika društveno odgovornog poslovanja vrijedan je alat za sve organizacije koje žele aktivno rješavati vlastita, specifična pitanja u upravljanju održivošću izvan općih zahtjeva tržišta. Procjena rizika DOP-a uspoređuje globalno relevantne zahtjeve brojnih inicijativa, standarda i industrija s pitanjima održivosti koja su za vas stvarno relevantna te vam daje prilagođenu matricu djelovanja.

Kod Procjene rizika DOP-a DQS je usredotočen na stvarne potrebe vaše organizacije. Aktualni primjer je njemački Zakon o opskrbnom lancu, ili Zakon o dubinskoj analizi. S početkom 2023. godine prema novom zakonu će određene organizacije snositi odgovornost za kršenje ljudskih prava i zaštitu okoliša. Mora se identificirati rizike održivosti u neposrednom opskrbnom lancu te njima aktivno upravljati.

Više
Manje 
Prozessorientierung
Loading...

Učinkoviti auditi dobavljača

Procjena rizika DOP-a može se koristiti i za audite dobavljača. Temelji se na kompilaciji od približno 100 tema i podtema, sastavljenih od zahtjeva preko 50 globalno priznatih standarda i industrijskih rješenja.

Iz toga se izvodi skup podataka s oko 4000 pojedinačnih zahtjeva ili pitanja, iz kojih se zajedno s vama na posebnim radionicama i seminarima određuju prioritetni aspekti koji se odnose na vas. Nakon unosa u matricu, na primjer u toplotnu kartu, može se ilustrirati ili izvesti stupanj važnosti različitih tema za vašu organizaciju.

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Zašto je audit DOP-a koristan za vašu organizaciju?

Auditom društveno odgovornog poslovanja definiraju se vaši specifični rizici i pitanja održivosti, istovremeno stvarajući više transparentnosti na temelju međunarodno priznatih standarda. Pouzdanom provedbom svojih tema održivosti u organizaciji, jačate svijest svojih zaposlenika o društvenoj odgovornosti i stječete sigurnost u suočavanju sa zahtjevima tržišta.

Business28.png
Loading...

Kako izgleda Procjena rizika DOP-a?

Najprije se u analizi materijalnosti identificiraju vaši postojeći ili potencijalni rizici, utvrđuje se status quo vaše organizacije i odabiru se zahtjevi održivosti relevantni za vas. Na radionici koja traje od jednog do nekoliko dana definiraju se i ocjenjuju opseg procjene rizika DOP-a, teme DOP-a specifične za organizaciju i zainteresirane strane.

Vaš je zadatak sada ukloniti jaz između postojeće i ciljane razine zrelosti, uz pomoć prikladnih mjera. Da biste to učinili, definirate željene rezultate i ciljeve te sastavite - interno dogovorene - otvorene točke. Rezultat je individualni katalog pitanja i zadataka koji je predmet vanjske evaluacije.

U trećem koraku se odvija neutralna i objektivna procjena aspekata specifičnih za vašu organizaciju na temelju međunarodno priznatih standarda.

Ako je procjena uspješna, kao dokaz dobivate certifikat koji će, ako želite, sadržavati stupanj zrelosti u obliku ostvarenog broja bodova. Razdoblje valjanosti certifikata određuje se sporazumno.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta audit DOP-a?

Audit DOP-a radi utvrđivanja pitanja održivosti specifičnih za organizaciju i povezanih rizika vrlo je individualan proces i zahtijeva pažljivu pripremu. Razgovor saznajemo više o vašim potrebama. Rado ćemo pripremiti pouzdanu ponudu prilagođenu vašim potrebama.

 

Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas

  • Vrijedan uvid u aktivnosti održivosti vaše organizacije
  • Više od 35 godina iskustva u auditiranju procesa i certificiranju sustava upravljanja
  • Auditori s praktičnim iskustvom i visokom razinom stručnosti u industriji
  • Međunarodno priznati certifikati

 

  • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
  • Pojedinačne ponude s fleksibilnim uvjetima ugovora bez skrivenih troškova
Više
Manje 
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu.