Udržitelnost se vyplatí - je to tak jednoduché. Těm, kteří o tom stále pochybují, doporučujeme přečíst si metastudii From the Stockholder to the Stakeholder(2015): 88 % vědeckých analýz ukazuje, že společnosti s důkladným řízením udržitelnosti mohou v průměru dosahovat lepších provozních a finančních výsledků než ostatní.

Pro ty, kteří považují udržitelnost za příležitost, bude DQS tím správným sparingpartnerem pro transformaci. Díky robustním auditům umožníme transparentnost, podpoříme důvěru ve vaši organizaci a vytvoříme základ pro informované rozhodování - pro management, investory, kupující, věřitele a další zainteresované strany.

Řízení životního prostředí

Od těžby a nákupu surovin až po hotový výrobek: Naše portfolio environmentálního hodnocení pokrývá celý hodnotový řetězec. Vždy dohlížíme na váš systém environmentálního řízení.

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Systém environmentálního managementu - dokonalý průvodce

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Rizika a příležitosti v normě ISO 14001 - Co norma vyžaduje?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Environmentální aspekty - Co norma vyžaduje?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Závazné povinnosti v normě ISO 14001 - Co norma vyžaduje?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

ISO 14001 a SDG: globální cíle udržitelnosti v centru pozornosti

Blog
risikomanagement-header-blog-dqs-aufgestellte holzkloetze domino
Loading...

Řízení kontinuity podnikání - systém řízení odolnosti

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

AA1000 - Ověřování zpráv o udržitelnosti

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT, CSRD-Richtlinie
Loading...

Přísnější požadavky na vykazování CSR v EU od roku 2023: Bude externí audit povinný?

Blog
UNANGEKÜNDIGTE AUDITS ,UNANGEKÜNDIGTE AUDITS BRCGS und IFS
Loading...

Neohlášené audity povinné pro IFS a BRCGS

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

"Minimální kvóta recyklovaných plastů" od roku 2025 - co to znamená pro průmysl?

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

Oběhové hospodářství: Certifikace s ISCC Plus

Blog
ISO 46001 ZERTIFIZIERUNG, WASSEREFFIZIENZ-MANAGEMENTSYSTEME
Loading...

Certifikace ISO 46001 pro systémy řízení efektivního využívání vody

Blog
NACHHALTIGE PRODUKTE, ISCC PLUS
Loading...

Od obnovitelné suroviny k udržitelnému výrobku: ISCC Plus pro potraviny, krmiva, obaly a chemikálie.

Blog
fernaudit-header-blog-dqs-digitale vernetzung weltweit
Loading...

Audit na dálku - předpoklady, možnosti a omezení

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Zlepšování vlivu na životní prostředí - co norma vyžaduje?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Rozsah platnosti normy ISO 14001 - Co norma vyžaduje?

Blog
service-excellence-beispiele-dqs-gemalte sonne im sand
Loading...

Model EFQM 2020: Nový impuls pro excelenci

Energetický management

Zvýšení energetické účinnosti, snížení nákladů na energii a zároveň úspora daní - to je možné díky systému energetického managementu.

Blog
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

SDG a ISO 50001: Dosahování cílů udržitelnosti

Blog
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

Systém energetického managementu podle ISO 50001

Správa klimatu

Pro omezení změny klimatu je nezbytné snížit emise skleníkových plynů. Pro spolehlivou datovou základnu jsou nezbytné mezinárodní standardy pro kvantifikaci a ověřování skleníkových plynů.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Řízení klimatu - Využití synergií norem ISO

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Klimaticky neutrální organizace - jak toho lze dosáhnout?

Blog
ISO 14091, ISO 14091 Standard
Loading...

Pochopení a hodnocení rizik a důsledků změny klimatu - ISO 14091

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 14064-1 - Skleníkové plyny

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Stanovení inventury skleníkových plynů podle normy ISO 14064-1

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Zavedení řízení klimatu: Příklad z Německa

Sociální audity v dodavatelském řetězci

Na pozadí rostoucí regulace nabývá hodnocení dodavatelů na významu. Společnosti mají povinnost identifikovat, předcházet a napravovat skutečné a potenciální dopady své činnosti na lidská práva. Pokud jde o zajištění bezpečných a spravedlivých pracovních podmínek, žádné opatření není lepší než audit na místě.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Hodnocení dodavatelů z hlediska udržitelnosti - šest nejdůležitějších otázek

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Udržitelné řízení dodavatelského řetězce pomocí auditů dodavatelů

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Lidská práva: Rozšířené zprávy, více náležité péče

Blog
LKSG, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (německý LkSG) byl přijat - co by měly společnosti zvážit

Blog
MENSCHENRECHTLICHE SORGFALTSPFLICHT, SOZIALAUDIT
Loading...

Provádění náležité péče v oblasti lidských práv: Jakou roli hrají sociální audity?

Blog
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Kompetence auditorů v sociálních auditech - co pro vás může znamenat APSCA

Blog
National Action Plan (NAP), MANDATORY HUMAN RIGHTS
Loading...

Zákon o dodavatelském řetězci a náležitá péče v oblasti lidských práv: Co bude dál?

Blog
SOZIALAUDIT, SOZIALAUDIT LIEFERANTEN
Loading...

Sociální audity: Jak ulehčit svým dodavatelům?

Blog
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

Certifikace ISO 28000 - Případová studie pro větší bezpečnost v dodavatelském řetězci

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Řízení dodavatelů - systémově udržitelné

Vykazování udržitelnosti a ukazatele ESG

To, zda reporting udržitelnosti přináší vašemu podnikání významnou přidanou hodnotu, závisí především na důvěryhodnosti a relevanci vaší zprávy. Pro investory, věřitele a obchodní vazby je nezávislé ověření ze strany DQS důkazem odolnosti reportingu udržitelnosti.

Blog
Norm ISOIEC 17029, ISOIEC 17029
Loading...

Ověřování a validace: Proč je nová norma ISO/IEC 17029 tak důležitá?

Blog
ISO 28000, ISO 28000:2022
Loading...

ISO 28000:2022 nyní zveřejněna: změny a harmonogram revize

Blog
NORM ISO 22301, ISO 22301
Loading...

Revize normy ISO 22301: Jaké změny se chystají?

Blog
GRI-STANDARD ,GRI Berichterstattung
Loading...

Revize univerzálních standardů GRI: Přehled nejdůležitějších změn a váš dopad

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Udržitelnost: Zásadní aktualizace standardu zásad odpovědnosti AA1000.

Blog
GRI SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS, Global Reporting Initiative
Loading...

Novinka: Standardy GRI pro vykazování udržitelného rozvoje - přehled hlavních změn

Blog
WASTE STANDARD, GRI 306
Loading...

Odpad jako příležitost - GRI zveřejňuje 306: Standard pro odpady

Blog
GRI-PILOTPROJEKT, Global Reporting Initiative
Loading...

Pilotní projekt GRI: První odvětvový standard pro zemědělství, rybolov a akvakulturu

Blog
CLIMATE BONDS STANDARD, CLIMATE BONDS
Loading...

Standard klimatických dluhopisů se dále vyvíjí

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Povinnost podávat zprávy o CSR: Evropská komise zveřejnila pokyny

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Taxonomie - Evropský klasifikační systém pro udržitelné hospodaření

Blog
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

Posiluje se povinnost EU podávat zprávy

Blog
GREEN BOND STANDARD,  EU GREEN BOND STANDARD
Loading...

Jak chce EU financovat ochranu klimatu - Standard zelených dluhopisů EU

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Povinnost podávat zprávy o CSR: Jak mohou dozorčí rady splnit svou "povinnost přezkumu"?

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Taxonomie EU: Co to znamená pro podniky?

Blog
EUROPÄISCHE LIEFERKETTENGESETZ, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Evropský zákon o dodavatelském řetězci: Srovnání s německým zákonem o náležité péči v dodavatelském řetězci.

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Ověření Zprávy o udržitelnosti společnosti Symrise 2021 úspěšně dokončeno

Blog
Prüfung Nachhaltigkeitsbericht Landis+Gyr
Loading...

Externí audit zprávy o udržitelnosti společnosti Landis+Gyr: Úspěšná premiéra

Udržitelné zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek je pro mnoho společností nejdůležitějším nástrojem ke snížení jejich dopadu na lidi a životní prostředí. Různé studie ukázaly, že rizika související s lidskými právy a životním prostředím se projevují zejména v prvních fázích hodnotového řetězce, například při těžbě surovin. Různé odvětvové iniciativy umožňují také malým a středním podnikům uplatňovat vliv a zmírňovat rizika.

Blog
ISO 20400 STANDARD ISO 20400
Loading...

Udržitelné zadávání veřejných zakázek: Vše, co potřebujete vědět o nové normě ISO 20400

Blog
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

Vzdálený audit SMETA: Virtuální hodnocení Sedex

Blog
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Představujeme: Nový standard BRCGS pro etický obchod a odpovědné získávání zdrojů

Blog
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex aktualizuje svou koncepci sociálního auditu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Když řídíte firmu, jednáte zodpovědně za své zaměstnance. Jejich fyzické a duševní zdraví je také základem úspěchu vaší společnosti. Vždyť jen zdraví a spokojení zaměstnanci mohou zůstat motivovaní a výkonní i při rostoucím pracovním zatížení.

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Úspěšná implementace ISO 45001

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a dodržování předpisů: odstraňování nedostatků

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Komunikace o potřebách bezpečnosti práce - Důležité otázky a odpovědi

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - nové pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během Covid-19

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Systém řízení BOZP podle ISO 45001

Dodržování předpisů a due diligence

Audity shody hrají zásadní roli v rámci komplexního přístupu k řízení rizik. Zapojení nezávislého odborníka vám pomůže systematicky strukturovat řízení shody a odstranit případné nedostatky. Důvěryhodnost výsledků auditu do značné míry závisí na bezúhonnosti a zkušenostech certifikačního orgánu - proto je DQS tou správnou volbou.

Blog
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Usnadněte si řízení rizik s revidovanou normou ISO 31001:2018

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Boj proti korupci: Osm dobrých důvodů pro certifikaci ISO 37001

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Boj proti korupci: Vivo Energy získala první certifikát ISO 37001

Certifikace udržitelnosti

Ověřitelnost a odolnost udržitelnosti: To je smyslem nezávislé certifikace. Ve společnosti DQS se zaměřujeme na standardy, které mají skutečný význam - pro vaši společnost, životní prostředí i společnost.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Společenská odpovědnost firem - doloženo certifikátem