Udržitelnost se vyplatí - je to tak jednoduché. Těm, kteří o tom stále pochybují, doporučujeme přečíst si metastudii From the Stockholder to the Stakeholder(2015): 88 % vědeckých analýz ukazuje, že společnosti s důkladným řízením udržitelnosti mohou v průměru dosahovat lepších provozních a finančních výsledků než ostatní.

Pro ty, kteří považují udržitelnost za příležitost, bude DQS tím správným sparingpartnerem pro transformaci. Díky robustním auditům umožníme transparentnost, podpoříme důvěru ve vaši organizaci a vytvoříme základ pro informované rozhodování - pro management, investory, kupující, věřitele a další zainteresované strany.

Řízení životního prostředí

Od těžby a nákupu surovin až po hotový výrobek: Naše portfolio environmentálního hodnocení pokrývá celý hodnotový řetězec. Vždy dohlížíme na váš systém environmentálního řízení.

Blog
service-excellence-beispiele-dqs-gemalte sonne im sand
Loading...

Model EFQM 2020: Nový impuls pro excelenci

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Rozsah platnosti normy ISO 14001 - Co norma vyžaduje?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Zlepšování vlivu na životní prostředí - co norma vyžaduje?

Blog
remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Audit na dálku - předpoklady, možnosti a omezení

Blog
NACHHALTIGE PRODUKTE, ISCC PLUS
Loading...

Od obnovitelné suroviny k udržitelnému výrobku: ISCC Plus pro potraviny, krmiva, obaly a chemikálie.

Blog
ISO 46001 ZERTIFIZIERUNG, WASSEREFFIZIENZ-MANAGEMENTSYSTEME
Loading...

Certifikace ISO 46001 pro systémy řízení efektivního využívání vody

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

Oběhové hospodářství: Certifikace s ISCC Plus

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

"Minimální kvóta recyklovaných plastů" od roku 2025 - co to znamená pro průmysl?

Blog
UNANGEKÜNDIGTE AUDITS ,UNANGEKÜNDIGTE AUDITS BRCGS und IFS
Loading...

Neohlášené audity povinné pro IFS a BRCGS

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT, CSRD-Richtlinie
Loading...

Přísnější požadavky na vykazování CSR v EU od roku 2023: Bude externí audit povinný?

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

AA1000 - Ověřování zpráv o udržitelnosti

Blog
risikomanagement-header-blog-dqs-aufgestellte holzkloetze domino
Loading...

Řízení kontinuity podnikání - systém řízení odolnosti

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

ISO 14001 a SDG: globální cíle udržitelnosti v centru pozornosti

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Závazné povinnosti v normě ISO 14001 - Co norma vyžaduje?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Environmentální aspekty - Co norma vyžaduje?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Rizika a příležitosti v normě ISO 14001 - Co norma vyžaduje?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Systém environmentálního managementu - dokonalý průvodce

Energetický management

Zvýšení energetické účinnosti, snížení nákladů na energii a zároveň úspora daní - to je možné díky systému energetického managementu.

Blog
iso-50005-implement-energy-management-dqs-solar panels field at sunset
Loading...

ISO 50005 - Zavedení systému managementu hospodaření s energií

Blog
iso-50001-certification-dqs-shutterstock-1552051517.jpg
Loading...

Snižte spotřebu energie pomocí normy ISO 50001 a zaveďte efektivní a udržitelný podnik

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Významná spotřeba energie (SEU): Důležitá páka pro úspěšný energetický management

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Systém energetického managementu podle ISO 50001

Blog
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

SDG a ISO 50001: Dosahování cílů udržitelnosti

Správa klimatu

Pro omezení změny klimatu je nezbytné snížit emise skleníkových plynů. Pro spolehlivou datovou základnu jsou nezbytné mezinárodní standardy pro kvantifikaci a ověřování skleníkových plynů.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Neutralita CO2: Jak jí dosáhnout

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Zavedení řízení klimatu: Příklad z Německa

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Stanovení inventury skleníkových plynů podle normy ISO 14064-1

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 14064-1 - Skleníkové plyny

Blog
ISO 14091, ISO 14091 Standard
Loading...

Pochopení a hodnocení rizik a důsledků změny klimatu - ISO 14091

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Klimaticky neutrální organizace - jak toho lze dosáhnout?

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Řízení klimatu - Využití synergií norem ISO

Sociální audity v dodavatelském řetězci

Na pozadí rostoucí regulace nabývá hodnocení dodavatelů na významu. Společnosti mají povinnost identifikovat, předcházet a napravovat skutečné a potenciální dopady své činnosti na lidská práva. Pokud jde o zajištění bezpečných a spravedlivých pracovních podmínek, žádné opatření není lepší než audit na místě.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Řízení dodavatelů - systémově udržitelné

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

CSR - Udržitelnost v dodavatelském řetězci

Blog
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

Certifikace ISO 28000 - Případová studie pro větší bezpečnost v dodavatelském řetězci

Blog
SOZIALAUDIT, SOZIALAUDIT LIEFERANTEN
Loading...

Sociální audity: Jak ulehčit svým dodavatelům?

Blog
National Action Plan (NAP), MANDATORY HUMAN RIGHTS
Loading...

Zákon o dodavatelském řetězci a náležitá péče v oblasti lidských práv: Co bude dál?

Blog
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Kompetence auditorů v sociálních auditech - co pro vás může znamenat APSCA

Blog
MENSCHENRECHTLICHE SORGFALTSPFLICHT, SOZIALAUDIT
Loading...

Provádění náležité péče v oblasti lidských práv: Jakou roli hrají sociální audity?

Blog
LKSG, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (německý LkSG) byl přijat - co by měly společnosti zvážit

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Lidská práva: Rozšířené zprávy, více náležité péče

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Udržitelné řízení dodavatelského řetězce pomocí auditů dodavatelů

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Hodnocení dodavatelů z hlediska udržitelnosti - šest nejdůležitějších otázek

Vykazování udržitelnosti a ukazatele ESG

To, zda reporting udržitelnosti přináší vašemu podnikání významnou přidanou hodnotu, závisí především na důvěryhodnosti a relevanci vaší zprávy. Pro investory, věřitele a obchodní vazby je nezávislé ověření ze strany DQS důkazem odolnosti reportingu udržitelnosti.

Blog
ESRS Schulung: Einsteiger- und Anwendertrainings – Fit für die CSRD
Loading...

Školení ESRS: Kurzy pro informovanost a praktiky - vhodné pro CSRD

Blog
CSRD für Unternehmen Schwellenwerte und Zeitplan
Loading...

CSRD - Kterých společností se týká a kdy začíná? Prahové hodnoty a harmonogram

Blog
Nachhaltigkeitsberichtpflicht CSRD
Loading...

Povinnost podávat zprávy o udržitelnosti - Co znamená směrnice o udržitelnosti podniků (CSRD) pro mou společnost?

Blog
Prüfung Nachhaltigkeitsbericht Landis+Gyr
Loading...

Externí audit zprávy o udržitelnosti společnosti Landis+Gyr: Úspěšná premiéra

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Ověření Zprávy o udržitelnosti společnosti Symrise 2021 úspěšně dokončeno

Blog
EUROPÄISCHE LIEFERKETTENGESETZ, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Evropský zákon o dodavatelském řetězci: Srovnání s německým zákonem o náležité péči v dodavatelském řetězci.

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Taxonomie EU: Co to znamená pro podniky?

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Povinnost podávat zprávy o CSR: Jak mohou dozorčí rady splnit svou "povinnost přezkumu"?

Blog
GREEN BOND STANDARD,  EU GREEN BOND STANDARD
Loading...

Jak chce EU financovat ochranu klimatu - Standard zelených dluhopisů EU

Blog
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

Posiluje se povinnost EU podávat zprávy

Blog
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Taxonomie - Evropský klasifikační systém pro udržitelné hospodaření

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Povinnost podávat zprávy o CSR: Evropská komise zveřejnila pokyny

Blog
CLIMATE BONDS STANDARD, CLIMATE BONDS
Loading...

Standard klimatických dluhopisů se dále vyvíjí

Blog
GRI-PILOTPROJEKT, Global Reporting Initiative
Loading...

Pilotní projekt GRI: První odvětvový standard pro zemědělství, rybolov a akvakulturu

Blog
WASTE STANDARD, GRI 306
Loading...

Odpad jako příležitost - GRI zveřejňuje 306: Standard pro odpady

Blog
GRI SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS, Global Reporting Initiative
Loading...

Novinka: Standardy GRI pro vykazování udržitelného rozvoje - přehled hlavních změn

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Udržitelnost: Zásadní aktualizace standardu zásad odpovědnosti AA1000.

Blog
GRI-STANDARD ,GRI Berichterstattung
Loading...

Revize univerzálních standardů GRI: Přehled nejdůležitějších změn a váš dopad

Blog
NORM ISO 22301, ISO 22301
Loading...

Revize normy ISO 22301: Jaké změny se chystají?

Blog
ISO 28000, ISO 28000:2022
Loading...

ISO 28000:2022 nyní zveřejněna: změny a harmonogram revize

Blog
Norm ISOIEC 17029, ISOIEC 17029
Loading...

Ověřování a validace: Proč je nová norma ISO/IEC 17029 tak důležitá?

Udržitelné zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek je pro mnoho společností nejdůležitějším nástrojem ke snížení jejich dopadu na lidi a životní prostředí. Různé studie ukázaly, že rizika související s lidskými právy a životním prostředím se projevují zejména v prvních fázích hodnotového řetězce, například při těžbě surovin. Různé odvětvové iniciativy umožňují také malým a středním podnikům uplatňovat vliv a zmírňovat rizika.

Blog
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex aktualizuje svou koncepci sociálního auditu

Blog
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Představujeme: Nový standard BRCGS pro etický obchod a odpovědné získávání zdrojů

Blog
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

Vzdálený audit SMETA: Virtuální hodnocení Sedex

Blog
ISO 20400 STANDARD ISO 20400
Loading...

Udržitelné zadávání veřejných zakázek: Vše, co potřebujete vědět o nové normě ISO 20400

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Když řídíte firmu, jednáte zodpovědně za své zaměstnance. Jejich fyzické a duševní zdraví je také základem úspěchu vaší společnosti. Vždyť jen zdraví a spokojení zaměstnanci mohou zůstat motivovaní a výkonní i při rostoucím pracovním zatížení.

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Systém řízení BOZP podle ISO 45001

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během Covid-19

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Komunikace o potřebách bezpečnosti práce - Důležité otázky a odpovědi

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a dodržování předpisů: odstraňování nedostatků

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Úspěšná implementace ISO 45001

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Řízení bezpečnosti práce - systematicky účinné

Dodržování předpisů a due diligence

Audity shody hrají zásadní roli v rámci komplexního přístupu k řízení rizik. Zapojení nezávislého odborníka vám pomůže systematicky strukturovat řízení shody a odstranit případné nedostatky. Důvěryhodnost výsledků auditu do značné míry závisí na bezúhonnosti a zkušenostech certifikačního orgánu - proto je DQS tou správnou volbou.

Blog
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Certifikace ISO 37001: záruka integrity a etiky v podnikání

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Boj proti korupci: Vivo Energy získala první certifikát ISO 37001

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Boj proti korupci: Osm dobrých důvodů pro certifikaci ISO 37001

Blog
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Usnadněte si řízení rizik s revidovanou normou ISO 31001:2018

Certifikace udržitelnosti

Ověřitelnost a odolnost udržitelnosti: To je smyslem nezávislé certifikace. Ve společnosti DQS se zaměřujeme na standardy, které mají skutečný význam - pro vaši společnost, životní prostředí i společnost.