Společnost Symrise, jeden z největších světových výrobců vůní, aromat, kosmetických základů, účinných látek a funkčních složek, již posedmé v řadě pověřila společnost DQS ověřením své zprávy o udržitelnosti. Po intenzivním přezkoumání došli naši auditoři k závěru, že zpráva prezentuje výsledky společnosti v oblasti udržitelnosti vysoce transparentním a důvěryhodným způsobem.

Jako společnost kótovaná na burze podléhá Symrise AG nejen tzv. povinnosti podávat zprávy o CSR, ale má také sama zájem informovat investory, zákazníky a obchodní partnery o svých výsledcích v oblasti udržitelnosti. Kromě podnikové zprávy proto společnost Symrise každoročně zveřejňuje bilanci udržitelného rozvoje v souladu se standardy GRI.

Audit provedený nezávislým orgánem, jako je DQS, je osvědčeným způsobem, jak zajistit důvěryhodnost zpráv o udržitelnosti.

Proces ověřování

Zpráva o udržitelnosti společnosti Symrise je v souladu se standardy GRI Global Reporting Initiative zveřejněnými na podzim 2016 ve variantě "komplexní". To znamená, že společnost Symrise zveřejňuje všechny relevantní informace a odpovídá za všechny podstatné aspekty své výkonnosti v oblasti udržitelnosti.

V průběhu roku již byly namátkově kontrolovány klíčové údaje na různých mezinárodních pracovištích. Společnost Symrise využila celosvětovou síť kvalifikovaných auditorů DQS. Místní auditoři byli nasazeni mimo jiné v Jihoafrické republice, Egyptě, na Madagaskaru, v Austrálii, Japonsku, Brazílii a USA. Vrcholem hodnocení byl audit s týmem pro udržitelný rozvoj podniku v Holzmindenu.

Audit vycházel z auditorského standardu AA1000, který definuje požadavky na audit zpráv o udržitelném rozvoji. Audit zprávy společnosti Symrise odpovídá tzv. ujištění typu 2, které se skládá ze dvou složek:

  • Audit přístupů k řízení a dodržování zásad vykazování.
  • Audit všech zveřejňovaných informací týkajících se vlivu na životní prostředí a udržitelnost s ohledem na úplnost a relevanci. To zahrnuje klíčové údaje, ukazatele a další nefinanční údaje.

Ověření se týkalo všech nefinančních klíčových údajů a zveřejňovaných informací za období od ledna do prosince 2021.

Výsledek: V roce 2015 bylo provedeno ověření, zda je v souladu s pravidly stanovenými v čl: Prohlášení o věrohodnosti

Na základě výše popsané metodiky dospěl auditorský tým k závěru, že Zpráva o udržitelnosti společnosti Symrise prezentuje profil udržitelnosti skupiny vhodným a důvěryhodným způsobem. Společnost DQS potvrzuje, že všechna zveřejněná data a klíčové údaje ve zprávě byly stanoveny s náležitou pečlivostí a že se zpráva celkově vyznačuje vysokou mírou přesnosti.

Behzad Sadegh, vedoucí auditorského týmu, byl ohromen nasazením týmu pro udržitelnost:

Od roku 2015 mám to potěšení každoročně auditovat zprávy o udržitelnosti společnosti Symrise. Každý rok se společnosti Symrise daří stanovovat stále ambicióznější cíle a vykazovat významný pokrok ve všech oblastech transparentnosti.

Behzad Sadegh Vedoucí auditorského týmu

Dr. Helmut Frieden, který se svým týmem řídí vykazování udržitelnosti ve společnosti Symrise, komentoval úspěšný audit následovně:

Vždy je zarážející vysoká odbornost auditorského týmu a fundované a komplexní prověření našich přístupů k řízení i klíčových údajů o udržitelnosti. Kromě toho oceňuji doporučení, která sahají daleko do budoucnosti a ovlivňují naše strategické plánování.

Dr. Helmut Frieden Vedoucí oddělení pro podávání zpráv o udržitelném rozvoji společnosti Symrise

Prohlášení o věrohodnosti v anglickém jazyce si můžete prohlédnout zde. Celou zprávu o udržitelnosti společnosti Symrise si můžete prohlédnout zde.

O společnosti Symrise

Společnost Symrise je globálním dodavatelem vůní, aromat, kosmetických základních a aktivních složek a funkčních složek. Mezi její zákazníky patří výrobci parfémů, kosmetiky, potravin a nápojů, farmaceutický průmysl a výrobci potravinových doplňků a krmiv pro domácí zvířata.

S tržbami ve výši přibližně 3,8 miliardy eur ve fiskálním roce 2021 je společnost jedním z předních světových dodavatelů na trhu s vůněmi a příchutěmi. Skupina sídlí v německém Holzmindenu a je zastoupena ve více než 40 zemích Evropy, Afriky, Středního východu, Asie, Spojených států a Latinské Ameriky.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...