Informace o ochraně osobních údajů

Při používání našich webových stránek budou vaše osobní údaje zpracovávány námi jako správcem údajů a uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění stanovených účelů a zákonných povinností.

Tyto informace o ochraně osobních údajů vám poskytují přehled o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány při přístupu na "webové stránky" dostupné na adrese www.dqsglobal.com, při používání vložených formulářů a komunikačních nástrojů nebo při využívání služeb nabízených v rámci portálu MyDQS (formuláře spolu s portálem MyDQS společně dále jen "služby"). Informujeme vás také o vašich právech podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů ("GDPR") a o možnostech, které máte ke správě a ochraně svých osobních údajů.

Pozn: V souvislosti s provozem našich webových stránek a nabídkou našich Služeb využíváme poskytovatele ve třetích zemích nebo s nimi spřízněné a jako globální skupina sami působíme ve třetích zemích, kde není úroveň ochrany osobních údajů shodná s GDPR. Podrobnější informace o opatřeních, která jsme přijali na ochranu vašich osobních údajů, najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Naše webové stránky a služby směřujeme na podnikatele, a proto předpokládáme, že tato opatření jsou dostatečná. Nemáte žádnou právní ani smluvní povinnost poskytnout nám prostřednictvím webových stránek osobní údaje uvedené v těchto informacích o ochraně osobních údajů. Můžete nás také kdykoli kontaktovat e-mailem nebo telefonicky či písemně.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti DQS nebo vašich práv subjektu údajů, můžete se kdykoli obrátit přímo na nás nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto informace o ochraně osobních údajů si můžete stáhnout zde.
.

I.) JMÉNO A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro webové stránky, jakož i pro zpracování v souvislosti s používáním služeb, je správcem

DQS Holding GmbH
August-Schanz-Strasse 21
60433 Frankfurt nad Mohanem
Tel: +49 69 95427 0
Fax: +49 69 95427 111
E-mail: info@dqsglobal.com

"my", "nás" nebo "DQS").

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na e-mailovou adresu dataprotection@dqsglobal.com.
.

II.) KATEGORIE ÚDAJŮ, ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Při poskytování našich webových stránek a služeb zpracováváme osobní údaje z různých zdrojů pro různé účely.

Za prvé se jedná o údaje, které zpracováváme automaticky, zejména z technických důvodů, při přístupu na webové stránky nebo služby pro každého návštěvníka bez ohledu na to, zda tento návštěvník využívá naše služby, kontaktuje nás nebo ne.
Za druhé zpracováváme určité údaje pouze v případě, že se rozhodnete nás kontaktovat nebo využít určité funkce webových stránek či využít služeb, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny. Případně zpracováváme také osobní údaje, které nám od vás poskytnou třetí strany.

A konečně, údaje od vás zpracováváme také pro marketingové účely v souvislosti s naším obchodním vztahem, nebo pokud jste k tomu dříve dali výslovný souhlas. Proti těmto operacím zpracování máte právo kdykoli vznést námitku nebo svůj souhlas odvolat, jakmile jste jej udělili. Zjistěte více o svých právech subjektu údajů.

1. ÚDAJE, KTERÉ AUTOMATICKY ZPRACOVÁVÁME, KDYŽ NAVŠTÍVÍTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Když navštívíte naše webové stránky a používáte naše služby, automaticky zpracováváme údaje o připojení a používání.

Prohlížeč, který používáte na svém zařízení, automaticky odesílá na server našich Webových stránek informace, např. datum a čas přístupu, název a adresu URL navštívené stránky, typ a verzi použitého operačního systému/prohlížeče, webovou stránku, ze které byl přístup uskutečněn (URL odkazu), ale také vaši IP adresu (dohromady "údaje o připojení") a informace o tom, jak s našimi Webovými stránkami a našimi službami pracujete ("údaje o používání"). Pouze na základě těchto údajů vás nemůžeme identifikovat jako jednotlivce.

Údaje o připojení a používání zpracováváme za účelem zajištění bezpečnosti IT a provozu našich systémů, jakož i za účelem prevence nebo odhalení zneužití, zejména podvodů. Kromě toho zpracováváme pseudonymní údaje o používání, abychom mohli analyzovat a neustále zlepšovat výkonnost webových stránek a služeb a odstraňovat chyby, jakož i přizpůsobovat obsah pro vás.

Údaje o připojení a používání dočasně ukládáme do tzv. log souborů a obvykle je po 14 dnech automaticky mažeme.

Údaje o připojení a používání zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na bezpečném, bezproblémovém a pohodlném poskytování a používání našich webových stránek a služeb, čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GDPR.

Soubory cookie a podobné technologie: K automatickému zpracování údajů o používání pro tyto účely používáme také soubory cookie a podobné technologie. Více informací o souborech cookie a jejich používání na Webových stránkách naleznete v informacích o souborech cookie a podobných technologiích na konci těchto informací o ochraně osobních údajů.

Beim Besuch unserer Website und bei der Nutzung unserer Dienste verarbeiten wir automatisch Verbindungs- und Nutzungsdaten.

2. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, KDYŽ VYUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY

Kromě údajů o používání, které zpracováváme o všech návštěvnících webových stránek a uživatelích našich služeb, zpracováváme vaše osobní údaje, pokud nám je aktivně poskytnete při používání našich služeb, např. když použijete naše kontaktní formuláře pro dotazy, registrace nebo objednávky pro obecné dotazy, stížnosti a porušení předpisů, žádosti týkající se našich certifikačních a auditorských služeb, registrace na webináře, semináře a akce, stahování bílých knih nebo informačních balíčků nebo s námi komunikujete prostřednictvím našeho chatu.

Můžeme zpracovávat vaše kontaktní údaje (např. vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo), informace související s vaší odbornou činností, případné fakturační údaje, informace o registraci, smlouvě,- a objednávce, jakož i obsahové údaje, které nám jinak poskytnete prostřednictvím našich služeb (např. podrobnější informace o vašich požadavcích a o vašem podnikání atd.).

Tyto informace zpracováváme, abychom vám umožnili kontaktovat nás a využívat naše služby, pro případné dotazy a odpovědi na vaše dotazy, jakož i pro kontrolu věrohodnosti informací.

Zpracování údajů se provádí v reakci na vaši žádost a je nezbytné pro výše uvedené účely pro plnění smlouvy a předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b) GDPR.

Kromě toho tyto údaje v jednotlivých případech zpracováváme i pro jiné účely. Mezi ně patří například předání vašich osobních údajů přidruženým společnostem v rámci skupiny. Například předáme váš dotaz příslušné společnosti DQS a vašemu zákaznickému poradci, pokud je vaše společnost již naším zákazníkem.

SPECIFICKÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ V SOUVISLOSTI S REGISTRACÍ A POUŽÍVÁNÍM MYDQS

Pod doménou https://www.mydqs.com vám skupina DQS, jakožto společní správci podle článku 26 GDPR, umožňuje registraci do oblasti s omezeným přístupem na heslo (dále jen MyDQS), kde vám mohou být poskytnuty a zpřístupněny certifikáty, potvrzení objednávek, zprávy a další příslušné dokumenty.

Společní správci uzavřeli dohodu podle čl. 26 odst. 1 GDPR, která stanoví závazná pravidla, kdy který správce musí plnit které povinnosti vyplývající z požadavků GDPR.

Výkon práv subjektu údajů ve smyslu článku 15 a násl. GDPR je však možné u každého ze společných správců. To znamená, že můžete například komunikovat, a tedy uplatnit své právo na přístup podle článku 15 GDPR nebo žádost o výmaz podle článku 17 GDPR vůči kterékoli společnosti skupiny DQS. Oslovený subjekt bude následnou interní komunikaci zpracovávat tak, aby vyhověl vašim zákonným požadavkům.

Pokud jde o právo subjektů údajů podat stížnost u dozorového úřadu, je vedoucím orgánem: Hesenský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, tel.: : 0611 1408-0, fax: 0611 1408-900, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de, internet: http://www.datenschutz.hessen.de. Na dozorové orgány se však můžete obrátit také v místě svého sídla.

V této souvislosti zpracováváme přístupové údaje, následné informace v souvislosti s vaší společností, jakož i informace o vašich oprávněních. Pro dokončení registrace je nutné zvolit osobní heslo. To vám ve spojení s vaší e-mailovou adresou (dále společně jen "přístupové údaje") umožní přihlásit se k vašemu uživatelskému účtu MyDQS.

Uživatelé služby MyDQS mohou přidávat další uživatele, jejichž přístupové údaje následně zpracováváme. Když vás přidá uživatel z vaší organizace, obdržíte e-mail s aktivačním odkazem, který můžete použít k aktivaci svého uživatelského účtu. Odkaz má platnost 24 hodin. Pokud nechcete uživatelský účet aktivovat a vaše organizace vám nezašle nový aktivační odkaz, dočasně vytvořený uživatelský účet bude po 48 hodinách automaticky smazán. Po úspěšné registraci mohou uživatelé s oprávněním k zápisu svůj uživatelský účet kdykoli sami odstranit.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby MyDQS z naší strany je prováděno na vaši žádost nebo žádost vaší organizace a je nezbytné pro plnění smluvních závazků s vámi nebo vaší organizací na základě našich oprávněných ekonomických zájmů, čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 2 písm. b) GDPR. 1 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

3. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pokud jste s tím výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a) GDPR, zpracováváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru newsletteru, abychom vám mohli pravidelně zasílat náš newsletter. Bezplatné nahrávky webinářů, bílé knihy nebo informační balíčky nabízíme pouze poté, co jste souhlasili se zasíláním newsletterů od nás. Z odběru newsletterů se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz "Odhlásit odběr" v dolní části newsletteru. Případně můžete kdykoli zaslat žádost o odhlášení e-mailem na adresu info@dqsglobal.com.

Vaši e-mailovou adresu můžeme použít i bez vašeho výslovného souhlasu k zasílání informací o podobných produktech a službách naší společnosti, pokud jste již naším zákazníkem a nevznesli jste námitku proti používání vaší e-mailové adresy, tzv. rozesílání stávajícím zákazníkům. V případě rozesílek stávajícím zákazníkům vycházíme při zpracování vašich osobních údajů z našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GDPR. Zpracování vaší e-mailové adresy za účelem přímého marketingu je tak považováno za oprávněný zájem, který GDPR uznává. Odhlášení odběru je možné kdykoli kliknutím na odkaz "Odhlásit" na konci newsletteru. Případně můžete kdykoli zaslat žádost o odhlášení e-mailem na adresu info@dqsglobal.com.

Soubory cookie a podobné technologie: Pokud a v rozsahu, v jakém jste k tomu při přístupu na naše webové stránky dali výslovný souhlas, používáme pro tyto účely také soubory cookie a podobné technologie pro automatické zpracování údajů o používání. Více informací o souborech cookie a jejich používání na webových stránkách naleznete na konci těchto informací o ochraně osobních údajů v části o souborech cookie a podobných technologiích, jakož i v poskytnuté masce souhlasu, ke které můžete kdykoli přistupovat prostřednictvím zápatí našich webových stránek a spravovat svá nastavení.

III.) PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s pečlivě vybranými poskytovateli služeb, jakož i s obchodními partnery a dalšími společnostmi skupiny DQS na základě smluv, ve kterých se tito poskytovatelé služeb zavazují dodržovat přísné smluvní požadavky na ochranu vašich údajů. V některých případech můžeme údaje sdílet také s třetími stranami, pokud nám to nařídíte vy nebo vaše organizace nebo pokud nám to ukládá zákon.
.

1. INFORMACE O PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje předáváme také do zemí mimo EHP (tzv. "třetí země"), pro které neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně (tzv. "omezené třetí země"). Omezené třetí země neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako EU. Vaše osobní údaje předáváme pouze v případě, že

 • jsou příjemcem poskytnuty odpovídající záruky ochrany osobních údajů v souladu s článkem 46 GDPR (včetně případných dalších požadovaných opatření),
 • jste s předáním výslovně souhlasili poté, co jsme vás informovali o rizicích v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • předání je nezbytné pro plnění smluvních závazků mezi vámi a námi
 • nebo platí jiná výjimka z článku 49 GDPR.

Vhodnými ochrannými opatřeními podle článku 46 GDPR mohou být tzv. standardní smluvní doložky, kterými se příjemce ve třetí zemi s omezeným přístupem zavazuje k dostatečné ochraně údajů, a tím k zajištění úrovně ochrany srovnatelné s GDPR. Standardní smluvní doložky jsou však závazné pouze pro naše smluvní partnery. Proto existuje zbytkové riziko, že státní orgány mohou získat přístup k vašim osobním údajům, aniž by vám proti tomu poskytly účinné právní prostředky.

Upozornění : K výkazům uloženým v MyDQS mohou mít přístup i další uživatelé aktivovaní vaší organizací. Společnost DQS nekontroluje, ze kterých zemí aktivovaní uživatelé přistupují k informacím uloženým v systému MyDQS. V důsledku toho mohou být osobní údaje předávány do zemí mimo EHP. Taková předání zakládáme na nezbytném plnění smluvního vztahu v souvislosti s poskytováním našich služeb v MyDQS.

Pokud používáte službu MyDQS, mohou k údajům, které jsou o vás uloženy, přistupovat také společnosti DQS ve třetích zemích s omezeným přístupem na základě čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy mezi vámi a společností DQS, například pokud spolupracujete se společností DQS ve třetí zemi s omezeným přístupem.
.

2. POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

K nabízení našich webových stránek a služeb využíváme služeb společnosti IBEXA Content Management System Ibexa GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Kolín nad Rýnem, Německo, a také Hubspot, služby společnosti HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 Spojené státy americké. Hubspot používáme také pro zasílání newsletterů.

Naše webové stránky používají službu pro správu souhlasů Usercentrics společnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov, Německo. Pokud nám při návštěvě našich webových stránek udělíte souhlas s nastavením souborů cookie, Usercentrcis zpracovává datum a čas návštěvy, informace o prohlížeči, informace o souhlasu a informace o žádajícím zařízení.

Náš chat poskytujeme s pomocí služby Userlike společnosti Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnem (dále jen "Userlike").

Obsah třetích stran, např. videa, integrujeme do našich webových stránek na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a) GDPR a na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 p. 1 it. f) GDPR, abychom rozšířili funkčnost našich webových stránek pro naše uživatele o služby nabízené jinými poskytovateli. Základní účel je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Používáme komponenty (videa) od společnosti YouTube, LLC. 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA (dále jen "YouTube"), která je součástí společnosti Google. Zpravidla aktivujeme možnost "rozšířeného režimu ochrany osobních údajů", kterou poskytuje YouTube. Podle informací poskytnutých společností YouTube nejsou v "rozšířeném režimu ochrany dat" nastaveny žádné soubory cookie pro analýzu chování uživatelů.

Mezi příjemce vašich osobních údajů patří na základě vašeho předchozího souhlasu také poskytovatelé služeb popsaní v našem formuláři souhlasu s používáním souborů cookie a podobných technologií (například Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Meta Platforms, Inc. (dříve Facebook), One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; LinkedIn Co, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Ca 94943, USA; a Hotjar Ltd Dragonara business center 5th floor, Dragonara road, Paceville St. Julians, STJ 3141), kteří pro nás analyzují údaje o připojení a používání. Podrobné informace o těchto poskytovatelích naleznete v informacích o souborech cookie, webové analytice a dalších sledovacích technologiích na konci těchto zásad ochrany osobních údajů, jakož i ve formuláři souhlasu, který poskytujeme při vstupu na naše webové stránky. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to tak, že se k masce souhlasu opět dostanete přes patičku našich stránek a budete spravovat svá nastavení.

S těmito poskytovateli služeb jsme uzavřeli přísné smluvní dohody o zpracování údajů výhradně v rámci našich pokynů (tzv. dohody o zpracování údajů).

3. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Pokud je to právně přípustné a nutné v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b) nebo f) GDPR pro zahájení nebo realizaci smluvních vztahů s vámi nebo vaší společností, předáváme osobní údaje třetím stranám. Osobní údaje předáváme například nezávislým auditorům za účelem provádění certifikačních a auditorských služeb. Předávané údaje může třetí strana použít pouze pro tyto účely.

Kromě toho vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR;
 • v případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c) GDPR, která se na nás vztahuje;
 • v případě převodu nebo transformace společnosti, jako je fúze, akvizice nebo prodej celého majetku nebo jeho části, ke kterému se tyto informace o ochraně osobních údajů vztahují. V takovém případě budete předem informováni e-mailem a/nebo podobným viditelným oznámením na našich webových stránkách o každé takové změně a použití vašich osobních údajů a o všech možnostech, které máte v souvislosti s vašimi osobními údaji (včetně případného práva vznést námitku proti takovému převodu).

IV.) UCHOVÁVÁNÍ A VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro dokončení naší odpovědi na váš dotaz nebo pro splnění našich smluvních a daňových a obchodněprávních nebo jiných zákonných povinností uchovávat a dokumentovat údaje (zejména z německého obchodního zákoníku (HGB), německého trestního zákoníku (StGB) nebo německého daňového řádu (AO)).

Kontaktní údaje, které jsme získali v souvislosti s nabídkou našich služeb, našich webinářů, seminářů a kongresů nebo jiných smluvních vazeb s vámi, můžeme zpracovávat déle, abychom s vámi mohli zůstat v kontaktu. Proti tomuto ukládání můžete kdykoli vznést námitku.

Údaje o používání v rámci našich služeb uchováváme maximálně po dobu jednoho měsíce.

Osobní údaje v souvislosti s MyDQS zpracováváme až do vymazání vašeho přístupu a po uplynutí této doby, pokud je další uchovávání nezbytné v zájmu vaší organizace v souladu s čl. 6, odst. 1 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, nebo pokud jsme ze zákona povinni uchovávat údaje po delší dobu z důvodu daňových a obchodněprávních povinností uchovávání a dokumentace.

Údaje, které jsme obdrželi na základě vašeho výslovného souhlasu, uchováváme zpravidla do doby, než svůj souhlas odvoláte, ale můžeme je také vymazat, pokud údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jste souhlas udělili, nebo zůstanou delší dobu neaktivní.

V.) VAŠE PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Máte právo

 • v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili. To má za následek, že v budoucnu již nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu;
 • požádat o přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme v souladu s článkem 15 GDPR. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
 • podle článku 16 GDPR požádat bez zbytečného odkladu o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz námi uložených osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle článku 18 GDPR požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu a údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR;
 • podle článku 20 GDPR získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci; a
 • podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s článkem 77 GDPR. Za tímto účelem se můžete zpravidla obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na sídlo naší společnosti. Pro nás je příslušným dozorovým úřadem Hesenský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

INFORMACE O VAŠEM PRÁVU VZNÉST NÁMITKU PODLE ČL. 21 GDPR

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyváženosti zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení čl. 4 odst. 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud vaše námitka směřuje proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu, zpracování okamžitě zastavíme. V tomto případě není nutné uvádět konkrétní právní situaci. To platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.

Pokud si přejete uplatnit své právo vznést námitku, zašlete e-mail na adresu dataprotection@dqsglobal.com stačí zaslat na adresu
.

VI.) DATA ZABEZPEČENÍ

Veškeré údaje, které osobně poskytujete, jsou šifrovány pomocí obecně uznávaného a bezpečného standardu TLS (Transport Layer Security). TLS je bezpečný a osvědčený standard, který se používá například také v internetovém bankovnictví. Zabezpečené spojení TLS poznáte mimo jiné podle připojeného s u http (tj. https.) v adresním řádku vašeho prohlížeče nebo podle symbolu zámku ve spodní části prohlížeče.

Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

INFORMACE O SOUBORECH COOKIE A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍCH

Při používání našich služeb jsou údaje o používání shromažďovány v rámci tzv. sledování webu. To znamená, že chování některých uživatelů může být sledováno pseudonymně za účelem zlepšení a personalizace našich služeb a optimalizace reklamy. K tomuto účelu používáme také soubory cookie a srovnatelné technologie.

Co jsou to soubory cookie? Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informace, které se ukládají do vašeho zařízení používaného k přístupu na stránky. Obvykle se používají k přiřazení určité akce nebo preference na webové stránce uživateli, ale bez identifikace uživatele jako osoby nebo odhalení jeho identity.

Soubory cookie nejsou automaticky dobré nebo špatné, ale stojí za to pochopit, co s nimi můžete dělat, a rozhodovat se o svých údajích.

Používáme následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže: Soubory cookie relace a trvalé soubory cookie.

Soubory cookie relace se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. To platí zejména pro soubory cookie relace. Ukládají takzvané ID relace, pomocí kterého lze různé požadavky z vašeho prohlížeče přiřadit ke společné relaci. To umožňuje rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Trvalé soubory cookie se rovněž uchovávají při zavření prohlížeče a po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie, se automaticky odstraní. Soubory cookie můžete také kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

Prohlížeč můžete před návštěvou našich webových stránek nebo po ní nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby upozornil na odeslání souboru cookie. Obvykle lze tato nastavení spravovat v nastavení vašeho prohlížeče, a to i tak, aby se soubory cookie vůbec nenastavovaly nebo aby se soubory cookie opět mazaly. Váš prohlížeč může mít také funkci anonymního prohlížení. Tyto funkce svého prohlížeče můžete kdykoli použít sami. Pokud jste však nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči standardně zakázali, naše webové stránky nebo služby nemusí správně fungovat.

Kromě souborů cookie používáme ke sledování uživatelů i další technologie. Patří mezi ně například takzvané pixelové značky (známé také jako "web beacons", "GIF" nebo "bugs").

Co jsou to pixelové značky? Pixelové značky jsou průhledné jednopixelové obrázky, které se zobrazují na webových stránkách. Sledují například, zda bylo kliknuto na určitou oblast webové stránky. Po spuštění pixelová značka zaznamená interakci uživatele a může číst nebo nastavovat soubory cookie. Vzhledem k tomu, že pixely často spoléhají na fungování souborů cookie, může vypnutí souborů cookie narušit jejich funkci. Ale i když soubory cookie vypnete, pixely mohou stále detekovat návštěvu webové stránky.

Pixely odesílají na webový server vaši IP adresu, odkazující URL navštívené webové stránky, čas zobrazení pixelu, použitý prohlížeč a informace o dříve nastavených souborech cookie. To umožňuje provádět měření rozsahu a další statistická vyhodnocení, která slouží k optimalizaci našich služeb.

Účely a právní základ

Soubory cookie a podobné technologie používáme jednak k tomu, abychom zlepšili váš zážitek při používání našich webových stránek. Soubory cookie relace používáme například k rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé stránky našich služeb, že jste se již přihlásili ke svému uživatelskému účtu, nebo pro zobrazení nákupního košíku. Ty se automaticky vymažou poté, co opustíte naše stránky.

Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie pro optimalizaci uživatelské přívětivosti, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení po určitou stanovenou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky a budete chtít využívat naše služby, automaticky rozpoznáme, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu. Údaje zpracovávané těmito soubory cookie jsou pro výše uvedené účely nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Na druhou stranu tyto technologie používáme - za předpokladu, že jste k tomu dali souhlas, čl. 6 odst. 1 p.1 .písm. a) GDPR - ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace našich služeb, jakož i k zobrazování reklam na stránkách třetích stran.

Svůj souhlas můžete kdykoli do budoucna odvolat prostřednictvím nástroje pro správu souborů cookie. Tento nástroj můžete kdykoli znovu vyvolat prostřednictvím tlačítka "Nastavení souborů cookie" v dolní části webové stránky a zkontrolovat a upravit nastavení souhlasu.

PŘEHLED VŠECH SOUBORŮ COOKIE A NÁSTROJŮ A SPRÁVA NASTAVENÍ

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou aktuálně platné a byly aktualizovány v březnu 2022.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo vzhledem ke změně právních nebo regulačních požadavků může být nutné tyto informace o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální informace o ochraně osobních údajů jsou kdykoli k dispozici na webových stránkách www.dqsglobal.com/de/datenschutz a můžete si je vytisknout.