Naše vedení

Díky spolehlivým, transparentním a digitálně podporovaným procesům snižujeme nároky našich zákazníků a vytváříme bezproblémovou zkušenost a smysluplnou přidanou hodnotu v celém procesu auditu. Společně s našimi zaměstnanci a auditory v přibližně 60 zemích vyvíjíme inovativní řešení a digitální nástroje, které našim zákazníkům usnadňují práci, aniž by snižovaly kvalitu certifikace. Našim zákazníkům nabízíme zážitek z heuréky, a to jak v procesu auditu, tak ve výsledku.
DQS Holding
Loading...
Ingo M. Rübenach
Generální a výkonný ředitel
Odpovědný především za obchodní oblasti, digitalizaci a CX, finance a řízení lidí ve skupině DQS, kde se svými týmy vytváří základy pro udržitelný růst pomocí inovativních a digitálních řešení.
DQS Holding
Loading...
Michael Drechsel
Výkonný ředitel
Zodpovídá za oblasti související s certifikací a akreditací skupiny DQS, zejména za řízení auditorů a podnikový systém řízení, jakož i za udržitelnost. Společně se svými týmy zajišťuje celosvětové dodržování mezinárodních certifikačních a akreditačních požadavků, čímž zaručuje kvalitu a kompetenci našich auditorů, kteří zajišťují náš růst.

Centrum excelence

V našich třech globálních centrech excelence soustřeďujeme kompetence do rukou našich odborníků na potraviny a udržitelnost, zdravotnické prostředky a bezpečnost IT.
Loading...
Guido Eggers
Centrum excelence pro potraviny a udržitelnost
V těchto dvou segmentech vás naši odborníci z DQS CFS doprovodí na cestě k auditům a hodnocením týkajícím se témat udržitelnosti a potravin.
Ms Uhlemann
Loading...
Sigrid Uhlemann
Centrum excelence pro zdravotnické prostředky
Zde soustřeďujeme své největší odborné znalosti v oblasti certifikace a notifikace systémů řízení a výrobků pro zdravotnický průmysl.
Loading...
Christian Gerling
Centrum excelence pro IT bezpečnost a informační bezpečnost
Pro bezpečnost našich zákazníků nabízí společnost DQS GmbH certifikační produkty v oblasti bezpečnosti IT a standardů bezpečnosti dat.