För sjunde gången i rad har Symrise, en av världens största tillverkare av dofter, aromer, kosmetiska bas- och aktiva ingredienser samt funktionella ingredienser, gett DQS i uppdrag att verifiera sin hållbarhetsrapport. Efter en intensiv granskning drog våra revisorer slutsatsen att rapporten presenterar företagets hållbarhetsresultat på ett mycket transparent och trovärdigt sätt.

Som börsnoterat företag omfattas Symrise AG inte bara av den så kallade rapporteringsskyldigheten för hållbarhetsredovisning, utan har också ett eget intresse av att informera investerare, kunder och affärspartner om sin hållbarhetsutveckling. Utöver företagsrapporten publicerar Symrise därför årligen en hållbarhetsbalans i enlighet med GRI-standarderna.

En revision av ett oberoende organ som DQS är ett beprövat sätt att säkerställa hållbarhetsrapporternas trovärdighet.

Verifieringsprocessen

Symrises hållbarhetsredovisning överensstämmer med Global Reporting Initiatives GRI-standarder som publicerades hösten 2016 i alternativet "omfattande". Detta innebär att Symrise avslöjar all relevant information och är ansvarig för alla väsentliga aspekter av sin hållbarhetsredovisning.

Redan under året kontrollerades nyckeltal slumpmässigt på olika internationella platser. Symrise drog nytta av det globala nätverket av kvalificerade DQS-revisorer. Lokala revisorer sattes in i bland annat Sydafrika, Egypten, Madagaskar, Australien, Japan, Brasilien och USA. Den främsta höjdpunkten i bedömningen var revisionen med Corporate Sustainability Team i Holzminden.

Revisionen baserades på revisionsstandarden AA1000, som definierar kraven för revision av hållbarhetsrapporter. Revisionen av Symrises rapport motsvarar en så kallad typ 2-säkring, som består av två komponenter:

  • En revision av förvaltningsmetoder och efterlevnad av rapporteringsprinciperna.
  • En revision av alla upplysningar om miljö- och hållbarhetsresultat med avseende på fullständighet och relevans. Detta omfattar nyckeltal, indikatorer och andra icke-finansiella uppgifter.

Kontrollen omfattade alla icke-finansiella nyckeltal och upplysningar för perioden januari-december 2021.

Resultat: Säkerhetsförklaringen

På grundval av den metod som beskrivs ovan drog revisionsgruppen slutsatsen att Symrises hållbarhetsrapport presenterar koncernens hållbarhetsprofil på ett lämpligt och trovärdigt sätt. DQS bekräftar att alla upplysningar och nyckeltal i rapporten har fastställts med vederbörlig noggrannhet och att den övergripande rapporten kännetecknas av en hög grad av noggrannhet.

Behzad Sadegh, chef för revisionsgruppen, var imponerad av hållbarhetsgruppens engagemang:

Sedan 2015 har jag haft nöjet att granska Symrises hållbarhetsrapportering varje år. Varje år lyckas Symrise sätta upp alltmer ambitiösa mål och rapportera betydande framsteg i all öppenhet.

Behzad Sadegh Chef för revisionsteamet

Dr. Helmut Frieden, som tillsammans med sitt team driver hållbarhetsrapporteringen på Symrise, kommenterade den framgångsrika revisionen på följande sätt:

Det som alltid är slående är revisionsteamets höga kompetensnivå och den välgrundade och omfattande granskningen av våra förvaltningsmetoder samt nyckeltalen för hållbarhet. Dessutom uppskattar jag rekommendationerna som sträcker sig långt in i framtiden och påverkar vår strategiska planering.

Dr. Helmut Frieden Chef för hållbarhetsrapportering Symrise

Du kan se den engelskspråkiga revisionsförklaringen här. Du kan se hela Symrises hållbarhetsrapport här.

Om Symrise

Symrise är en global leverantör av dofter, aromer, kosmetiska bas- och aktiva ingredienser samt funktionella ingredienser. Bland kunderna finns parfym- och kosmetikatillverkare, livsmedels- och dryckestillverkare, läkemedelsindustrin samt producenter av kosttillskott och djurfoder.

Med en försäljning på cirka 3,8 miljarder euro under räkenskapsåret 2021 är företaget en av världens ledande leverantörer på marknaden för doft- och smakämnen. Koncernen har sitt huvudkontor i Holzminden, Tyskland, och är representerad i mer än 40 länder i Europa, Afrika, Mellanöstern, Asien, USA och Latinamerika.

Författare
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Global Director Sustainability Services. In this role, he is responsible for the entire ESG service portfolio of DQS. His areas of interest include sustainable procurement, human rights due diligence and ESG audits.

Loading...