Spoločnosť Symrise, jeden z najväčších svetových výrobcov vôní, aróm, kozmetických základov, aktívnych látok a funkčných zložiek, už po siedmykrát za sebou poverila spoločnosť DQS overením svojej správy o udržateľnosti. Po intenzívnom preskúmaní naši audítori dospeli k záveru, že správa prezentuje výsledky spoločnosti v oblasti udržateľnosti veľmi transparentným a dôveryhodným spôsobom.

Spoločnosť Symrise AG ako spoločnosť kótovaná na burze podlieha nielen takzvanej povinnosti podávať správy o CSR, ale má aj sama záujem informovať investorov, zákazníkov a obchodných partnerov o svojich výsledkoch v oblasti udržateľnosti. Okrem podnikovej správy preto spoločnosť Symrise každoročne zverejňuje bilanciu udržateľnosti v súlade so štandardmi GRI.

Audit nezávislého orgánu, akým je napríklad DQS, je osvedčeným spôsobom, ako zabezpečiť dôveryhodnosť správ o udržateľnosti.

Proces overovania

Správa o udržateľnosti spoločnosti Symrise je v súlade so štandardmi GRI Global Reporting Initiative zverejnenými na jeseň 2016 vo variante "komplexný". To znamená, že spoločnosť Symrise zverejňuje všetky relevantné informácie a zodpovedá za všetky podstatné aspekty svojej výkonnosti v oblasti udržateľnosti.

V priebehu roka už boli náhodne skontrolované kľúčové údaje na rôznych medzinárodných pracoviskách. Spoločnosť Symrise využila globálnu sieť kvalifikovaných audítorov DQS. Miestni audítori boli okrem iného nasadení v Južnej Afrike, Egypte, na Madagaskare, v Austrálii, Japonsku, Brazílii a USA. Korunou hodnotenia bol audit s tímom pre podnikovú udržateľnosť v Holzmindene.

Audit vychádzal z audítorskej normy AA1000, ktorá definuje požiadavky na audit správ o udržateľnosti. Audit správy spoločnosti Symrise zodpovedá tzv. uisteniu typu 2, ktoré pozostáva z dvoch zložiek:

  • Audit prístupov riadenia a súladu so zásadami vykazovania.
  • Audit všetkých zverejnených informácií týkajúcich sa environmentálneho správania a správania v oblasti udržateľnosti s ohľadom na úplnosť a relevantnosť. To zahŕňa kľúčové čísla, ukazovatele a iné nefinančné údaje.

Overovanie sa týkalo všetkých nefinančných kľúčových údajov a zverejnených informácií za obdobie od januára do decembra 2021.

Výsledok: Vyhlásenie o vierohodnosti

Na základe vyššie opísanej metodiky audítorský tím dospel k záveru, že Správa o udržateľnosti spoločnosti Symrise prezentuje profil udržateľnosti skupiny vhodným a dôveryhodným spôsobom. Spoločnosť DQS potvrdzuje, že všetky zverejnené informácie a kľúčové údaje v správe boli stanovené s náležitou starostlivosťou a že celková správa sa vyznačuje vysokou úrovňou presnosti.

Behzad Sadegh, vedúci audítorského tímu, bol ohromený odhodlaním tímu pre udržateľnosť:

Od roku 2015 mám to potešenie každoročne vykonávať audit správ o udržateľnosti spoločnosti Symrise. Každý rok sa spoločnosti Symrise darí stanovovať stále ambicióznejšie ciele a vykazovať významný pokrok vo všetkých oblastiach transparentnosti.

Behzad Sadegh Vedúci audítorského tímu

Dr. Helmut Frieden, ktorý spolu so svojím tímom riadi vykazovanie udržateľnosti v spoločnosti Symrise, sa k úspešnému auditu vyjadril takto:

Vždy je zarážajúca vysoká odborná úroveň audítorského tímu a fundované a komplexné preskúmanie našich prístupov k riadeniu, ako aj kľúčových údajov o udržateľnosti. Okrem toho oceňujem odporúčania, ktoré siahajú ďaleko do budúcnosti a ovplyvňujú naše strategické plánovanie.

Dr. Helmut Frieden Vedúci oddelenia podávania správ o udržateľnosti spoločnosti Symrise

Vyhlásenie o vierohodnosti v anglickom jazyku si môžete pozrieť tu. Celú správu o udržateľnosti spoločnosti Symrise si môžete pozrieť tu.

O spoločnosti Symrise

Spoločnosť Symrise je globálnym dodávateľom vôní, aróm, kozmetických základov a účinných látok a funkčných zložiek. Medzi jej zákazníkov patria výrobcovia parfumov, kozmetiky, potravín a nápojov, farmaceutický priemysel a výrobcovia potravinových doplnkov a krmív pre domáce zvieratá.

S tržbami vo výške približne 3,8 miliardy EUR vo fiškálnom roku 2021 je spoločnosť jedným z popredných svetových dodávateľov na trhu s vôňami a príchuťami. Skupina so sídlom v Holzmindene v Nemecku má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách Európy, Afriky, Blízkeho východu, Ázie, Spojených štátov a Latinskej Ameriky.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...