Voor de zevende keer op rij heeft Symrise, een van 's werelds grootste producenten van parfums, aroma's, cosmetische basis- en actieve ingrediënten, en functionele ingrediënten, DQS de opdracht gegeven hun duurzaamheidsverslag te verifiëren. Na een intensieve review concludeerden onze auditors dat het verslag de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf op een zeer transparante en geloofwaardige manier presenteert.

Als beursgenoteerde onderneming is Symrise AG niet alleen onderworpen aan de zogenaamde CSR-rapportageverplichting, maar heeft het ook zelf belang bij het informeren van investeerders, klanten en zakenpartners over haar duurzaamheidsprestaties. Naast het bedrijfsverslag publiceert Symrise daarom jaarlijks een duurzaamheidsbalans volgens de GRI-standaarden.

Een audit door een onafhankelijke instantie als DQS is een beproefde manier om de geloofwaardigheid van duurzaamheidsverslagen te waarborgen.

Het verificatieproces

Het duurzaamheidsverslag van Symrise voldoet aan de GRI-standaarden van het Global Reporting Initiative die in het najaar van 2016 zijn gepubliceerd in de optie "uitgebreid". Dit betekent dat Symrise alle relevante informatie openbaar maakt en verantwoording aflegt over alle materiële aspecten van haar duurzaamheidsprestaties.

In de loop van het jaar werden de kerncijfers al steekproefsgewijs gecontroleerd op verschillende internationale locaties. Symrise profiteerde van het wereldwijde netwerk van gekwalificeerde DQS-auditors. Lokale auditors werden ingezet in onder meer Zuid-Afrika, Egypte, Madagaskar, Australië, Japan, Brazilië en de VS. De kroon op het assessment was de audit met het Corporate Sustainability Team in Holzminden.

De audit was gebaseerd op de AA1000 auditing standaard, die eisen stelt aan de auditing van duurzaamheidsverslagen. De audit van het Symrise rapport komt overeen met een zogenaamde type 2 assurance, die bestaat uit twee componenten:

  • Een audit van de managementbenaderingen en de naleving van de rapportageprincipes.
  • Een audit van alle bekendmakingen met betrekking tot milieu- en duurzaamheidsprestaties met betrekking tot volledigheid en relevantie. Dit omvat kerncijfers, indicatoren en andere niet-financiële gegevens.

De controle had betrekking op alle niet-financiële kerncijfers en bekendmakingen voor de periode van januari tot en met december 2021.

Resultaat: de betrouwbaarheidsverklaring

Op basis van de hierboven beschreven methodologie heeft het auditteam geconcludeerd dat het Symrise Sustainability Report het duurzaamheidsprofiel van de Groep op een passende en geloofwaardige manier presenteert. DQS bevestigt dat alle toelichtingen en kerncijfers in het verslag met de nodige zorgvuldigheid zijn bepaald en dat het verslag als geheel wordt gekenmerkt door een hoge mate van nauwkeurigheid.

Behzad Sadegh, hoofd van het auditteam, was onder de indruk van de inzet van het duurzaamheidsteam:

Sinds 2015 heb ik het genoegen gehad om elk jaar de duurzaamheidsrapportage van Symrise te auditen. Elk jaar slaagt Symrise erin om steeds ambitieuzere doelen te stellen en significante vooruitgang te rapporteren in alle transparantie.

Behzad Sadegh Hoofd van het auditing team

Dr. Helmut Frieden, die met zijn team de duurzaamheidsrapportage bij Symrise aanstuurt, gaf het volgende commentaar op de succesvolle audit:

Wat altijd opvalt is het hoge deskundigheidsniveau van het auditteam en het goed onderbouwde en uitgebreide onderzoek naar onze managementbenaderingen alsmede de kengetallen op het gebied van duurzaamheid. Bovendien waardeer ik de aanbevelingen die ver in de toekomst reiken en onze strategische planning beïnvloeden.

Dr. Helmut Frieden Hoofd Duurzaamheidsverslaggeving Symrise

U kunt de Engelstalige assurance verklaring hier bekijken. Het volledige Symrise Sustainability Report kunt u hier inzien.

Over Symrise

Symrise is een wereldwijde leverancier van parfums, aroma's, cosmetische basis- en actieve ingrediënten, en functionele ingrediënten. Tot haar klantenkring behoren parfumerie-, cosmetica-, voedsel- en drankfabrikanten, de farmaceutische industrie en producenten van voedingssupplementen en diervoeding.

Met een omzet van ongeveer € 3,8 miljard in het boekjaar 2021 is het bedrijf een van 's werelds grootste leveranciers op de geur- en smaakstoffenmarkt. Het hoofdkantoor is gevestigd in Holzminden, Duitsland, en de Groep is vertegenwoordigd in meer dan 40 landen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Azië, de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...