Jak jste se již dozvěděli na konferenci DQS o udržitelném rozvoji, směrnice G4 Globální iniciativy pro podávání zpráv (GRI) jsou nahrazeny standardy GRI pro podávání zpráv o udržitelném rozvoji. Nové standardy byly zveřejněny 19. října 2016 a s okamžitou platností je lze používat jako základ pro vykazování udržitelnosti. Přehled nejdůležitějších změn jsme pro vás připravili zde.

Pokyny G4 Globální iniciativy pro podávání zpráv o udržitelnosti jsou celosvětově nejrozšířenějším rámcem pro podávání zpráv o udržitelnosti, do kterého se zapojilo několik tisíc vykazujících organizací ve více než 90 zemích. Nový Standardy GRI navazuje na tento úspěch: Principy a požadavky G4 jsou v nových standardech přeneseny beze změny. Zároveň jsou díky změnám ve struktuře a prezentaci mnohem uživatelsky přívětivější. Organizace, které již podle G4 vykazují, by proto neměly mít s přechodem na novou verzi žádné potíže.

Od směrnic G4 ke standardům GRI: Strukturální změny

Aby bylo možné rychleji a pružněji reagovat na měnící se očekávání zainteresovaných stran, rozhodla se GRI strukturovat Pokyny jako řadu modulárně sestavených standardů. To GRI umožňuje v pravidelných intervalech upravovat jednotlivé standardy, aniž by bylo nutné aktualizovat celý rámec.

Rámec se nyní skládá ze 3 obecných standardů a 33 tematických standardů. Zpráva o udržitelnosti podle standardů GRI je tedy zpráva, která splňuje požadavky tří obecných standardů a zároveň obsahuje informace o těch tématech, která jsou podstatná pro pochopení výkonnosti v oblasti udržitelnosti.

Společnosti, které si přejí poskytovat informace pouze o některých tématech, mají nyní možnost podávat zprávy v souladu s jedním vybraným standardem. Například pokud chce společnost vykazovat dodržování lidských práv, aniž by se zabývala jinými tématy, může nyní použít standard pro konkrétní téma, aniž by odkazovala na obecný rámec.

Zvýšení uživatelské přívětivosti

Jednou z priorit revize bylo zjednodušení terminologie GRI, na kterou je někdy třeba si zvyknout, a také zvýšení srozumitelnosti. Chvályhodným rysem nových standardů je důsledné rozlišení mezi"Požadavky" (povinné požadavky),"Doporučeními" (doporučení) a"Pokyny " (cenné základní informace).

Informace specifické pro dané odvětví již nejsou vyžadovány

Stejně jako u G4 mohou organizace uvést, že zpráva je v souladu s požadavky GRI ("v souladu"). Tento princip zůstává nezměněn: v závislosti na rozsahu informací stále existují varianty "v souladu - základní" a "v souladu - komplexní".

Je však třeba upozornit na jednu změnu: Zveřejnění informací o jednotlivých odvětvích již není nutné pro vykazování "v souladu", ale slouží jako pomůcka pro identifikaci podstatných aspektů udržitelnosti.

Standardy GRI a směrnice EU o zveřejňování nefinančních informací

V souvislosti s nadcházejícím Požadavky na vykazování CSR je třeba také zmínit, že standardy GRI pro podávání zpráv o udržitelném rozvoji jsou vhodné pro splnění zákonných požadavků. To však není novinka: zprávy o udržitelném rozvoji podle směrnic G4 obecně splňují i zákonné požadavky.

Ověřování zpráv:

  • Zvyšuje důvěru a důvěryhodnost
  • Ukazuje zúčastněným stranám, že kladete velký důraz na transparentnost.
  • Zlepšuje kvalitu údajů
  • Snižuje rizika díky včasné identifikaci problémů

Časový plán a přechod

Standardy GRI byly schváleny Radou pro globální standardy udržitelnosti (GSSB) v srpnu 2016. Plánovanému zveřejnění v polovině října 2016 tedy nestojí nic v cestě. GRI doporučuje, aby vykazující organizace přešly na standardy GRI co nejdříve. Do června 2018 je však stále možné vykazovat podle G4. Od 1. července 2018 pak bude používání nových standardů povinné, pokud se bude chtít vykazovat "v souladu".

Audit výkazů

Přestože GRI již oznámila, že se bude blíže zabývat tzv. Audit výkazů, přechod na standardy GRI na tom zatím nic nemění: Audit provedený nezávislou třetí stranou, jako je DQS, stále není povinný, ale doporučuje se, aby byla zajištěna důvěryhodnost zveřejňovaných informací.

Společnost DQS CFS GmbH je poskytovatelem ověřování zpráv o udržitelnosti s licencí AA1000. Pro další informace o procesu ověřování nás prosím kontaktujte.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...