Boj proti korupci, nekalým praktikám a porušování důvěry je zásadní pro udržení dobrého jména společnosti a její dlouhodobý růst. Řešením je etické řízení.

Pro splnění tohoto požadavku se používá certifikace ISO 37001 - nástroj, který pomáhá organizacím posílit jejich etické zásady a vytvořit prostředí odolné vůči korupci.

Co je to certifikace ISO 37001?

Jedná se o mezinárodní standard pro systémy protikorupčního řízení. Je založen na osvědčených postupech a zásadách, které pomáhají organizacím identifikovat, vyhodnocovat a řídit korupční rizika.

Pro koho je norma ISO 37001 určena?

Jelikož se jedná o mezioborovou normu, platí pro společnosti všech typů a velikostí. Každá společnost může být certifikována podle této normy. Je vhodná pro veřejné, soukromé i neziskové organizace, které si uvědomují potřebu aktivně bojovat proti korupci a posilovat své etické postavení.

Výhody certifikace pro společnosti

- Důvěryhodnost a pověst: získání certifikace ISO 37001 signalizuje zákazníkům, partnerům a zaměstnancům, že organizace dbá na etické standardy a transparentnost. To vede ke zvýšení důvěry a loajality zainteresovaných stran.

- Rizika a náklady: zavedení systému protikorupčního řízení pomáhá organizaci identifikovat potenciální rizika a přijmout opatření k jejich minimalizaci. Tím se snižuje pravděpodobnost soudních sporů souvisejících s korupcí, pokut a finančních ztrát.

- Zvýšená konkurenceschopnost: certifikát ISO 37001 poskytuje výhodu na trhu, protože odlišuje společnost jako spolehlivého a etického obchodního partnera.

- Udržitelný rozvoj: s certifikací investujete do dlouhodobého růstu a udržitelného rozvoje své organizace. To posiluje pověst organizace v očích jejích zákazníků, což má pozitivní dopad na její dlouhodobý úspěch.

Loading...

Předcházení korupci pomocí systému DQS

Certifikace ISO 37001 nejenže pomáhá organizacím minimalizovat rizika spojená s korupcí a narušením důvěry, ale také je připravuje na dlouhodobý úspěch v konkurenčním obchodním prostředí.

Kontaktujte nás a my vám připravíme nabídku na implementaci certifikace na míru. Pomůžeme vám v průběhu celé cesty k nastavení procesu.

Autor
Pavol Plevják

Ředitel a jednatel certifikační společnosti DQS Slovakia, s.r.o. Je rovněž certifikačním auditorem třetí strany pro normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlouhá léta spolupracuje s výrobci automobilů (OEM) a jejich dodavateli, kde se mu často podařilo nahlédnout, co se skrývá za mnoha požadavky na systémy kvality. To mu umožnilo lépe pochopit, proč nejde "jen" o požadavky, ale také o filozofii myšlení směrem k zákazníkovi. Automobilovému průmyslu se plně věnuje od ukončení studia na vysoké škole, což mu umožnilo získat zkušenosti na pozicích, jako je zástupce pro kvalitu, realizace školení a poradenství, manažer vývoje až po certifikaci systému řízení kvality.

Loading...