Zpoždění při auditech, omezení pohybu osob a obavy o zdraví během auditů na místě - COVID-19 způsobily značné problémy i sociálním auditům Sedex SMETA. Je to škoda, protože zejména v době krize je sledování situace v oblasti lidských práv a ochrana zaměstnanců důležitější než kdy jindy. Nyní společnost Sedex uvedla na trh nový auditní produkt, který reaguje na tyto problémy a přináší přidanou hodnotu i ve světě po přijetí směrnice COVID: Sedex Virtual Assessment.

Sedex Virtual Assessment poskytuje základní funkce sociálního auditu SMETA. Ve variantě virtuálního auditu však byly odstraněny některé prvky, aby bylo možné jej poskytovat v digitální podobě. Nástroj byl vyvinut po konzultaci s několika členy, přidruženými auditorskými společnostmi (AAC) a klíčovými zúčastněnými stranami. Jako přidružená auditorská společnost se na jeho vývoji podílela společnost DQS.

Sociální audity poskytují vhled do velmi citlivých souvislostí. Teprve použití v sociálních auditech ukáže, ve kterých bodech je třeba virtuální hodnocení Sedex znovu upravit. Společnost Sedex si je toho vědoma, a proto produkt uvolnila v rámci tzv. soft launch přístupu. Zjištění budou pravidelně zveřejňována v rámci procesu přezkumu při měkkém spuštění a produkt bude podle nich upravován.

Kdo může provádět virtuální hodnocení Sedex?

Sedex Virtual Assessment lze použít pro úvodní audity, pravidelné audity a částečné nebo úplné následné audity. Virtuální audit však není vhodný pro všechna pracoviště. Jakmile je o audit požádáno, schválená auditorská firma ověří, zda místo splňuje stanovená kritéria a je způsobilé pro virtuální audit. Kritéria způsobilosti zahrnují následující klíčové požadavky:

  • Všechny oblasti webu musí být virtuálně přístupné (výjimka: Pokud není možné používat mobilní telefony v některé oblasti lokality z důvodu problémů se spalováním nebo z citlivých obchodních důvodů)
  • Ve všech oblastech lokality existuje připojení k internetu.
  • Pracoviště je dostatečně vytížené, aby si auditor mohl udělat úplný obrázek o pracovišti a rozmanitosti jeho pracovníků v den auditu

Musí existovat také možnost skupinových rozhovorů se zaměstnanci. Individuální rozhovory nejsou do virtuálního auditu zahrnuty z důvodu ochrany jednotlivých zaměstnanců. V případě, že skupinové rozhovory nejsou možné (nebo pokud chce klient získat hlubší vhled do pracovní reality), musí být implementován nástroj pro hlášení přímých pracovníků. Hlavní funkcí této metody je vytvořit přímý komunikační kanál mezi pracovištěm a pracovníky.

Proces auditu

Virtuální hodnocení společnosti Sedex probíhá vždy předem ohlášené z důvodu potřeby předauditu a komplexnějšího plánování. Přípravná fáze na audit je delší, protože před auditem je třeba otestovat používání komunikačních a informačních technologií a před auditem dochází k přezkumu některých dokumentů. To přináší výhodu, že si auditoři mohou udělat obrázek o místě před vlastním auditem.

Více informací o postupu naleznetezde.

Jak vám může společnost DQS pomoci

DQS CFS je jednou ze schválených auditorských společností, tzv. partnerských auditorských společností (AAC). Jako člen pracovní skupiny pro virtuální hodnocení Sedex jsme aktivně přispěli k vytvoření tohoto produktu a máme hluboké znalosti a zkušenosti s jeho implementací. DQS má po celém světě kvalifikované auditory, kteří rádi podpoří vaše projekty.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...